wtorek, 7 grudnia
facebook
google

Aktualności

21.01.2016

E-konto dla firm w Diners Club

Nowe bezpłatne narzędzie umożliwi łatwe zarządzanie kartami firmowymi w jednym serwisie transakcyjnym: m.in. sprawdzanie transakcji dokonanych każdą z kart, podsumowanie wszystkich sald oraz analizę wydatków za pomocą przejrzystych wykresów. Polska jest drugim krajem po Austrii, w którym Diners Club zaoferował klientom biznesowym dostęp do E-konta w technice RWD.

E-konto to internetowy serwis dla przedsiębiorców, który umożliwia wygodną obsługę wszystkich kart firmowych Diners Club w jednym miejscu. RWD, czyli technika responsywna strony (responsive web design), umożliwia automatyczne dostosowanie wyświetlanych treści do wielkości ekranu. Dzięki temu z serwisu korzysta się równie wygodnie na komputerze, tablecie i w smartfonie.

Nowa usługa umożliwia przedsiębiorcom proste pobranie potrzebnych wyciągów w formatach pdf, csv lub xls, daje łatwy dostęp do aktualnego salda wszystkich kart w firmie oraz informacji o sumie sald kart z ostatniego miesiąca. Przypomina również o terminach spłaty wykorzystanych limitów wydatków na poszczególnych kartach. Serwis posiada wyszukiwarkę ułatwiającą zestawianie i filtrowanie danych zależnie od potrzeb firmy – pod kątem terminu płatności, daty dokonanych transakcji, kwot lub użytkowników karty.

Czytaj więcej...

 

Niezapowiedziana kontrola Inspekcji Pracy w firmie

Inspekcja Pracy nie będzie powiadamiała o planowanych kontrolach jak dotychczas. Aby zwiększyć skuteczność działań, kontrole będą niezapowiedziane.

Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie już zawiadamiać przedsiębiorców o planowanej kontroli – poinformowała rzecznik Izby Danuta Rutkowska. Konieczność takiego informowania prowadziła do mniejszej skuteczności Inspekcji, była też negatywnie oceniana m.in przez posłów. Rutkowska wyjaśniła we wtorek w rozmowie z PAP, że interpretacja przepisów pozwalającą na wejście do firmy bez zawiadamiania kontrolowanego pracodawcy wynika z przyjęcia zgodnie m.in. ze stanowiskiem rządu, że jedna z konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczy wszystkich firm, a nie jedynie przemysłu i handlu.

"Ze względu na przyjęcie, zgodnie m.in. ze stanowiskiem rządu, że Konwencja nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców objętych zakresem działania PIP, inspektor pracy nie będzie musiał stosować niektórych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, np. zawiadamiać o zamiarze wszczęcia kontroli" – powiedziała PAP rzecznik.

Inspekcja zapowiada, że będzie analizowała, jak w praktyce na taką interpretację zareagują pracodawcy i sądy, do których firmy mogą skarżyć decyzję PIP. "Z uwagi na ewentualność wystąpienia różnic interpretacyjnych pomiędzy sądami administracyjnymi na terenie poszczególnych okręgowych inspektoratów pracy, PIP będzie uważnie monitorować orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie" – zaznaczyła rzecznik. Część sądów w kraju do tej pory uznawała prawo PIP do kontroli bez zapowiedzi, a część wojewódzkich sądów administracyjnych orzekała odwrotnie.

Obowiązek zawiadamiania o kontrolach wynika z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która w 2009 r. została rozszerzona o ograniczenia prowadzenia różnego rodzaju kontroli u przedsiębiorców. Wprowadzono wtedy m.in. obowiązek pisemnego zawiadamiania o zamiarze przeprowadzania ich siedem dni wcześniej. Kontrole PIP bez uprzedzenia były możliwe jedynie, gdy istniało podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa albo w sytuacji podejrzenia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracujących. Nie stosowano ich przy kontrolach planowanych, realizowanych zgodnie z harmonogramem działania Inspekcji.

Do tej pory sądy przychylne działaniom Inspekcji stały na stanowisku, że nie dotyczy jej ustawa o swobodzie działalności, bo PIP kontroluje zasady stosowania Kodeksu pracy, a nie działalność gospodarczą przedsiębiorców. Przy negatywnych wyrokach wszelkie dowody zgromadzone podczas kontroli bez zapowiedzi były jednak uznawane za zebrane z naruszeniem prawa, a decyzje na ich podstawie podjęte – uchylane.

