piątek, 17 września
facebook
google

Kwiecień 2015

30.04.2015

Sonda JOW

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej sondzie dotyczącej wprowadzenia w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP.

Nasza organizacja popiera wprowadzenie 460 jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w wyborach do Sejmu RP, z równym dla wszystkich prawem do kandydowania. Taka zmiana w ordynacji wyborczej gwarantuje, że wybierani są ludzie znani wyborcom i są przed wyborcami odpowiedzialni, bo ci łatwo mogą ich odwołać.

Dodatkową zaletą tego systemu jest publiczne liczenie głosów i brak komisji wyborczych, który eliminuje możliwości do oszustw i "cudów nad urną". W skrócie – o tym kto zostanie posłem decydują obywatele, a nie wodzowie partii.

Ordynacja większościowa stosowana jest z powodzeniem w wielu krajach, takich jak np. Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Wielka Brytania, Francja, Niemcy czy Włochy (system mieszany).

Bardzo chcielibyśmy poznać Państwa opinię na ten temat.

Swój głos - za lub przeciw - można oddać tutaj: http://msp-24.pl/Sonda-JOW,153,153.html

 

Nowości podatkowe PwC

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

 • Wyrok: Odsetki od pożyczki finansującej spłatę występującego wspólnika ze spółki nie stanowi kosztu podatkowego w PIT
 • Interpretacja indywidualna: Podatek liniowy PIT od usług doradztwa
 • Interpretacja indywidualna: Moment zaliczenia wydatków na przebudowę drogi gminnej do kosztów podatkowych w PIT
 • Nowości legislacyjne: Projekt ustawy o Administracji Podatkowej po I czytaniu w Sejmie

Nowości Podatkowe PwC (nr 88, 30.04.2015)

 

Jesteś przedsiębiorcą? Musisz się uczyć!

Przedsiębiorca musi się uczyć. Szczególnie w Polsce. Według raportu "Legislacyjna burza szkodzi polskim firmom" opracowanego przez firmę Grant Thorton, w 2014 r. w Polsce weszło w życie 25,6 tys. przepisów. Jako przedsiębiorca powinieneś je znać.

To oznacza, że dziennie powinieneś przeczytać 103 strony nowych aktów prawnych. Ich czytanie zajmie ci dziennie średnio ok. 3h i 26 minut. To czas, którego nie poświęcisz na zarządzanie przedsiębiorstwem, sprzedaż, działania marketingowe, badanie rynku, czyli rozwijanie przedsiębiorstwa. To czas, który poświęcisz na to, aby mieć świadomość, jaka odpowiedzialność prawna ciąży na twojej firmie. Oczywiście, wiele przedsiębiorstw – szczególnie dużych – zatrudnia prawników, sztab księgowych, doradców podatkowych, specjalistów. Częstą praktyką jest również korzystanie z usług firm doradczych, jednak to raczej doraźne rozwiązanie dla małych i średnich firm, których nie stać na takie stałe usługi.

Specjalista od wszystkiego?

Zagadnienia prawne to jednak dopiero początek. Jako przedsiębiorca powinieneś uczyć się wszystkiego. Oczywiście, nie oznacza to, że masz być specjalistą w każdej dziedzinie. Przede wszystkim bowiem musisz posiadać umiejętność delegowania zadań i efektywnego zarządzania, skupiania wokół siebie ekspertów. Jednakże znajomość prawa podatkowego, zagadnień kadrowo-płacowych, marketingowych, PR-owych jest niezbędna szczególnie na początku działalności, kiedy zwykle samodzielnie podejmujesz większość decyzji. Musisz zatem czytać, uczestniczyć w szkoleniach biznesowych, w konferencjach. Najbardziej kluczowe będą jednak dwie dziedziny, którym powinieneś poświęcić największą uwagę.

Czytaj więcej: http://nf.pl/kariera/jestes-przedsiebiorca-musisz-sie-uczyc,,51116,169

 

28.04.2015

Przedłużanie kontroli podatkowych – ważny wyrok NSA

Skarbówka nie może w nieskończoność nękać firmy kontrolami – wynika z piątkowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak stwierdzono, nawet w skomplikowanych sprawach rozstrzygnięcie powinno być wydane w ciągu dwóch miesięcy. Wyrok NSA może mieć przełomowy charakter i wywołać lawinę pozwów przedsiębiorców znajdujących się w podobnej sytuacji.

Sprawa dotyczyła głośnej sprawy firmy Stanisława Kujawy, którą lubelski Urząd Kontroli Skarbowej kontrolował przez ponad 30 miesięcy. W efekcie firma została zniszczona, a pracę straciło ok. 180 pracowników. W 2011 r. Kujawa, którego firma zajmowała się handlem elektroniką, zorientował się, że jego pracownicy dopuścili się nieprawidłowości przy rozliczeniach VAT. Następnie przedsiębiorca złożył korektę deklaracji i poinformował o sprawie urząd skarbowy.

Skarbówka przypuściła na niego istny szturm. Mechanizm przedstawiał się jak zawsze: kontrola, wstrzymanie wypłaty podatku, blokady kont i kolejne kontrole. Przedłużanie terminów i od nowa. Wszystko to po to, by znaleźć dowód na nierzetelność przedsiębiorcy. W czerwcu 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził, że w tym przypadku skarbówka działała opieszale i dopuściła się rażących nadużyć. Teraz potwierdził to NSA, wskazując na to, że organ podatkowy powinien działać "szybko, sprawnie i bez zbędnej zwłoki", a "nieuzasadnione przedłużanie kontroli jest niedopuszczalne".

 

Program wsparcia finansowego dla firm na lata 2014-2020

Program Inteligentny Rozwój ma wspierać małe i średnie firmy w przedsięwzięciach badawczo-rozwojowych. O wsparcie z funduszy europejskich będą mogły ubiegać się także uczelnie oraz instytucje biznesowe.

Możliwości finansowania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przy wsparciu funduszy europejskich 2014-2020 – to główny temat wystąpienia wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwony Wendel podczas uroczystości inauguracyjnej Roku Jubileuszowego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 16 kwietnia 2015 r. w Warszawie.

– Podnoszenie poziomu innowacyjności gospodarki jest kluczowym celem polityki rozwojowej naszego kraju oraz całej Unii Europejskiej. Jednym z trzech priorytetów unijnej strategii do 2020 r. jest tzw. wzrost inteligentny oznaczający rozwój gospodarki opartej na wiedzy, czyli takiej, która nie kopiuje nowoczesnych technologii, lecz je kreuje – mówiła wiceminister Wendel. Dodała, że Polska zobowiązała się do zwiększenia nakładów na działalność badawczo-rozwojową do poziomu 1,7 proc. PKB w 2020 r. Istotną rolę w osiągnięciu tego celu odgrywają nowe programy operacyjne, współfinansowane ze środków UE, w szczególności Program Inteligentny Rozwój oraz regionalne programy operacyjne.

Środki Programu będą kierowane do przedsiębiorstw (zarówno z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych firm), jednostek naukowych i uczelni oraz instytucji otoczenia biznesu, które wspierają prowadzenie działalności B+R. O wsparcie będą mogły ubiegać się także konsorcja (naukowe, naukowo-przemysłowe), klastry, platformy technologiczne.

W latach 2007-2013, programem krajowym wspierającym innowacyjność polskiej gospodarki był Program Innowacyjna Gospodarka. Pełna ocena efektów jego realizacji będzie możliwa po 2015 r., ponieważ w dalszym ciągu realizowane są duże projekty inwestycyjne lub badawcze, które mają kluczowy wpływ na zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki.

 

27.04.2015

Rząd nadal nie zaopiniował projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej

Rząd nadal nie wydał opinii wobec prezydenckiego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, który przewiduje wyrażenie wprost w ustawie zasady rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. O wprowadzenie tego przepisu stale zabiega Federacja MSP, która inspirowała powstanie tego projektu w Kancelarii Prezydenta.

Podatnicy w dalszym ciągu czekają na oficjalne stanowisko rządu dotyczące projektu wprowadzającego niezwykle korzystne zmiany do polskiego systemu podatkowego. Poza rozstrzyganiem wątpliwości na korzyść podatnika w projekcie zaproponowano również m.in. przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych.

Na opinię rządu podatnicy czekają przynajmniej od lutego br., kiedy to podjęto uchwałę o skierowaniu projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej do Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. Warto wspomnieć o tym, że dokument obejmuje zaledwie trzy strony tekstu.

