piątek, 17 września
facebook
google

Bohaterowie MSP

Gala "Bohaterowie MSP"

6 grudnia 2012 r. odbyła się Gala "Bohaterowie MSP" zorganizowana przez "Dziennik Gazetę Prawną" oraz PKO BP w hotelu Holiday Inn w Warszawie. Impreza rozpoczęła się konferencją, podczas której omówione zostały główne bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej przez małe i średnie firmy w Polsce, m.in. bariera finansowa, zatory płatnicze, spowolniony rozwój gospodarczy sektora MSP. Na koniec konferencji zostały wręczone dyplomy "Bohater MSP" polskim przedsiębiorcom, którzy pomimo omawianych wcześniej trudności osiągnęli sukces prowadząc swoje firmy.

Portal MSP-24 objął nad wydarzeniem partonat medialny. Oto kilka zdjęć z Gali "Bohaterowie MSP".

© 2012 msp-24