 

Nowości podatkowe PwC

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

  • Wyrok: Odliczenie VAT na podstawie faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik
  • Interpretacja indywidualna: Stawka VAT dla sprzedaży karnetów w szkole tańca
  • Interpretacja indywidualna: Udział w otwartej imprezie integracyjnej a PIT
  • Nowości legislacyjne: Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych ogłoszona w Dzienniku Ustaw

Nowości Podatkowe PwC (nr 125, 21.01.2016)

 

19.01.2016

Branża faktoringowa rośnie w siłę

W Polsce coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na korzystanie z tzw. usług faktoringowych, które sprowadzają się do sprzedaży faktur wyspecjalizowanym firmom. Jak wynika z szacunków Polskiego Związku Faktorów (PZF), w 2016 r. obroty branży faktoringowej mogą osiągnąć poziom nawet 140 mld zł, co oznaczałoby wzrost o ok. 20 mld zł rok do roku.

Popularność usług faktoringowych, dzięki którym przedsiębiorcy nie muszą martwić się o terminowość płatności ze strony klientów, rośnie stale od kilku lat. Tylko w 2015 r. obroty firm będących członkami PZF wyniosły ok. 120 mld zł. W obecnym roku przewiduje się wzrost do mniej więcej 140 mld zł. Wzmocnienie pozycji branży faktoringowej pokazują m.in. szczegółowe dane PZF za trzy pierwsze kwartały 2015 r. Zrzeszone w tym związku firmy miały wtedy obroty o łącznej wartości 96,2 mld zł. Oznacza to wzrost o 17,38 proc. w skali roku. Tempo wzrostu zbliżone do 20 proc. notowane jest stale od ponad 5 lat.

Jednym z widocznych trendów jest wyraźny wzrost dynamiki (ponad 30 proc.) tzw. faktoringu eksportowego, który stanowi już ok. 20 proc. ogólnych obrotów branży. – Dotyczy to zdecydowanej większości firm faktoringowych i banków zrzeszonych w PZF. Myślę, że przyczyną tak dużych wzrostów jest z jednej strony dostrzeżenie przez klientów korzyści płynących z tej usługi, a z drugiej pokazuje, że faktorzy coraz odważniej przyjmują do finansowania należności pochodzące od kontrahentów z zagranicy – mówi przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Dariusz Steć.

 

Podatku bankowego jeszcze nie ma, a o kredyt już jest trudniej

Styczeń przyniósł kolejne złe informacje dla osób, które chciałyby kupić mieszkanie na kredyt. Banki nie tylko chcą pożyczyć mniej, ale też podniosły oprocentowanie dla nowych długów mieszkaniowych – wynika z danych zebranych przez Lion’s Bank.

Trzyosobowa rodzina dysponująca dochodem na poziomie 5 tys. zł netto może pożyczyć 377,8 tys. zł (mediana) w formie 30-letniego kredytu – wynika z najnowszych danych zebranych przez Lion’s Bank. Jest to najniższy wynik od ponad 2 lat. W ciągu miesiąca przeciętna zdolność kredytowa modelowej rodziny spadła aż o ponad 39 tys. zł, podczas gdy w ciągu roku zmalała ona o 71 tys. zł. Do kalkulacji przyjęto, że kredytobiorcy zobowiązują się do korzystania z bankowego rachunku i karty kredytowej, a w niektórych bankach także kupują dodatkowe ubezpieczenie (o ile jest to niezbędne).

Banki skłonne są mniej pożyczyć, bo już 10 z przebadanych instytucji zadeklarowało, że modelowej rodzinie zaproponowałyby w styczniu br. droższy kredyt (wyższą marżę) niż miesiąc wcześniej. Wynika to wprost z dodatkowych obciążeń nałożonych na banki. Chodzi oczywiście o podatek bankowy, ale też m.in. składki na fundusz wsparcia kredytobiorców, czy BFG. Nowe wymagania podnoszą koszty, a te banki przenoszą na swoich klientów. W efekcie średnia marża kredytowa wzrosła gwałtownie z 1,75% w grudniu 2015 roku do 2,04% w styczniu 2016 roku – wynika z danych Lion’s Bank. Warto w tym miejscu podkreślić, że ustawa wprowadzająca podatek bankowy nie weszła jeszcze w życie, a już ma wpływ na ceny produktów w wielu bankach.