 

Ile oddajemy państwu w formie składek i podatków

Jeśli zarabiasz 2800 zł netto miesięcznie na rękę (średnia krajowa), to twoja wypłata jest obciążona składkami i podatkami w kwocie 1900 zł – wyliczają eksperci Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Wspomniane 1900 zł zawiera m.in. 578 zł, które zostaną przeznaczone na renty i emerytury; 216 zł na edukację; 198 zł na służbę zdrowia. Warto również zauważyć, że taka osoba na administrację zapłaci 97 zł, a na koszty obsługi długu 96 zł – zwracają uwagę eksperci FOR.

Forum Obywatelskiego Rozwoju przygotowało Kalkulator Podatkowy, dzięki któremu każdy może oszacować, ile pieniędzy w postaci różnego rodzaju podatków i składek, płaci na utrzymanie państwa. Narzędzie pokazuje również na co państwo je wydaje; jaka część z nich przeznaczona jest m.in. na emerytury, służbę zdrowia, edukację, administrację i inne. Różnica pomiędzy tym, ile pracodawca płaci za naszą pracę, a tym, ile dostajemy "do ręki", zmienia się w zależności od naszych zarobków, ale prawie zawsze znacznie przekracza 30 proc. Ekonomiści tę różnicę nazywają "klinem podatkowym".

Poza samym podatkiem PIT nasza płaca jest obciążona różnego rodzaju składkami; część z nich, formalnie rzecz biorąc, jest opłacana przez pracodawcę, część przez pracownika. W praktyce jednak podział ten jest sztuczny – pracownika tak naprawdę interesuje przede wszystkim ile pieniędzy otrzymuje "do ręki", natomiast dla pracodawcy najważniejsze jest ile musi zapłacić łącznie za dane miejsce pracy. Przykładowo w 2014 roku osoba zarabiająca niewiele ponad pensję minimalną tj. około 1700 zł w rzeczywistości "do ręki" otrzymywała 1250 zł, choć pracodawca za jej pracę musiał zapłacić 2040 zł.

Z kolei osoba zarabiająca w okolicach przeciętnego wynagrodzenia, czyli 3800 zł faktycznie kosztowała pracodawcę prawie 4700 zł; z tej kwoty pracownik "do ręki" otrzymywał niecałe 2800 zł, a ponad 1900 zł przeznaczono na podatki i składki. – Znając orientacyjną sumę podatków i składek, które odprowadzamy możemy przyjrzeć się temu na co państwo polskie wydaje tak pozyskane środki – zwracają uwagę przedstawiciele Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Struktura polskich finansów publicznych od lat pozostaje w miarę stała. Symbolicznie każdą złotówkę, którą oddajemy państwu możemy podzielić proporcjonalnie do struktury wydatków publicznych. I tak, ich pierwszą i największą pozycją są emerytury i renty, które stanowią niemal jedną trzecią wydatków publicznych. Oznacza to, że z każdej złotówki, którą płacimy w podatkach i składkach ponad 30 groszy przeznaczone jest na emerytury i renty; kolejnymi pozycjami są edukacja (11 groszy), służba zdrowia (10 groszy) oraz transport, w tym przede wszystkim budowa dróg (prawie 7 groszy).

 

23.04.2015

Nowości podatkowe PwC

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

 • Wyrok: Marża z tytułu udzielonej pożyczki – moment powstania przychodu w PIT
 • Interpretacja ogólna: Świadczenie usług księgowych – zwolnienie z VAT
 • Interpretacja indywidualna: Zbycie praw użytkowania wieczystego działek wycofanych z działalności gospodarczej a PIT
 • Nowości legislacyjne: Stanowisko Stałego Komitetu Rady Ministrów w sprawie prezydenckiej nowelizacji ordynacji podatkowej

Nowości Podatkowe PwC (nr 87, 23.04.2015)

 

Odliczenie VAT od paliwa dla firm

W Polsce obowiązuje zakaz odliczania VAT od zakupów paliwa do samochodów osobowych. Pod tym względem jesteśmy fenomenem, gdyż w żadnym innym kraju UE nie wprowadzono podobnych ograniczeń. We wszystkich krajach Unii, VAT od paliwa można swobodnie odliczać.

Jednak już od lipca tego roku wszystkie firmy maja uzyskać uzyskają prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów paliwa. Wieloletni zakaz odliczania VAT przestanie w końcu obowiązywać. Jest tylko małe "ale". Firma będzie mogła odliczyć tylko połowę kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze.

Wszystko wskazuje jednak na to, iż już od lipca każda mała firma uzyska prawo do odliczenia 50% kwoty VAT z faktur wystawianych przez stacje benzynowe. Chyba że przepisy zostaną w ostatniej chwili ponownie zmienione na niekorzyść przedsiębiorców. Taki rozwój wypadków nie jest bowiem wykluczony. Pamiętajmy, iż swojego czasu ustawa o VAT przewidywała powrót do starej stawki VAT w wysokości 22%. Miało to nastąpić już od stycznia 2014 r. Jednak na krótko przed tą datą usunięto z ustawy odpowiednie przepisy, wskutek czego wciąż obowiązuje nas wyższa stawka 23%.

Czytaj więcej: http://zus.pox.pl/vat/odliczenie-vat-od-paliwa-dla-wszystkich-firm.htm

 

Fundusze na eksport

Kompass Poland od kwietnia rozszerza swoją ofertę o umożliwienie klientom firmy kompleksową pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych, a następnie – efektywnego ich wykorzystania na rozwój działalności eksportowej i ekspansji zagranicznej na nowe rynki.

Nowa perspektywa finansowania z funduszy europejskich 2014-2020 umożliwi polskim przedsiębiorcom wejście na nowe rynki i skuteczną rywalizację z europejskimi i światowymi konkurentami.

Już dzisiaj polski eksport radzi sobie bardzo dobrze, świadczą o tym jego coroczne wzrosty pomimo trudnej sytuacji na wschodzie. Jak wynika z danych NBP, polski eksport wzrósł w ostatnim kwartale 2014 roku o ponad 4%. Najlepiej radzą sobie większe firmy i prężnie rozwijające się start-upy, jednak dotacje unijne pomogą też średnim i małym firmom, dla których największym wyzwaniem będzie odpowiednie przygotowanie biznesowe.

"Z naszych doświadczeń wynika, że częstą i powtarzalną barierą wejścia na nowe rynki polskich przedsiębiorstw z obszaru MSP są m.in. brak wiedzy i kompetencji nt. międzynarodowego marketingu i trade marketingu. Począwszy od świadomości, jak pozyskać informacje o atrakcyjnych dla danej firmy rynkach, poprzez przygotowanie strony internetowej, dalej przez sposoby gromadzenia kontaktów biznesowych, a skończywszy na prezentacji i promocji swojej marki i produktów określonej grupie celowej w sposób efektywny kosztowo. Nasza nowa oferta ma pomóc zmienić takie podejście i dobrze ulokować środki pozyskane na rozwój międzynarodowy" – wyjaśnia Marek Wcisło z Kompass Poland, firmy wspierającej przedsiębiorców w ekspansji międzynarodowej.

W celu pomocy w pozyskaniu funduszy unijnych firma Kompass Poland nawiązała partnerską współpracę z firmą wyspecjalizowaną w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Po pozyskaniu funduszy Kompass wesprze klienta w przygotowaniu do ekspansji – pomoże stworzyć odpowiednie materiały promocyjne i stronę www, zrealizuje kampanie direct mailingowe i dostarczy narzędzia do zorganizowania udanej misji handlowej na nowy rynek.

 

22.04.2015

Szara strefa coraz większa. System podatkowy wymaga zmian

Między 2011 a 2015 r. wielkość tzw. szarej strefy zwiększyła się w Polsce ze 192 do 224 mld zł – wynika z niedawnych szacunków Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Eksperci Krajowej Izby Gospodarczej twierdzą, że rozwiązaniem problemu wzrostu szarej strefy mogłoby być uszczelnienie systemu podatkowego.

Zdaniem KIG, jednym z głównych warunków skutecznego ograniczenia szarej strefy jest ścisła współpraca między przedsiębiorcami i administracją państwową. – Jednym z bardziej spektakularnych przykładów udanego współdziałania było wprowadzenie odwróconego VAT na większość wyrobów stalowych, które to produkty były w obszarze zainteresowania przestępców specjalizujących się w wyłudzeniach karuzelowych – uważają eksperci KIG.

