piątek, 17 września
facebook
google

Interwencjonizm czyli chaos planowany

Jaki mamy obecnie ustrój w Polsce? Nie jest to socjalizm, nie jest to kapitalizm, lecz niestety INTERWENCJONIZM „czyli system mieszany”. Jest to polityka polegająca na przejmowaniu przez rząd własności i dochodów od osób najbardziej produktywnych na rzecz domniemanej korzyści osób najmniej produktywnych.

Każdy inteligentny człowiek zauważy, że interwencjonizm pod różnymi zachęcającymi hasłami przygotowuje grunt dla ostatecznego obalenia wolności społeczeństwa, gospodarki rynkowej i rządu konstytucyjnego. Jeśli system ma być oparty na wolności indywidualnej, to nie można go „zmieszać” z socjalizmem. Interwencjonizm ma charakter dyktatorski, antydemokratyczny i socjalistyczny. Zwolennicy interwencjonizmu nie zdają sobie sprawy, że różne proponowane przez nich programy nie są w stanie przynieść tych efektów, o jakie im chodzi. Jeśli rząd, którego pierwsza ingerencja w działanie mechanizmów rynkowych poniosła klęskę, nie będzie gotów do wycofania się z tej interwencji i do powrotu do wolnej gospodarki, to będzie musiał dodawać do tej pierwszej ingerencji coraz to więcej uregulowań i ograniczeń. W ten sposób znika całkowicie swoboda gospodarcza jednostek i jest zastępowana socjalizmem według wzorca niemieckiego, czyli nazistów.

Typowym przykładem działań jw. jest ustalanie minimalnych stawek płac, albo Kodeks Pracy. Szkodliwe skutki takich regulacji odczuwane są zarówno przez pracodawców jak i pracowników. Szkodliwość tych regulacji przekłada się również na mniejsze wpływy z podatków do Skarbu Pąństwa. A potem podnosi się wrzask i powstaje problem umów śmieciowych, bo pracodawcy nie chcą zatrudniać pracowników na etaty. Problemem nie są np. sprawiedliwe stawki płac, czy niesprawiedliwe stawki płac, ale to, czy spowodują one bezrobocie części osób, które chcą pracować. Kodeks Pracy powinien być zlikwidowany, a już z pewnością nie powinien obowiązywać firm prywatnych. Jakim prawem rząd ustala zasady funkcjonowania firm prywatnych? Oczywiście prawem zbójeckim. Przy zatrudnianiu pracownika powinna być indywidualna umowa określająca warunki świadczenia usług oraz wynagrodzenie, jakie dana osoba potrafi wynegocjować i na jakie stać pracodawcę. Przy czym nie jest ważne, jakie kto ma wykształcenie, ale co potrafi i ile w zamian może uzyskać. Różne rodzaje interwencji rządowych są przyczyną niekorzystnych rezultatów, a mimo to pomija się wszystko, czego uczy ekonomia na temat daremności w osiąganiu zamierzonych celów oraz niepożądanych konsekwencji. Tak więc, gdy osiągnięty zostanie już stan totalnej kontroli biznesu, okaże się, że gospodarkę rynkową zastąpił system gospodarki planowanej, czyli socjalizm według modelu nazistowskiego. W programie interwencjonizmu jest dyktatura, wprowadzana rzekomo po to, aby uczynić ludzi wolnymi. Tutaj jednak „wolność” musi być rozumiana właściwie, to znaczy odpowiednio do potrzeb osób ustalających reguły gry. W efekcie mamy do czynienia nie tylko z ingerencją w naturalne mechanizmy ekonomiczne, ale również z brakiem zdolności logicznego rozumowania.

W każdym zawodzie wymaga się zdolności logicznego rozumowania, a tym samym powiązania przyczyny i skutku. Sukces jest ściśle powiązany ze zdolnościami w tym zakresie. A w tworzeniu prawa ta zasada nie obowiązuje? To znaczy, że sukcesu nie będzie wyrażając się delikatnie......... Ludwig von Mises był wybitnym ekonomistą, który poświęcił swoje życie na naukowe badanie interwencjonizmu. Książka „ Planowany chaos” napisana przez ww. profesora może okazać się nieocenioną pomocą w zrozumieniu tej problematyki. Marzy nam się, aby politycy posiadali konkretną wiedzę ekonomiczną i podejmowali decyzje w oparciu o wnioski sformułowane przez światowe autorytety.


Małgorzata Rogalska

© 2012 msp-24