Niemniej wciąż znaleźć można dwa banki, które deklarują, że modelowej rodzinie chciałyby pożyczyć przynajmniej pół miliona złotych. Są to BGŻ BNP Paribas oraz ING Bank Śląski. Na drugim biegunie znalazł się Deutsche Bank Polska, Bank Pekao, Bank Pocztowy i Credit Agricole. Te instytucje deklarują, że rodzina zarabiająca co miesiąc 5 tys. zł netto może liczyć na od 280 do 336 tys. zł długu.

 

18.01.2016

Eksperci dyskutowali o zasadzie in dubio pro tributario

W piątek 15 stycznia 2016 r. z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się seminarium eksperckie "Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika". Wzięli w nim udział przedstawiciele środowiska akademickiego, sędziowskiego oraz praktycy.

Celem seminarium było zdiagnozowanie najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem w praktyce zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Regulacja została zawarta w przepisie art. 2a znowelizowanej Ordynacji podatkowej, który wszedł w życie 1 stycznia 2016 r. Wprowadzona zasada ma stanowić skuteczny element systemu ochrony praw podatników.

W dyskusji eksperci zwrócili uwagę na najważniejsze problemy mogące pojawić się w związku ze stosowaniem tej zasady w praktyce. Sposób rozumienia przepisu zostanie ostatecznie ukształtowany przez orzecznictwo sądowe, a do tego czasu pomocna będzie wydana przez ministra finansów interpretacja ogólna.

Rzecznik Praw Obywatelskich i uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili wydanie tej interpretacji. Interpretacja ogólna ma pomóc podatnikom, a przede wszystkim urzędnikom organów podatkowych w jednolitym stosowaniu prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich planuje także wydać poradnik dla podatników na temat zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

 

Ustawa o podatku bankowym już w Dzienniku Ustaw

Z początkiem lutego wejdzie w życie ustawa wprowadzająca podatek od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy). Aktywa instytucji będą opodatkowane miesięczną stawką na poziomie 0,0366 proc. podstawy opodatkowania. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w ubiegły piątek, a w Dzienniku Ustaw opublikowano ją dzień później.

"Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych wprowadza do systemu podatkowego nowy podatek. Celem ustawy jest pozyskanie dodatkowego źródła pokrycia wydatków budżetowych, w szczególności wydatków społecznych, poprzez zwiększenie udziału sektora finansowego w finansowaniu wydatków państwa" – wyjaśnia prezydencka kancelaria.

Zgodnie z ustawą, przedmiotem opodatkowania będą aktywa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, a także instytucji pożyczkowych.

Postawę opodatkowania stanowić ma nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika, która wynika z zestawienia obrotów i sald (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) na kwotę ponad 4 mld zł (banki, instytucje kredytowe oraz SKOK-i), 2 mld zł (zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji) lub też 0,2 mld zł (instytucje pożyczkowe). Stawka wynosić ma 0,0366 proc. miesięcznie – podatek rozliczany będzie każdego miesiąca (do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy podatek).

Podatku nie będą płacić m.in. banki państwowe oraz podatnicy objęci programem postępowania naprawczego albo planem naprawczym. W skali roku danina przynosić ma budżetowi państwa ok. 5 mld zł. W ustawie przewidziano, że w niektórych przypadkach podstawa opodatkowania będzie zmniejszana. Banki będą mogły np. obniżyć podstawę o wartości wskazane w ustawie, w tym o wartość kapitałów własnych. "Wprowadzenie przedmiotowego podatku nie może stanowić podstawy do zmiany warunków świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych wykonywanych na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy" – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

 

14.01.2016

ZPP przedstawia argumenty za podatkiem przychodowym

Sprawa wprowadzenia nowego podatku od handlu detalicznego może być dobrą podstawą do rozmowy o przyszłości podatku dochodowego CIT – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który opublikował raport pn. "Podatek od handlu detalicznego w Polsce. Możliwe warianty i ich skutki". Organizacja postuluje usunięcie CIT i zastąpienie go podatkiem przychodowym.

Jak przekonuje ZPP, tzw. podatek od marketów powinien mieć jedynie charakter czasowy i obowiązywać maksymalnie do końca 2016 r. Organizacja proponuje rozwiązanie, zgodnie z którym taki podatek miałby być podatkiem liniowym, prostym i niezależnym od powierzchni. Stawka powinna być – jak przekonują autorzy raportu – niska, a obrót dobrami kultury oraz towarami i produktami dla dzieci przedmiotowo wyłączony z konstrukcji tej daniny.