Szara strefa stanowi duży problem m.in. w branży wyrobów spirytusowych. Jej rozmiary w tym sektorze szacuje się na ok. 15 proc. legalnego rynku. Rocznie w efekcie nielegalnego handlu państwo traci ok. 1,2 mld zł. Sytuacja pogorszyła się jeszcze w 2014 r. – po podwyżce o 15 proc. akcyzy na mocne alkohole. Obecnie stawki podatków dotyczących wyrobów spirytusowych (akcyza i podatek VAT) są w Polsce najwyższe w regionie, co dodatkowo zwiększa ryzyko powiększania się skali nielegalnego obrotu.

Izba apeluje o rozsądną politykę podatkową i zwiększenie koordynacji działań poszczególnych służb. Na liście priorytetów KIG znajduje się też m.in. uszczelnienie handlu alkoholem przemysłowym i wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania o zatruciach.

– Problemem polskiego systemu podatkowego jest m.in. bardzo długi czas między transakcją a możliwością jej kontroli przez urzędników. Ze względu na pięcioletni termin przedawnienia zobowiązań podatkowych aparat skarbowy dokonuje kontroli historycznych, a więc de facto tylko uczciwych podatników. Powoduje to, że formy wyłudzające VAT są bezkarne, ponieważ okres ich funkcjonowania na rynku to ok. pół roku – wyjaśnia KIG.

 

Obiecywali szybki zwrot PIT: "To fikcja"

W sierpniu 2014 r. minister finansów Mateusz Szczurek zobowiązywał się, że dużym rodzinom urzędy skarbowe będą zwracać nadpłacony podatek w ciągu miesiąca. Rzeczywistość jednak jest zupełnie inna  – pisze we wtorkowym wydaniu "Rzeczpospolita".

– Wiele osób czeka znacznie dłużej niż miesiąc na pieniądze. W urzędach nic nie wiedzą o szybszym terminie – mówi Joanna Krupska ze Związku Dużych Rodzin 3+. Szacuje, że taki problem może mieć nawet jedna trzecia dużych rodzin.

– W urzędzie powiedziano mi, że akcja ministerstwa to fikcja, a jak chcę szybciej odzyskać nadpłacony w poprzednim roku podatek, to muszę złożyć podanie, powołując się na trudną sytuację materialną – opowiada "Rzeczpospolitej" ojciec piątki dzieci.

– W ślad za obietnicami nie poszły zmiany w przepisach – tłumaczy doradca podatkowy Grzegorz Gębka. – W ordynacji podatkowej nadal skarbówka ma trzy miesiące na zwrot nadpłaty. I urzędy się tego trzymają, weryfikując niecierpliwych.

 

21.04.2015

Co zmieni reforma administracji podatkowej?

Projekt nowej ustawy o administracji podatkowej nie zakłada rewolucji, chociaż powinien usprawnić system podatkowy. Jednak niektóre z wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów zmian będą niekorzystne dla podatników.

W Sejmie trwają obecnie prace nad projektem nowej ustawy o administracji podatkowej, która w założeniu ma poprawić funkcjonowanie organów podatkowych. Przewidziano m.in. wprowadzenie systemu obsługi oraz wsparcia podatnika, zwiększenie jednolitości interpretacji podatkowych oraz stworzenie wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

– Ministerstwo Finansów próbuje przekonywać, iż rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o administracji podatkowej są ukłonem resortu w stronę podatników. Nie można zapomnieć jednak i o tym, że projekt realizuje zalecenia Unii Europejskiej z połowy ubiegłego roku. Nie jest to zatem inicjatywa, która wyszła bezpośrednio ze strony rządzących – mówi ekspert Pracodawców RP, Łukasz Czucharski. Według niego, wprowadzane zmiany są niewystarczające, ponieważ polski system podatkowy wymaga szerszych zmian systemowych.

Ekspert krytykuje też resort finansów za nowelizację ustawy o urzędach i izbach skarbowych, która weszła w życie z początkiem kwietnia. Chodzi o połączenie urzędów skarbowych danego województwa z izbami skarbowymi, co z kolei – jak twierdzi Czucharski – narusza w oczywisty sposób zasadę dwuinstancyjności postępowania podatkowego. W efekcie odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego rozpatruje jego bezpośredni przełożony.

 

Konferencja "Kadry MSP 2015"

Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki – MSP wytwarza 67% PKB. To właśnie mali i średni przedsiębiorcy tworzą najwięcej miejsc pracy na rynku (ok. 70%) wykazując się pomysłowością i zaangażowaniem, co też bardzo często owocuje wypracowaniem nowych, zaawansowanych technologii.

Do realizacji tych założeń konieczne jest posiadanie wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników oraz efektywne zarządzanie tymi pracownikami. W polskiej rzeczywistości biznesowej świadomość przedsiębiorców MSP w zakresie korzyści, jakie płyną z nowoczesnego zarządzania ludźmi, pozostawia ciągle wiele do życzenia. Być może jest to efekt ograniczeń w dostępie do profesjonalnej wiedzy czy też braku wymiany doświadczeń.

Stąd pomysł na organizację konferencji KADRY MSP 2015 odpowiadającej na  te właśnie potrzeby. Konferencja odbędzie się 7 maja 2015 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jej pomysłodawcą jest Nowoczesna Firma – organizator wielu wydarzeń dla biznesu, między innymi największego w polskiej branży HRM – Kongresu Kadry, który od ponad dziesięciu lat udostępnia wiedzę o nowych trendach, najlepszych praktykach w zarządzaniu ludźmi oraz integruje środowisko menedżerów i  specjalistów personalnych. 

– Zdecydowaliśmy się na organizację konferencji z zakresu zarządzania pracownikami w MSP, ponieważ takie zapotrzebowanie niejednokrotnie sygnalizowali nam nasi klienci. Konferencja będzie okazją do networkingu branżowego, spotkania z konsultantami i doradcami biznesowymi, źródłem wiedzy o tym, jak efektywnie zarządzać ludźmi, ale też inspiracją dla menedżerów i właścicieli firm. Tej inspiracji dostarczą z pewnością goście specjalni konferencji: aktor i konsultant biznesowy Jacek Rozenek oraz ekspert w budowaniu świadomego przywództwa, Robert Jasiński – mówi Anna Włudarczyk, organizatorka pierwszej edycji KADRY MSP 2015.

Konferencja to kilkanaście prezentacji konsultantów biznesowych, ekspertów, praktyków, które pomogą odpowiedzieć m.in. na pytania o tym:

•    jak budować przewagę konkurencyjną średniej firmy w oparciu o nowe kompetencje i rozwiązania technologiczne,
•    jak zarządzać ludźmi w sposób zintegrowany,
•    jak radzić sobie z kryzysem firmy a także jej szybkim wzrostem,
•    jak świadomie zarządzać sobą i firmą, by osiągnąć efekt prosperity,
•    jak szukać i zatrudniać najlepszych pracowników, by cieszyć się ich efektywnością
•    i skąd wziąć na to wszystko fundusze….

Organizator zaprasza do udziału w konferencji przedstawicieli sektora MSP – przedsiębiorców, właścicieli firm, kierowników zarządzających zespołami pracowniczymi, specjalistów ds. personalnych, administracji kadrowo-personalnej. Szczegółowy program konferencji można znaleźć na stronie kadrymsp.pl.

 

20.04.2015

Rząd szykuje plan walki z przestępczością gospodarczą

Do konsultacji społecznych trafił projekt rządowego dokumentu pn. "Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020". Projektodawcy zapewniają, że zaproponowane rozwiązania pozwolą zwiększyć skuteczność walki z przestępczością tzw. białych kołnierzyków. Jednym z priorytetów ma być przeciwdziałanie przestępczości podatkowej.

– Przestępczość tzw. białych kołnierzyków staje się coraz bardziej uciążliwa dla gospodarki i państwa. Dlatego tak ważna jest ścisła współpraca służb i specjalistów z wielu różnych dziedzin, w tym na poziomie rządowym – ocenia sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Grzegorz Karpiński.

Jak wskazano w projekcie, najbardziej na przestępczość gospodarczą narażone są obecnie sektory: paliwowy, spirytusowy, bankowy i tytoniowy. Podstawowe cele wskazane w programie to: – wzmocnienie przeciwdziałania przestępczości gospodarczej; – zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości; – wzmocnienie efektywności odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw.

Priorytetowo przez służby traktowana ma być przestępczość podatkowa, w tym dotycząca przede wszystkim podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego. Wśród pozostałych priorytetów znajduje się m.in. przestępczość na rynku bankowym, ubezpieczeń i kapitałowym. Jednym z głównych celów będzie także przestępczość dotycząca gier hazardowych.

