czwartek, 28 października
facebook
google

Dlaczego należy zmienić podatki VAT CIT i PIT?

Od roku 1992 prowadzę działalność gospodarczą w Polsce, doświadczając zmian zachodzących w otoczeniu sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP). Z moich obserwacji można wyciągnąć niestety tylko jeden wniosek: Polscy politycy, z liczną grupą doradców, tworzą niezrozumiałe i coraz bardziej skomplikowane prawo podatkowe.

Dowodem na to są całkiem różne, pisemne interpretacje wydawane przez Dyrektorów Izb Skarbowych (upoważnionych przez Ministra Finansów w Ustawie Ordynacja Podatkowa) w odpowiedzi na zapytania  podatników. Nie są to jednostkowe przypadki. Rocznie ponad 200 tysięcy polskich podatników składa zapytania o wydanie indywidualnych interpretacji, ponieważ nie jest w stanie rozstrzygnąć, w jaki sposób interpretować obowiązujące prawo podatkowe w Polsce. Urzędnicy wydając w tej samej sprawie całkiem odmienne interpretacje potwierdzają fakt, że nie ma jednoznaczności.

Przy tak działającym systemie trudno jest prowadzić działalność gospodarczą. Co jakiś czas, inna grupa przedsiębiorców doświadcza problemów z niekorzystnymi dla nich interpretacjami prawa. Problemy te dotyczą zazwyczaj wcześniejszych okresów ich działalności. Od wielu lat zadaję sobie zatem pytanie: dlaczego nie można wprowadzić prawa, które będzie zrozumiałe dla wszystkich? Czym mniej jednoznaczne i zawiłe prawo, tym łatwiej jest manipulować sektorem MSP. Duży biznes zawsze się obroni, gdyż ma wystarczająco dużo pieniędzy na prawników czy biura doradcze.

Złą jakość prawa podatkowego wykorzystują rządzący wtedy, kiedy jest to dla nich wygodne. Uchylając się od wydawania Ogólnych Interpretacji Podatkowych, chronią się przed ewentualnymi pozwami sądowymi podatników. Wydając wewnętrzne zarządzenia dotyczące interpretacji zapisów prawa podatkowego, urzędnicy aparatu skarbowego wszczynają restrykcyjne działania wobec podatników, którzy indywidualnie muszą podejmować aktywność w swojej obronie przed sądami.

Długo można pisać o zawiłym prawie, jakim zostaliśmy obdarowani przez wszystkie partie rządzące. Frustrujące jest słuchanie jakie świetne programy będą wprowadzane przez polskie rządy dla sektora MSP. Prawda jest taka, że dla polskich rządzących, polski przedsiębiorca jest niewolnikiem, z którym nie trzeba się liczyć.

Dlatego my, polscy Przedsiębiorcy MSP musimy w końcu się zjednoczyć i wspólnie zadbać o swoje interesy. Mamy pomysł jak zwiększyć zaufanie sektora MSP do państwa polskiego, zadbać o wpływy do budżetu oraz zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Jacek Kozłowski

CEO - The KOMANDOR Group

 

© 2012 msp-24