– W naszym przekonaniu zmiana powinna polegać na likwidacji CIT w ogóle i zastąpieniu go podatkiem przychodowym, nie tylko w handlu, ale w ogóle we wszystkich innych sektorach gospodarki. Tylko to jest w stanie zrealizować główne cele ustawy: wyegzekwowanie płacenia podatków przez międzynarodowe koncerny oraz poprawę konkurencyjności polskich firm – mówi analityk ZPP, Jakub Bińkowski.

W raporcie eksperci ZPP proponują poważne zmiany systemowe – do całkowitej likwidacji podatku CIT miałoby dojść już w 2017 r. Jego miejsce zająłby prosty podatek przychodowy. Autorzy raportu przekonują, że takie rozwiązanie będzie najlepsze dla budżetu oraz równej konkurencji, skutkując m.in. ograniczeniem możliwości stosowania optymalizacji podatkowej.

Z nowym raportem ZPP można zapoznać się pod adresem:
http://zpp.net.pl/files/manager/file-f295d75c320f0a5c567568fe5055a1e7.pdf

 

Przedsiębiorcy liczą się ze wzrostem obciążeń

Niemal dwie trzecie przedsiębiorców spodziewa się w 2016 r. wzrostu podatków i innych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – wynika z sondażu, który przeprowadzono wśród członków Business Centre Club. Równocześnie duża część badanych pozytywnie ocenia kondycję swoich firm, a prawie 40 proc. spodziewa się poprawy sytuacji finansowej w ciągu obecnego roku.

Badanie pokazało, że biznes ocenia swoją obecną sytuację stosunkowo dobrze – 56 proc. ankietowanych członków BCC uznaje sytuację własnych przedsiębiorstw za dobrą, a kolejne 26 proc. nawet za bardzo dobrą. W porównaniu do poprzednich badań zauważalny stał się wzrost odsetka przedsiębiorców przewidujących wzrost obciążeń fiskalnych.

"Bardziej niż w poprzednim roku liczą się ze wzrostem podatków i innych kosztów prowadzenia działalności (blisko dwie trzecie ankietowanych przedsiębiorców uważa, że w 2016 roku wzrosną podatki). Pomimo tego, ponad 60 proc. planuje wzrost wynagrodzeń, a blisko 40 proc. – zwiększenie zatrudnienia" – wskazuje BCC.

Ankietowani byli pytani również o największe zagrożenia dla działalności gospodarczej w 2016 r. Tradycyjnie najczęściej wymieniano nadmierną biurokrację i wysokie obciążenia podatkowe oraz parapodatkowe (15,2 proc. wskazań). Na kolejnych miejscach znalazły się wysoka presja konkurencyjna na ceny i niższe marże zysku (14 proc.), problemy z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników (11,6 proc.) oraz konkurencja ze strony tzw. szarej strefy (10,4 proc.).

 

12.01.2016

Do 20 stycznia przedsiębiorca może wybrać formę opodatkowania

20 stycznia mija termin składania przez przedsiębiorców oświadczeń dotyczących formy opodatkowania w 2016 roku. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą zdecydować się na ryczałt, 19-proc. podatek liniowy lub opodatkowanie według zasad ogólnych.

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej wybierają formę opodatkowania z chwilą wpisu do CEIDG. Składają wówczas oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W przypadku gdy do 20 stycznia roku podatkowego przedsiębiorca nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie takiej jak w poprzednim roku. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki, oświadczenie składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego z nich.

 

Przyspieszenie informatyzacji MF ma ograniczyć lukę podatkową

Przyspieszenie informatyzacji resortu w 2016 r., co ma ograniczyć lukę podatkową – zapowiada resort finansów. Wśród planowanych przedsięwzięć jest pozyskanie software, który pozwoli na wykrywanie patologii podatkowych, zwłaszcza karuzeli VAT-owskich.

Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie przypomina, że dopiero "w lutym 2013 roku, czyli po ponad sześciu latach obowiązywania planu informatyzacji, Ministerstwo Finansów podpisało umowę na budowę, wdrożenie i utrzymanie Systemu e-Podatki". Kontrakt z firmą Sygnity opiewa na sumę 230 mln zł – dodaje resort.