W programie przyznano też, że od 2009 r. stale spada liczba podejrzanych o przestępstwa gospodarcze – w 2013 r. policja podejrzewała przeszło 40 tys. osób, co jest wynikiem najniższym w całej ostatniej dekadzie. "Spadek liczby osób podejrzanych, przy uwzględnieniu jednoczesnego wzrostu liczby przestępstw stwierdzonych, może świadczyć o popełnianiu coraz bardziej złożonych przestępstw gospodarczych, w tym również w ramach zorganizowanych grup przestępczych" – ocenia MSW.

 

"Mały rząd" chce zablokować prace nad zmianami w podatkach

Na finiszu kampanii prezydenckiej bliski eksplozji jest poważny konflikt między prezydentem a rządem, twierdzi "Puls Biznesu". Chodzi o zaproponowane przez głowę państwa zmiany mające zwiększyć ochronę podatników przed fiskusem.

Już pod koniec marca było wiadome, że przeciwne projektowi prezydenta jest Ministerstwo Finansów. Teraz mocny cios wyprowadził tzw. mały rząd, czyli Stały Komitet Rady Ministrów. Zarekomendował on Radzie Ministrów zablokowanie w Sejmie prac nad propozycjami prezydenta.

Projekt, którego istotą i najważniejszą propozycją jest obowiązek rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podatnika, zyskał wielkie uznanie praktycznie całego środowiska przedsiębiorców, a także m.in. Federacji MSP, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Pracodawców RP czy Forum Obywatelskiego Rozwoju Leszka Balcerowicza.

Ruszyła róweniż społeczna akcja jego poparcia pod nazwą "Wyrwij fiskusowi bat". Akcja zyskała dotąd wsparcie 12,5 tys. osób, które podpisały się pod petycją do premier Ewy Kopacz i marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego o nieodrzucanie projektu i przyspieszenie tempa prac, by parlament zdążył uchwalić zmiany jeszcze w tej kadencji.

 

16.04.2015

Nowości podatkowe PwC

Jak w każdy czwartek, oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

 • Wyrok: Modernizacja nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków a zwolnienie z RET
 • Interpretacja indywidualna: Zwrot podatku VAT w systemie TAX FREE innej osobie niż podróżujący
 • Interpretacja indywidualna: Moment powstania przychodu z tytułu świadczonych usług edukacyjnych
 • Nowości legislacyjne: Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o VAT i Prawa zamówień publicznych

Nowości Podatkowe PwC (nr 86, 16.04.2015)

 

Polska gospodarka potrzbuje zmian w prawie

Zmniejszenie biurokracji, kosztów administracyjnych a także wsparcie finansowe dla powstających firm pozwoli na ich rozwój oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Dlatego też potrzebne są zmiany w prawie.

– Dobrym rozwiązaniem byłoby pójście ścieżką Stanów Zjednoczonych, czyli założenie, że to, co nie jest zabronione, jest dozwolone, tylko w ten sposób będziemy mogli być innowacyjni. Jeżeli będziemy innowacyjni, to będziemy tworzyli wysoką wartość dodaną, a ta pomoże nam być krajem bogatym. Z kolei jak ktoś ma pieniądze, to wtedy rozwiązywanie wszelkiego rodzaju problemów jest dużo prostsze – mówi Anna Hejka, prezes Heyka Capital Markets Group.

Według raportu OECD „Going for Growth” zmniejszenie biurokratycznych barier i administracyjnych kosztów dla nowo powstających firm jest dla Polski kluczowe. Przyspieszy to wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Istotne jest również ograniczenie kosztów pracy. Eksperci OECD wymieniają jeszcze kilka innych czynników: usprawnienie prawa o bankructwie, dokończenie deregulacji zawodów, prywatyzację przedsiębiorstw w górnictwie czy chemii.

– Panaceum na większość problemów w Polsce jest tworzenie miejsc pracy. Zapewnić mogą je nowe firmy, żeby tak się jednak stało, musimy stworzyć regulacje ułatwiające działania tym podmiotom – mówi Hejka.

 

15.04.2015

Karuzelowi oszuści są w Polsce bezkarni

Przestępcy, którzy organizują w Polsce tzw. karuzele w podatku VAT, są w praktyce zazwyczaj bezkarni – wynika z nowego raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak twierdzą eksperci organizacji, sprawy tego rodzaju są bagatelizowane przez władze polskiego państwa.

– Według szacunków Ministerstwa Finansów miesiąc działania takiej przestępczej spółki – słupa to strata 1,6 mln złotych. Słupy działają na ogół 3-4 miesiące i znikają zanim nasz zajęty rozliczaniem PIT-ów emerytów lub organizowaniem loterii paragonowych aparat skarbowy się w ogóle zorientuje, że taka spółka istniała – mówi główny ekonomista ZPP, Mariusz Pawlak.

Eksperci ZPP wskazują, że w skali roku oszustwa karuzelowe skutkują wielomiliardowymi stratami dla budżetu państwa. Jak równocześnie zaznaczają, brakuje realnych działań, które mogłyby ukrócić występowanie tego rodzaju oszustw. W raporcie organizacja przytacza m.in. przypadek, kiedy przestępcom udało się wyłudzić z budżetu państwa niecałe 30 mln zł – do "wygenerowania" takiej kwoty wystarczyło im 177 faktur.

Z oficjalnych danych wynika, że tylko między 2011 a 2012 r. ujawniono 310 tys. faktur, podczas gdy najpewniej spora część pozostała nieodkryta. Jak zaznaczają autorzy raportu, wykrywalność wyłudzeń zwrotów podatku VAT pozostaje wciąż na bardzo niskim poziomie.

– Zamiast skoncentrować się na tych wielomiliardowych stratach – niektórzy twierdzą, że to wręcz 2 proc. polskiego PKB, Ministerstwo Finansów zajmuje się głupotami oraz prześladowaniem uczciwych przedsiębiorców, bo oni są – nie znikają, nie przepadają, nie ukrywają się. Dodatkowo z ich strony urzędnikom skarbowym nic nie grozi – twierdzi prezes ZPP, Cezary Kaźmierczak.

 

BCC krytykuje reformę administracji i plany ws. klauzuli

Wdrażana od początku kwietnia reforma administracji podatkowej została fatalnie zaprojektowana – uważa Business Centre Club. Eksperci organizacji krytycznie oceniają także rządowe plany wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Reforma administracji podatkowej została źle zaprojektowana, czego efektem będzie najprawdopodobniej obniżenie sprawności urzędów. Organizacja twierdzi również, że reforma nosi znamiona naruszenia ustawy zasadniczej w kontekście dwuinstancyjności postępowania podatkowego. – W poprzednich latach wdrażany model już funkcjonował i – po negatywnej ocenie – minister finansów wycofał się z niego). Projekt kolejnej ustawy, przyjęty przez Radę Ministrów, pogłębia krytyczną ocenę tej reformy – mówi ekspert BCC, dr Irena Ożóg.

Równie negatywnie oceniają rząd za presję na przyjęcie i skierowanie do Sejmu projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, w którym znajdują się regulacje wprowadzające klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Jak wskazują, zakres klauzuli wykracza poza wymogi unijne i może poważnie zaszkodzić zarówno przedsiębiorcom, jak i budżetowi państwa.

Jednocześnie organizacja domaga się zwiększenia skuteczności walki z oszustwami podatkowymi w podatku VAT. – Luka budżetowa w VAT jest szacowana na 30-40 mld zł, z czego zasadnicza część przypada na skutki oszustw podatkowych; egzekucja należności budżetowych z tego tytułu nie przekracza 5 proc. w skali roku. Bardzo szeroka skala oszustw podatkowych skutkuje zaburzeniami rynkowymi – wyjaśnia dr Ożóg.

 

14.04.2015

Komisja ma wątpliwości konstytucyjne

Posłowie nie zaprzestaną prac nad zmianami w ordynacji podatkowej. Są też nowe pomysły na brzmienie przepisów korzystnych dla podatników – donosi "Rzeczpospolita".

Komisja Finansów Publicznych zdecydowała w ubiegłą środę, że nadal będzie pracowała nad projektem przepisów wprowadzających zasadę orzekania na korzyść podatnika w razie wątpliwości co do treści prawa. Stanie się tak mimo kontrowersji, jakie budzi wśród posłów jedno z uregulowań prezydenckiego projektu. Chodzi o przepis o przedawnieniu zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką. Komisja zdecydowała, że za pośrednictwem marszałka Sejmu wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego o interpretację wyroku w tej kwestii (sygn. SK 40/12).