System ten jest stopniowo wdrażany. "Jednak system nie zawiera specjalistycznego antyfraudowego komponentu pozwalającego identyfikować i ograniczać wyłudzenia VAT. MF rozpoznało potrzebę pozyskania takiego oprogramowania i wystąpiło o dofinansowanie z funduszy unijnych, jednak wniosek o dofinansowanie tego projektu został zaopiniowany negatywnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podczas rządów PO-PSL. Ze względu na tę kwestię oraz opóźnienia we wdrażaniu systemu E-Podatki Minister Finansów zarządził przeprowadzenie audytu" – czytamy w komunikacie.

"Jednym z takich systemów jest centralny rejestr faktur, czyli de facto hurtownia danych. Dodatkowo pozyskany zostanie software analizujący dane (pobierane z hurtowni) przy pomocy zaawansowanych metod matematycznych, wspomagający wykrywanie bardziej wyrafinowanych oszustw. System ten będzie zawierał algorytm, który pozwoli na automatyczne wykrywanie patologii podatkowych, w szczególności tzw. karuzeli VAT-owskich. W momencie, gdy algorytm zidentyfikuje próbę wyłudzenia, system będzie automatycznie wstrzymywał wypłatę podatku VAT" – informuje MF.

"Celem MF jest doprowadzenie do fazy testowej w drugiej połowie 2016 i pełnej funkcjonalności w 2017 roku, aby osiągnąć w tym roku dodatkowe wpływy w szacowanej wysokości 7-8 mld zł" – głosi komunikat. Cytowany w komunikacie minister Paweł Szałamacha zwraca uwagę, że "wieloletnie opóźnienie i brak podstawowych narzędzi informatycznych pokazują na zapóźnienie naszej skarbówki wobec sąsiadów".

 

11.01.2016

Komunikat o połączeniu Federacji MSP i ZPP

Mamy przyjemność poinformować, że Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców podjęły decyzję o połączeniu. Dalsza działalność będzie prowadzona pod nazwą ZPP.

Decyzja o połączeniu obydwu podmiotów została podjęta jednomyślnie i ma na celu wzmocnienie organizacji pozarządowych reprezentujących przedsiębiorców. Sektor MSP w Polsce jest bardzo rozdrobniony. Większość izb rzemieślniczych lub pozostałości po cechu posiadają stare struktury, przez co wspomagają swoich członków w bardzo wąskim zakresie, są bardzo rozdrobnione i trudno jest się im zintegrować. Dlatego uważamy, że każdy krok na drodze do zjednoczenia we wspólnym celu, jakim jest m.in. poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, jest krokiem ku lepszej przyszłości naszego kraju.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapisania się do bazy Newsletter ZPP, abyście mogli Państwo na bieżąco śledzić nasze działania i otrzymywać informacje ważne z punktu widzenia prowadzonej działalności biznesowej. Formularz znajduje się na stronie głównej Związku. Wystarczy wpisać swój adres e-mail oraz województwo i wysłać je do biura ZPP.

Serdecznie pozdrawiamy!

Redakcja portalu MSP-24
Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

08.01.2016

Nowości podatkowe PwC

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

  • Wyrok: Impreza organizowana w sali zabaw stanowi usługę wstępu według ustawy o VAT
  • Interpretacja indywidualna: Aport wierzytelności do spółki komandytowej a VAT
  • Interpretacja indywidualna: Finansowanie zajęć antystresowych dla pracowników a PIT
  • Nowości legislacyjne: Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej wprowadzającej klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania – skierowany do konsultacji

Nowości Podatkowe PwC (nr 123, 7.01.2016)

 

Pracodawca może rozliczyć PIT za pracownika

Podatnik, który nie chce samodzielnie rozliczyć swoich rocznych dochodów, może zgłosić to pracodawcy i skorzystać z jego pomocy. Aby skorzystać z tej możliwości należy złożyć oświadczenie PIT-12. W 2016 r. formularz można złożyć do poniedziałku 11 stycznia.

Dotyczy to jednak tylko tych osób, które w 2015 r. uzyskały dochody tylko u jednego płatnika. Jeśli podatnik zmieniał pracę lub łączył zatrudnienie w kilku różnych miejscach, będzie musiał rozliczyć się sam. W składanym oświadczeniu podatnik stwierdza, że przez cały rok uzyskiwał dochody u jednego pracodawcy i nie będzie korzystał z ulg podatkowych oraz preferencyjnego rozliczenia dochodów (np. wspólnego opodatkowania dochodów małżonków).

Po otrzymaniu oświadczenia pracodawca jest zobowiązany do obliczenia rocznego podatku na formularzu PIT-40 i przekazania go do końca lutego pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu. Złożenie oświadczenia PIT-12 i sporządzenie PIT-40 nie pozbawia podatnika prawa do złożenia zeznania PIT-36 lub PIT-37 do końca kwietnia - według ogólnie obowiązujących zasad. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy pomimo złożenia oświadczenia PIT-12 podatnik zechce skorzystać z ulg lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

 

5.01.2016

Podatnicy akcyzy będą składać mniej dokumentów

Od początku nowego roku zmniejszona jest liczba dokumentów składanych przez podatników akcyzy – zmiany wprowadziło nowe rozporządzenie ws. wzorów deklaracji dla podatku akcyzowego. W efekcie podatnicy nie muszą już składać załączników stanowiących informacje o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym.

Rozporządzenie, które weszło w życie 1 stycznia 2016 r., dostosowuje przepisy do lipcowej nowelizacji ustawy akcyzowej, mającej m.in. ograniczyć niektóre obowiązki administracyjne dotyczące podmiotów działających w obszarze wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych. Jak wskazuje resort finansów, w nowym rozporządzeniu zrezygnowano z określenia w załącznikach informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym. Chodzi konkretnie o formularze INF-A, INF-B, INF-C, INF-D, INF-F, INF-I, INF-J oraz INF-K. Podatnicy nie muszą już składać tego typu informacji.

Zmianie uległy ponadto pozostałe wzory – zmodyfikowano przede wszystkim zapisy dotyczące miejsca składania deklaracji. Nowe formularze mają mieć zastosowanie po raz pierwszy od rozliczeń za styczeń 2016 r. Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2279). Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2016 r.

Z aktualnymi wzorami deklaracji akcyzowych można zapoznać się TUTAJ.

 

Transakcje w szarej strefie są już warte ponad 12 proc. PKB

Przeprowadzane w szarej strefie transakcje są warte w skali roku aż 12,4 proc. polskiego PKB – szacuje firma doradcza EY. Tylko z powodu ubytku wpływów z tytułu podatku dochodowego CIT budżet Polski stracił w 2014 r. mniej więcej 40 mld zł.

Z nowych wyliczeń EY wynika, że wartość nielegalnych transakcji wynosi w sumie 215 mld zł. Taka kwota stanowi czterokrotność rocznego deficytu budżetowego Polski.

– Według naszych szacunków wartość niezarejestrowanych transakcji gotówkowych w 2014 roku to około 215 mld zł, czyli około 12,4 proc. PKB. Znacząca część tego typu produktów jest nabywana w gotówce. W związku z tym ubytek dochodów z tytułu samego podatku CIT wyniósł blisko 40 mld zł – stwierdził w wypowiedzi dla agencji Newseria Biznes główny ekonomista EY, dr Marek Rozkrut.

Jak wskazuje dr Rozkrut, bardzo poważne straty generują również pojedyncze branże. W przypadku wyrobów tytoniowych, gdzie głównym problemem jest niezmiennie przemyt papierosów, niedobór wpływów z podatku akcyzowego szacuje się przykładowo na ok. 5 mld zł rocznie.

Kłopoty dotyczą także innych sektorów. Państwo polskie ponosi duże straty m.in. w związku z oszustwami z wykorzystaniem mechanizmu tzw. znikającego podatnika. W efekcie dochodzi do wyłudzenia podatku od towarów i usług (VAT). Dotychczas problem ten dotyczył głównie branży stalowej, ale po wprowadzeniu instytucji odwrotnego obciążenia podatkiem sytuacja uległa unormowaniu. Jak zaznaczają analitycy EY, przestępcy podatkowi najprawdopodobniej jednak będą "atakować" inne branże.

– Znaczna część luki podatkowej, ubytku dochodów w tym zakresie, związana jest z transakcjami, które są rejestrowane i opłacane elektronicznie, zostaje wystawiona faktura, wszystko wygląda bardzo dobrze, transakcja jest legalna, ale gdy przychodzi do zapłaty VAT, jeden z podmiotów nagle wyparowuje i go nie ma – wyjaśnia główny ekonomista EY.

 

Obowiązki pracowników i pracodawców w czasie mrozu

Silny mróz powoduje nierzadko opóźnienia w komunikacji, a tym samym trudności z dojazdem do pracy. W takim przypadku trzeba koniecznie powiadomić pracodawcę o swoim spóźnieniu – radzi ekspert prawa pracy adwokat Piotr Wojciechowski.