Przedsiębiorcy przypominali jednak, że nie to jest w prezydenckiej inicjatywie najważniejsze. – Zwracam się o to, by mimo wystąpienia do Trybunału komisja nie zaprzestawała prac nad tym ważnym projektem – apelował Marek Isański, reprezentujący w Sejmie Federację Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Cały tekst: http://prawo.rp.pl/artykul/757647,1192264-Komisja-Finansow-ma-watpliwosci-konstytucyjne-ws--przepisow-o-przedawnieniu-zobowiazan-podatkowych.html#

Wygląda na to, że apel Marka Isańskiego w sprawie kontynuowania prac nad tą nowelizacją odniósł pozytywny efekt. Już w przyszłym tygodniu, 22 kwietnia odbędzie się kolejne posiedznie Pokomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego, na którym rozpatrywany będzie projekt zmiany ustawy Ordynacja podatkowa (druk sejmowy nr 3018).

 

Krytyczna ocena prawa podatkowego

Dwie trzecie przedsiębiorców nisko ocenia jakość przepisów podatkowych, a 86 proc. przyznaje, że zmieniają się one zbyt często – wynika z badań firmy Podatkowiec.

Przedsiębiorcy podkreślają, że problemem większym niż skomplikowany system podatkowy jest jego interpretacja przez poszczególnych urzędników. – Badania, które przeprowadziliśmy wśród polskich przedsiębiorców, potwierdziły, że system podatkowy jest przez nich bardzo źle oceniany. Widać, że opinie o systemie podatkowym dramatycznie się pogorszyły. Przedsiębiorcy bardzo źle oceniają skomplikowanie tego systemu i zmiany, które w nim nastąpiły – mówi Michał Pastuszka, prezes firmy Podatkowiec.

Przedsiębiorcy apelują o uproszczenie przepisów. – Można długo wymieniać, jakie przepisy można by było wprowadzić czy zmienić, natomiast po analizie problemów przedsiębiorców wydaje mi się, że większym problemem jest podejście organów do interpretacji tych przepisów, kultura obsługi podatnika i podejście do niego. To jest główna kwestia – mówi Jerzy Martini, szef zespołu ds. podatku VAT w firmie Podatkowiec.

Eksperci podkreślają, że negatywne podejście urzędników i różna interpretacja jednego przepisu w różnych urzędach mogą mieć poważne konsekwencje dla firmy. – Przedsiębiorca może dzisiaj w dobrej wierze, zachowując należytą staranność, podejmować pewne decyzje, nawet konsultowane prawnie, a urząd może przyjść i stworzyć wykładnię prawną, która jego decyzje podważy i spowoduje, że będzie miał do zapłacenia ogromne pieniądze naliczone również wstecz. W takiej sytuacji przedsiębiorca może sobie nie poradzić na rynku – ocenia Wiesław Wójcik, prezes firmy odzieżowej Corpo i Przewodniczący Porozumienia przedsiębiorców poszkodowanych przez organy RP.

To z kolei może prowadzić do bankructwa przedsiębiorstwa. Jak podkreśla Wójcik, przez "pomyłki" urzędników upadło już wiele podmiotów. W Polsce obowiązują wprawdzie przepisy o odpowiedzialności urzędników za podejmowane decyzje, ale w praktyce nie działa to tak, jak należy - ocenia. Przykładem samowolnej postawy urzędników są kontrole, które zgodnie z wyrokami sądów powinny być zakończone np. w ciągu miesiąca, a trwają przez kolejne dwa lata, co kończy się upadkiem firmy i utratą wielu miejsc pracy przy jednoczesnym braku odpowiedzialności urzędniczej.

Powodem, dla którego organy państwa mogą działać i działają opresyjnie wobec przedsiębiorców jest niezrozumienie tego, jak dużą wartość przedsiębiorcy wnoszą w obrót gospodarczy i lokalne społeczności oraz z jakimi problemami się mierzą. Przedsiębiorcy, żeby móc skutecznie prowadzić swoją działalność, muszą zmagać się z wieloma wyzwaniami. Walczą z ogromną konkurencją, walczą o utrzymanie się na rynku i dobrą relację ceny do jakości produktu, która pozwoli im przyciągnąć klienta – mówi Wiesław Wójcik.

Badanie "Przedsiębiorca o podatkach" przeprowadzono na zlecenie firmy Podatkowiec przez internet na próbie 977 przedstawicieli MŚP w okresie od października 2014 do stycznia 2015. Jego wyniki zostały przedstawione podczas konferencji "Jak bezpiecznie zarządzać podatkami w firmie i uwolnić kapitał na jej rozwój?", która odbyła się w piątek, 10 kwietnia.

 

13.04.2015

MF chce klauzuli ws. unikania opodatkowania

Polska potrzebuje klauzuli w sprawie unikania opodatkowania – uważa minister finansów Mateusz Szczurek. Projekt zawierający to rozwiązanie ciągle czeka na rozpatrzenie przez rząd.

Chodzi projekt tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej, nad którym prace MF rozpoczęło jeszcze w 2012 r. Dokument, który od kilku miesięcy czeka na przyjęcie przez rząd, przewiduje wprowadzenie, oprócz szeregu przepisów zwiększających uprawnienia podatników, ocenianego negatywnie przez wielu ekspertów instrumentu pozwalającego fiskusowi na skuteczniejszą walkę z tymi, którzy unikają płacenia podatków – klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania.

Zwolennikiem wprowadzenia klauzuli jest także przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego prof. Leonard Etel. Według niego opinia publiczna jest jednak bombardowana nieprawdziwymi informacjami na temat tego rozwiązania i jego skutków; klauzulę porównywano np. do brzytwy wręczanej małpie. W tym przypadku małpą miałby być fiskus.

"To bzdura. W większości państw cywilizowanych taka klauzula jest stosowana. Używa się jej od czasu do czasu, bardzo rzadko, jedynie w najpoważniejszych sprawach. To ma być przede wszystkim straszak przeciwko budowaniu sztucznych struktur podatkowych, których celem jest niepłacenie podatków" – mówił Etel w ubiegłym tygodniu podczas konferencji poświęconej modernizacji administracji podatkowej oraz nowej Ordynacji podatkowej. Zdaniem profesora w Polsce klauzula taka byłaby wykorzystywana najwyżej raz, dwa razy do roku – tylko wobec największych firm. Tylko takie bowiem mogą sobie pozwolić na budowanie struktur, które pozwalają im unikać opodatkowania. "Nikt tej klauzuli nie będzie wykorzystywał w drobnych sprawach. To się po prostu nie opłaca" – powiedział Etel.

Przeciw wprowadzeniu klauzuli opowiadają się organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Ich zdaniem propozycje MF są niebezpieczne, niosą ze sobą bardzo duże ryzyko, że podatnik będzie ponosił konsekwencje działalności zgodnej z prawem, którą minister finansów uzna za unikanie opodatkowania. Pracodawcy wskazują, że przepisy podatkowe nie nakazują płacenia możliwie najwyższych podatków, a z orzecznictwa sądów wynika, że firmy mają prawo kształtować swoje rozliczenia podatkowe w sposób dla nich najkorzystniejszy. Przedsiębiorcy chcą też, by w Radzie ds. Unikania Opodatkowania, która wydawać będzie opinie o zasadności zastosowania klauzuli zasiadał przedstawiciel przedsiębiorców.

W 2004 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował podobne przepisy, niemniej MF stoi na stanowisku, że obecne propozycje uwzględniają ówczesne zastrzeżenia Trybunału.

 

Wspólny rynek nie działa

Wspólny rynek Unii Europejskiej nie działa, a przedsiębiorcy mają problemy z biurokracją – uważa komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw Elżbieta Bieńkowska. Szansą na przełamanie marazmu może być strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Unii Europejskiej. Jednym z jego głównych celów jest odbiurokratyzowanie oraz odchudzenie prawa europejskiego mającego znaczenie dla przedsiębiorczości.

– Europa jest w takim momencie, w którym inne gospodarki światowe depczą nam po piętach. Wszyscy w Europie powtarzają, jak ważny jest wspólny rynek, że trzeba znosić granice dla przedsiębiorców. A tak się nie dzieje. Ten wspólny rynek nie działa. Długie procesy urzędnicze, biurokracja, dostęp do rynków i finansów - to główne problemy podnoszone przez przedsiębiorców w Europie – mówi Bieńkowska.

Podkreśliła, że w 2015 r. chce odwiedzić wszystkie kraje unijne. Podczas tych wizyt jej głównymi rozmówcami mają być przedsiębiorcy, którzy muszą być słyszalni, muszą czuć, że ktoś ich wysłuchuje i wyciąga wnioski. – Musimy stworzyć takie warunki dla przedsiębiorców, żeby tworzyli miejsca pracy – powiedziała Bieńkowska.