Prawnik podkreśla, że niestawienie się na czas może stać się podstawą ukarania, a w ekstremalnych przypadkach – nawet zwolnienia z pracy. Piotr Wojciechowski przypomina też, że mróz oznacza dodatkowe obowiązki dla pracodawców.

Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonywana jest ciężka praca fizyczna, na przykład na halach produkcyjnych, nie może być niższa niż 14 stopni Celsjusza. Tam zaś, gdzie wykonywana jest praca biurowa, temperatura nie może spaść poniżej 18 stopni Celsjusza. Pracodawca jest również zobowiązany do zabezpieczenia wszystkich miejsc pracy przed napływem zimnego powietrza. Na przykład w miejscu, gdzie otwierają się drzwi frontowe, powinny wisieć kotary.

Osoby pracujące na zewnątrz mają dodatkowe chroniące ich prawa. Tacy pracownicy powinni mieć swobodny dostęp do pomieszczenia, gdzie mogą się ogrzać. Temperatura w takim pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 16 stopni Celsjusza. Jeśli zapewnienie pomieszczenia nie jest możliwe, to trzeba umożliwić pracownikom stały dostęp do źródła ciepła, ustawiając na przykład koksowniki.

W przypadku niewypełnienia tych wszystkich obowiązków przez pracodawcę, zatrudniony może opuścić stanowisko pracy – z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

4.01.2016

Kolejni podatnicy skorzystają z portalu podatkowego

Od 31 grudnia 2015 r. podatnicy podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej do załatwiania spraw mogą korzystać z portalu podatkowego.

Portal podatkowy to system teleinformatyczny administracji podatkowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Zakres i warunki korzystania z portalu podatkowego określił minister finansów w rozporządzeniu z 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2286), które weszło w życie 31 grudnia 2015 r.

Wdrożenie instytucji portalu podatkowego dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn umożliwia składanie przez nich oświadczeń o wyrażeniu zgody na doręczanie albo wniosku o doręczanie pism organów administracji podatkowej, składanie deklaracji w sprawach dotyczących tych podatków, wnoszenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego podań w sprawach dotyczących tych podatków i doręczanie pism naczelników urzędów skarbowych w sprawach ich dotyczących.

 

Biznes pozytywnie o planach walki z luką w VAT

Ministerstwo Finansów zapowiedziało podjęcie zdecydowanych kroków w celu skuteczniejszej walki z oszustwami podatkowymi. Jak oceniają Pracodawcy RP, inicjatywy zmierzające do ograniczenia szarej strefy zasługują na poparcie, szczególnie w odniesieniu do luki w podatku od towarów i usług (VAT).

Zdaniem ekspertów Pracodawców RP, resort finansów powinien zająć się przede wszystkim wielomiliardową luką w VAT. Jak przy tym oceniają, dotychczasowe działania właściwych organów administracji nie przyniosły zauważalnych efektów.

– Organizatorzy i faktyczni beneficjenci procederu oszukańczego wyłudzania podatku VAT w ogromnej większości nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Brak widma kary spowodował, że nic nie odstrasza oszustów od popełniania kolejnych przestępstw i – tym sposobem – dalszego uszczuplania wpływów do budżetu państwa – mówi ekspert Pracodawców RP, Mariusz Korzeb.

W efekcie oszustw związanych z podatkiem VAT mocno cierpi również polska przedsiębiorczość, w tym np. uczciwi przedsiębiorcy, którzy zostali nieświadomie wciągnięci w oszustwo. W takich przypadkach często dochodzi jednak do sytuacji, gdy organy skarbowe i organy ścigania przerzucają odpowiedzialność za swoją nieudolność w walce z oszustwami na takich właśnie przedsiębiorców.

Pracodawcy RP apelują o nowe mechanizmy, które pozwoliłyby na skuteczną walkę ze zorganizowaną przestępczością podatkową. – Nie wolno zapominać o polskich przedsiębiorcach, którzy w wyniku nieudolnej walki z szarą strefą zostali poszkodowani przez arbitralne decyzje organów skarbowych. Z uwagi na sprawiedliwość, zaufanie obywateli do państwa oraz dla dobra przedsiębiorczości Ministerstwo Finansów powinno zapewnić im odpowiednie wsparcie – uważa Korzeb.

 

 

© 2012 msp-24