Komisarz podkreśliła, że fakt, iż Polska otrzymała tekę komisarza ds. wspólnego rynku jest dla nas szczególnym wyzwaniem. – Ten obszar 500 mln ludzi w Europie jest obszarem szczególnym. Powinniśmy jak najlepiej wykorzystać wszystkie cechy i zalety, które tak duży rynek odbiorców ze sobą niesie, bo inni zaczynają nam deptać po piętach. Dzieje się tak z różnych powodów – bardzo często biurokratycznych. Z tym naprawdę będziemy walczyć – zapowiedziała Bieńkowska.

Polska, Słowacja, Czechy i Węgry przygotowały dokument, w którym prezentują wspólne priorytety dotyczące strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Unii Europejskiej, na potrzeby prowadzonych przez Komisję Europejską prac nad nową strategią. Ma ona ożywić współpracę firm wewnątrz Unii. W maju 2015 r. należy się spodziewać komunikatu Komisji Europejskiej, w którym szczegółowo zostanie opisana strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego. Wówczas rozpoczną się prace nad oficjalnym stanowiskiem polskiego rządu, poprzedzonym konsultacjami publicznymi.

Na 14 maja 2015 r. planowana jest wizyta w Warszawie wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej – Andrusa Ansipa, odpowiedzialnego za Jednolity Rynek Cyfrowy. Polska będzie pierwszym krajem UE, w którym wiceprzewodniczący publicznie ogłosi strategię Komisji Europejskiej na temat Jednolitego Rynku Cyfrowego podczas konferencji "Europejski rynek cyfrowy. Umiejętności, gospodarka, praca."

 

10.04.2015

Rolnik sprzeda wędliny bez podatku

Sejm uchwalił w czwartek 9 kwietnia nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który umożliwia rolnikom nieopodatkowaną sprzedaż przetworzonych produktów rolnych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Za uchwaleniem przepisów głosowało 285 posłów, 140 – było przeciwnych, 13 posłów wstrzymało się od głosu. Przyjęte przez Sejm rozwiązania trafią teraz ponownie do Senatu.

Dotychczas rolnicy mogli wytwarzać i sprzedawać bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych jedynie produkty nieprzetworzone. Ustawa zwalnia rolników z podatku także w przypadku sprzedaży przetworzonych produktów rolnych (np. dżemów, serów czy wędlin) z jego własnej uprawy, hodowli lub chowu. Warunkiem będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz sprzedawanie produktów wyłącznie w miejscu ich wytworzenia lub na targowiskach.

Nieopodatkowane będą przychody w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 7 tys. zł. Zwolnieniu nie będzie podlegała sprzedaż produktów przetworzonych w ramach produkcji przemysłowej oraz uzyskanych z działów specjalnych produkcji rolnej. Zwolnione nie będą także produkty objęte akcyzą (np. napoje alkoholowe). Ze zwolnienia nie będzie można również skorzystać jeśli do przetwarzania produktów rolnych i ich sprzedaży będą zatrudniani pracownicy bądź podwykonawcy.

Posłowie poparli zgłoszone do ustawy poprawki. Jedna z nich wprowadza podatek ryczałtowy dochodowy w wysokości 2 proc. od uzyskiwanych przychodów do kwoty przychodów nieprzekraczających równowartości 150 tys. euro na rok. Warunkiem korzystania z tego ryczałtu będzie prowadzenie ewidencji, którą rolnik powinien posiadać w miejscu sprzedaży. Druga poprawka dotyczy zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mającej na celu zobowiązanie producentów rolnych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej o przychodach rocznych przekraczających równowartość 1200 tys. euro do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

W maju konsultacje społeczne założeń nowej Ordynacji podatkowej

W połowie mają będzie można rozpocząć konsultacje społeczne kierunkowych założeń nowej Ordynacji podatkowej – poinformował w czwartek przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego prof. Leonard Etel. Komisja ta przygotowała kierunkowe założenia nowej Ordynacji podatkowej, które wspólnie z Etelem przedstawiła w połowie marca premier Ewa Kopacz i minister finansów Mateusz Szczurek.

"Teraz przygotowywane są kierunkowe założenia z uwzględnieniem uwag resortów oraz opinii Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. W połowie maja powinniśmy przekazać uzupełniony dokument Ministerstwu Finansów. Wówczas resort finansów będzie mógł rozpocząć konsultacje społeczne założeń" – powiedział Etel. W czwartek profesor wziął udział w zorganizowanej w Sejmie konferencji poświęconej modernizacji administracji podatkowej oraz nowej Ordynacji podatkowej.

Komisja zaproponowała w przygotowanym przez siebie dokumencie m.in., by podatnikom dać uprawnienie do uzyskiwania z wielu źródeł informacji o charakterze urzędowym oraz ochronę, jeśli podatnik się do nich zastosuje. Podatnicy mogliby dokonać uzgodnień z organem podatkowym co do przeszłych lub przyszłych rozliczeń – zanim dojdzie do sporu. W ustawie znalazłaby się procedura rozwiązywania sporów z udziałem mediatorów.

Zmiany mają dotyczyć też przedawnień zobowiązań podatkowych. Organ podatkowy miałby skrócony czas na dokonanie wymiaru podatku (doręczenia decyzji pierwszej instancji) - 3 lata dla rozliczenia podatków spoza działalności gospodarczej i 5 lat do rozliczeń przedsiębiorców. W przypadku, gdy wysokość podatku jest znana (wynika z deklaracji, decyzji) organ podatkowy mógłby egzekwować należności przez 5 lat.

W założeniach znalazła się propozycja wprowadzenia postępowania uproszczonego. Założenia przewidują też wprowadzenie do Ordynacji ogólnych zasad prawa podatkowego m.in. zasady ugodowego załatwiania spraw, czy zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario).

Nowa Ordynacja ma też zawierać katalog podstawowych praw i obowiązków podatnika. Wśród nich miałoby się znaleźć m.in.: prawo do rzetelnego, bezstronnego, sprawnego i terminowego załatwiania sprawy podatkowej; prawo do ochrony prywatności i danych podatnika; prawo do naprawienia szkody; prawo do uzyskania informacji; prawo do uprzejmego, profesjonalnego i sprawiedliwego traktowania.

W przyszłej Ordynacji ma się też znaleźć tzw. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Miałaby ona uniemożliwić dokonywanie sztucznych i niemających uzasadnienia gospodarczego czynności, za pomocą których podatnik próbowałby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe. Ciężar udowodnienia tych okoliczności będzie spoczywał na organach fiskusa. "Wraz z klauzulą przewidziano instytucje prawne zapewniające podatnikowi jak najwyższy stopień bezpieczeństwa prawnego" - wskazała Komisja.

 

Odwrócony VAT będzie stosowany szerzej

Sejm przyjął w czwartek większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o VAT, która przewiduje m.in. wprowadzenie odwróconego VAT na kolejne towary. Zdecydowano m.in., że mechanizm ten obejmie także nieobrobione plastycznie półprodukty z aluminium, ołowiu i cynku. Nowela ma wejść w w życie 1 lipca 2015 r.

Sejm przyjął 9 z 10 poprawek zgłoszonych przez senatorów, głosując zgodnie z rekomendacją sejmowej komisji finansów publicznych. Komisja opowiedziała się za odrzuceniem poprawki, w której senatorowie zaproponowali zmianę w tytule działu ustawy o VAT oraz korektę w tytule rozdziału trzeciego w tym dziale. Rozszerzenie katalogu towarów, wobec których stosowany jest odwrócony VAT, przewiduje jedna z senackich poprawek. Proponowane poprawki zostaną rozpatrzone przez Sejm na trwającym posiedzeniu.

Wśród senackich poprawek znajduje się też propozycja rozwiązania, zgodnie z którym sprzedawca nie musiałby rozliczać podatku przy zastosowaniu odwróconego obciążenia odnośnie dostaw m.in. tabletów oraz laptopów, gdy nieprawidłowe zastosowanie mechanizmu było efektem nieuczciwych działań nabywcy. Bez zmian pozostać mają pozostałe przepisy noweli, w tym te poszerzające stosowanie mechanizmu odwróconego VAT m.in. o telefony komórkowe, tablety, laptopy oraz konsole do gier wideo.

Ustawa ma ponadto doprecyzować regulacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi. Nowela zakłada, że dłużnik nie będzie musiał dokonywać korekty odliczonego wcześniej podatku naliczonego, jeśli w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od terminu płatności np. faktury, będzie znajdować się w likwidacji albo w trakcie postępowania upadłościowego.

 

9.04.2015

ZUS coraz częściej podważa umowy o dzieło

Kontrole prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej podważają zawierane przez firmy umowy o dzieło. Przedsiębiorcy wskazują, że problem dotyczy umów wcześniej uznawanych za zawarte w sposób prawidłowy. Kłopoty z interpretacją odnoszą się m.in. do szkół językowych, firm szkoleniowych oraz ośrodków badania opinii publicznej.

– Kontrole są przeprowadzane w sposób dopuszczający swobodną interpretację przepisów, z jednoznacznym negatywnym nastawieniem wobec płatników składek. Analiza wielu dokumentów dotyczących przebiegu kontroli, które do nas wpłynęły od przedsiębiorców, potwierdza, że pomija się wolę stron zawierających konkretny rodzaj stosunku prawnego i charakter (istotę) zawieranych umów – mówi ekspert Lewiatana, dr Grażyna Spytek-Bandurska.

Problemy dotyczą głównie umów o dzieło, które w poprzednich latach nie były kwestionowane – wcześniej kontrolerzy uznawali je za prawidłowe i nie zgłaszać żadnych wątpliwości odnośnie treści oraz celu wybranej formy zatrudnienia. Obecnie natomiast w wielu przypadkach dochodzi do sytuacji, kiedy pracodawca musi zapłacić składki za kilka lat wstecz. Jak wskazuje dr Spytek-Bandurska, inspektorzy ZUS nie widzą żadnych większych różnic między przedmiotem umowy o dzieło oraz umowy zlecenia, czasem interpretując takie sprawy wbrew orzecznictwu sądowemu.

– Umowy o wyraźnie określonym rezultacie, niemające charakteru ciągłego i odnawialnego, w których przedmiot jest ściśle wskazany, a wykonawca jest rozliczany za osiągnięcie końcowego efektu, ma zapewnioną samodzielność, sam jest organizatorem czynności, jakie realizuje i ponosi odpowiedzialność za wykonanie dzieła, są bezpodstawnie traktowane jako umowy zlecenia – dodaje dr Spytek-Bandurska.

 

Nowości podatkowe PwC

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

 • Wyrok: Stawka VAT dla dostawy betonu wraz z jego wylaniem
 • Interpretacja indywidualna: Wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu zwolnione z PIT
 • Interpretacja indywidualna: Odliczenie VAT z faktur od biura podróży za organizację konferencji
 • Nowości legislacyjne: Od 1 kwietnia weszły w życie zmiany w organizacji administracji podatkowej

Nowości Podatkowe PwC (nr 85, 9.04.2015)

 

8.04.2015

Apel ws. in dubio pro tributario

Sejm zajmuje się obecnie dwoma projektami zmian w ordynacji - jednym przygotowanym w Senacie oraz drugim zgłoszonym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Oba zawierają korzystne dla podatników rozwiązania. Najważniejsze z nich jest wprowadzenie zasady, że "niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika".

Marek Isański, przedsiębiorca, ekspert ZPP oraz członek Federacji MSP, zaapelował do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o pilną interwencję. Powodem jego listu jest fakt, że resort finansów i ustawodawca są przeciwni wprowadzeniu zaproponowanego przez Prezydenta projektu zmiany ustawy Ordynacja podatkowa zawierającego wprowadzenie - jako zasady ogólnej - zakazu rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na niekorzyść podatnika.

"Jest to przerażające i nie znajdujące usprawiedliwienia zaniechanie ze strony posłów, jak i resortu finansów. Wynikać ono może jednie z braku wiedzy dotyczącej znajomości podstawowych zasad Konstytucji i praw obywatelskich przez naszych posłów i urzędników. Tylko tak można tłumaczyć ich zachowanie. W przeciwnym razie należałoby zarzucić im umyślne działanie polegające na dążeniu do nieprzestrzegania Konstytucji i praw obywateli" – apeluje przedsiębiorca. Nawołuje do wprowadzenia w trybie natychmiastowym zaproponowanej przez prezydenta poprawki, ograniczonej tymczasowo do zasady zakazu rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisu prawa na niekorzyść podatnika.

Marek Isański wskazuje, że w społeczeństwie panuje przekonanie, że niejasne przepisy są celowo tworzone, aby w miarę potrzeb fiskus mógł ściągnąć w wyniku kontroli brakujące dochody. "Przedsiębiorcy–obywatele chcą płacić podatki nie mniejsze, lecz w wysokości wynikającej z przepisów ustaw podatkowych, a nie z dowolnej interpretacji urzędników kontrolujących podatnika. Konstytucja jasno określa, że podatki mogą być nakładane na podatnika tylko i wyłącznie ustawą" – tłumaczy Isański.

Zauważa, że prezydencki projekt wymaga drobnych poprawek od strony redakcyjnej. Dołączył do listu opinię sporządzoną dla Sejmu przez prof. Teresę Dębowską-Romanowską, która zaproponowała inną redakcję zmiany:

1. Nie domniemuje się istnienia obowiązku podatkowego ani zobowiązania podatkowego ponad to, co wynika wprost z ustawy podatkowej.
2. Każdy ma prawo do uzyskania informacji na piśmie o obowiązujących go przepisach podatkowych, w celu powoływania się na nią przed organami podatkowymi i sądowymi w sprawie o uiszczenie należności; nie narusza to zasady, że tylko jedna kwota może być uznana za należną kwotę podatku.

"Znam oczywiście zakres kompetencji Pana Prezydenta. Uważam jednak, że swoim autorytetem jest Pan w stanie przekonać Posłów i Panią Premier, że nie może być zgody na łamanie Konstytucji, a każda zwłoka z uchwaleniem przedmiotowej zasady jest zgodą na niszczenie polskiej demokracji i gospodarki" – pisze kończąc list Marek Isański.

 

7.04.2015

FOR: Wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika

Ordynacja podatkowa zawiera wiele niezwykle istotnych kwestii regulujących zasady współistnienia podmiotów skarbowych, podatników i relacji do państwa. Wszyscy uczestnicy dyskusji są zgodni, że te zasady wymagają zasadniczych zmian – przekonują eksperci Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Rada Legislacyjna i rząd jednak krytycznie wypowiedziały się na temat wielu propozycji zawartych w projekcie prezydenckim zmieniającym Ordynację Podatkową. Kością niezgody wydaje się wprowadzenie zasady "in dubio pro tributario", czyli w dosłownym tłumaczeniu – "w razie wątpliwości, na korzyść podatnika". Według FOR zasada "in dubio pro tributario" powinna być stosowana przez organy podatkowe, ponieważ - po pierwsze - jest fundamentem każdego cywilizowanego systemu podatkowego. Po drugie, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, już teraz wynika wprost z Konstytucji.

Zwracamy jednak uwagę, że brzmienie tej zasady zaproponowane w prezydenckim projekcie nowelizacji: "niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika", w praktyce pozwoliłoby organom podatkowym na unikanie jej stosowania.

Zgodnie z projektem zasada in dubio pro tributario dotyczyłaby jedynie "wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego". W takim kształcie pomija ona fakt, iż podstawowe metody wykładni prawniczej pozwalają (formalnie) usunąć każdą wątpliwość co do treści przepisów prawa. Tym samym osoba stosująca prawo zawsze może uznać, iż nie ma wątpliwości co do treści prawa (nawet jeśli stosuje je wadliwie), co wyłączy możliwość zastosowania zasady w kształcie zaproponowanym w projekcie nowelizacji.

Dlatego eksperci FOR uważąją, że zasadzie "in dubio pro tributario" ("w razie wątpliwości, na korzyść podatnika") należy nadać brzmienie: "wątpliwości niedające się jednoznacznie usunąć na tle zebranego materiału dowodowego rozstrzyga się na korzyść podatnika". Dzięki temu, zamiast formalnie nieistniejącej kategorii "niedających się usunąć wątpliwości co do prawa", klauzula ta obejmie w praktyce, bardzo często występującą kategorię "wątpliwości co do faktów", co ograniczy niebezpieczeństwo unikania jej stosowania przez organy podatkowe.

 

Eksperci pozytywnie o planach zmian w ustawie akcyzowej

Rządowy projekt nowelizacji ustawy akcyzowej zawiera wiele pozytywnych dla przedsiębiorców rozwiązań – twierdzą eksperci. Nowela ma pozwolić m.in. na zmniejszenie szarej strefy w obrocie tytoniem, przez co budżet państwa traci obecnie miliardy złotych w skali roku.

Przedstawiony w drugiej połowie marca projekt noweli ma w założeniu ułatwić funkcjonowanie podmiotów z kilku branż akcyzowych, w tym głównie paliwowej, alkoholowej i tytoniowej. – Projektowane regulacje wymagają w niektórych miejscach doprecyzowania i wciąż oczekujemy na projekty nowych rozporządzeń, niemniej ogólny kierunek zmian należy ocenić jednoznacznie pozytywnie – oceniają eksperci Lewiatana.

Jedną z głównych przewidzianych zmian jest likwidacja podwójnego systemu dokumentacji akcyzowej. Obecnie poszczególne podmioty muszą bowiem prowadzić odrębne ewidencje tych samym zdarzeń w oparciu o przepisy akcyzowe oraz o przepisy ustawy o Służbie Celnej. Zniesiony zostać ma również obowiązek raportowania o okolicznościach, które organy mogą otrzymać z innych źródeł (dokumenty INF). Proponuje się też m.in. uproszczenie przepisów ws. składów podatkowych oraz uszczelnienie systemu obrotu surowcem tytoniowym (np. wprowadzenie rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych).

W wydanej opinii Lewiatan wskazał, że niektóre z proponowanych przepisów wymagają doprecyzowania. Chodzi np. o regulacje dotyczące legalizacji zbiorników oraz zasad przemieszczania wyrobów akcyzowych. – Oczekujemy również na projekty rozporządzeń do nowelizacji mając nadzieję, że nie zniweczą one pozytywnych efektów dotychczasowych prac. Liczymy jednocześnie, że przepisy wejdą w życie jeszcze w tej kadencji Sejmu – mówi ekspert Konfederacji Lewiatan, Krzysztof Rutkowski.

 

2.04.2015

Minister finansów chce poprawić sobie statystyki

Fiskus osiągnął swój cel – dopóty przeciągał spory z podatnikami, dopóki nie doprowadził do zmiany przepisów. Teraz już bez obaw może wycofać skargi kasacyjne, które złożył w ubiegłych latach w NSA.

Eksperci nie mają wątpliwości, że minister naruszył swoim zachowaniem zasadę działania i prowadzenia spraw w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. Podejrzewają też, że chce - jako szef resortu - poprawić sobie w ten sposób statystyki, bo tym samym rośnie w nich udział spraw wygrywanych przez organy podatkowe. W samym tylko marcu 2015 r. minister wycofał ok. 40 skarg kasacyjnych – wynika z internetowej bazy orzecznictwa NSA. Są to dane o postanowieniach opublikowanych. Jeśli uwzględnić te, które jeszcze nie zostały zamieszczone na stronie, to zapewne liczba wycofanych skarg będzie większa.

Z sytuacji wynika, że minister finansów poprzez izby skarbowe składał do tej pory skargi kasacyjne praktycznie na wszystkie niekorzystne dla siebie wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych. Prawdopodobnie zmiana takiej praktyki służy zapewnieniu korzystniejszych dla Ministerstwa Finansów statystyk wygranych spraw. Nie bez znaczenia pozostaje również aspekt finansowy.

Strona cofająca skargę kasacyjną uzyskuje zwrot uiszczonego wpisu, jak również zaoszczędza koszty zastępstwa procesowego (wynagrodzenie i wydatki pełnomocnika), które musiałaby ponieść w przypadku wygrania sprawy przez przeciwnika procesowego. Biorąc pod uwagę to, że obecnie koszty zastępstwa procesowego za instancję, gdy wartość przedmiotu sprawy przekracza 200 tys. zł, wynoszą nawet do 7200 zł, oszczędności w skali całego kraju mogą okazać się całkiem spore.

W sprawach dotyczących interpretacji indywidualnych cofnięcie skargi kasacyjnej powoduje stosunkowo niewielkie oszczędności z uwagi na niższe stawki minimalne za czynności profesjonalnego pełnomocnika. W tym przypadku cofnięcie skargi przez ministra finansów ma jedynie znaczenie ze względów słuszności i nie wpływa znacząco na oszczędności Skarbu Państwa.

 

Nowości podatkowe PwC

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

 • Wyrok: Wartość palety jako opakowania stanowi składnik podstawy opodatkowania VAT
 • Interpretacja indywidualna: Brak obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych w formie papierowej w przypadku wykorzystania systemów informatycznych
 • Interpretacja indywidualna: Uznanie ciągłości prowadzenia działalności i statusu podatnika VAT w związku z wykreśleniem z CEIDG
 • Nowości legislacyjne: Projekt ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów w trakcie konsultacji społecznych

Nowości Podatkowe PwC (nr 84, 2.04.2015)

 

1.04.2015

Minister Szczurek do prezydenta Malinowskiego

Prezydent Pracodawców RP, Andrzej Malinowski otrzymał zaskakująco szczery w swej treści list od ministra finansów Mateusza Szczurka. Jak stwierdził Andrzej Malinowski, list wprawił go w niemałe zdumienie. Poniżej obszerne fragmenty owego listu.

[…] Zarzucacie nam, że kontrolujemy i szukamy pieniędzy w małych i średnich firmach. A gdzie ich szukać, jak nie w tych miejscach? Przecież te firmy dają ponad 70% dochodów do budżetu i są na wyciągnięcie ręki. Gdzie mamy pójść? Do supermarketów czy globalnych firm? Przecież nas zniszczą, wykorzystując swoją siłę i pozycję.

[…] Przyświecają nam jedynie szczytne cele. Naprawdę wierzymy, że gruntowne kontrole w średniej wielkości przedsiębiorstwach przysłużą się polskiej gospodarce. Że te wszystkie kruczki prawne, zawiłe regulacje, nadużywanie uprawnień i interpretowanie przepisów na niekorzyść podatnika rozwiną w społeczeństwie zainteresowanie prawem podatkowym. Masowe kontrole, wstrzymywanie zwrotu VAT, przeciąganie w nieskończoność postępowań – mają pobudzić kreatywność klasy średniej, którą tak przecież cenimy i na którą liczymy.

[…] Jesteśmy przekonani, że niszczenie sprawnie działającej firmy kamieniarskiej i uczynienie jej właścicieli bezdomnymi pobudzi budownictwo mieszkaniowe. Sądzimy, że nałożenie na bar mleczny ponadmilionowej kary za doprawianie potraw pieprzem posłuży jego klientom. Że rozwiną swoje umiejętności gastronomiczne, a być może wystąpią wkrótce w telewizji w popularnym show kulinarnym. Uważamy, że zniszczenie – przez wprawdzie nieznającego przepisów, ale posłusznego urzędnika – firmy zatrudniającej niepełnosprawnych doprowadzi do szybkiej rehabilitacji, a może nawet cudownego uzdrowienia tych pracowników. Pokładamy wiarę w to, że uwięzienie emerytki i rencistki prowadzącej firmę może nie do końca jest zgodne z prawem, ale za to jak pobudzi i zmotywuje ludzi w ramach programu 50+!

[…] To są ideały, które przyświecały mnie i moim poprzednikom. Ich osiągnięcie musi wiązać się z niedogodnościami towarzyszącymi naszym działaniom. Wiemy bowiem, że nie ma uczciwych podatników. Są tylko źle skontrolowani. Dlatego musimy przypominać naszym urzędnikom ten prosty fakt. Wiem, co mówiła Pani Premier ostatnio i w exposé. Ale nasze statystyki nie kłamią. Jak powiedział kiedyś klasyk: trzeba dowierzać, ale i kontrolować. My kontrolujemy i kontrolować będziemy, aż przyzwyczaicie się do tych kontroli, a nawet je polubicie!

[…] Znam Wasze zarzuty mówiące o niekompetencji, złej woli czy manipulowaniu przepisami przez organy kontroli skarbowej. Że nie podoba się przedsiębiorcom to, iż w jednym województwie dane zdarzenie jest wolne od podatku, a w innym opodatkowane. Nas też to denerwuje, że musimy ciągle interpretować, szukać dziury w całym. Kiedyś było łatwiej. Domiar ustalano na podstawie zewnętrznych znamion luksusu – i już. A dzisiaj? Jakieś uzasadnienia, wysoko opłacani doradcy podatkowi, potem sądy… Urząd marnuje dużo czasu i energii, a mógłby w tym samym czasie obrobić dwa, a może i trzy razy więcej firm i ściągnąć więcej pieniędzy do budżetu.

Dlatego proszę: powstrzymajcie się z tą krzywdzącą nas akcją. To nie my trzymamy bat. My jesteśmy batem trzymanym przez polityków.

 

© 2012 msp-24