czwartek, 28 października
facebook
google

MSP sektora rolnego

Sektor rolny w Polsce odgrywa bardzo ważną rolę, szczególnie w rozwoju społecznym i gospodarczym obszarów wiejskich. Od gospodarki rolnej w znacznym stopniu zależy ilość i jakość produktów spożywczych, które możemy nabyć w sklepach. Polska jest znaczącym w świecie i Europie producentem wielu produktów rolnych, ogrodniczych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

Obecnie w ramach tego segmentu gospodarki istnieje 2,3 mln gospodarstw rolnych. Sektor prywatny w rolnictwie zajmuje 95% ogólnej powierzchni użytków rolnych, pozostałe 5% to użytki należące do Skarbu Państwa. W polskim rolnictwie widoczny jest proces przyrostu stanu posiadania ziemi przez gospodarstwa największe, mimo to nadal w polskim krajobrazie dominują gospodarstwa o małej lub średniej wielkości. Gospodarstwa tego typu stanowią około 62,7% gospodarstw sektora rolnego w Polsce.

Gospodarstwa te z roku na rok notują jednak spadek dochodów i opłacalności z produkcji żywności. Te niekorzystne zmiany są związane ze spadkiem cen produktów rolnych w stosunku do nakładów środków produkcji itp. Duży wpływ na te negatywne zjawiska ma również skomplikowany i niejasny system podatkowy, który w znacznym stopniu utrudnia rozwijanie działalności gospodarczej. Rolnicy, jak większość społeczeństwa, zazwyczaj nie posiadają specjalistycznej wiedzy koniecznej do regulowania swoich zobowiązań podatkowych. Czas spędzony nad wypełnianiem skomplikowanych formularzy dla różnych agend państwowych i unijnych, powinien być spożytkowany w bardziej racjonalny sposób, np. na rozwijanie swojego gospodarstwa.

Mając świadomość problemów, z jakimi musi każdego dnia borykać się polski rolnik-przedsiębiorca, Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw opracowała zestaw postulatów dotyczących reformy prawa podatkowego. W nowej formule przepisy fiskalne są proste, jasne i przyjazne dla obywatela. Zasadnicza reforma upodmiotowi obywatela w relacjach urzędnik – obywatel, dlatego uważamy, że zmiany te będą również korzystne dla sektora rolnego w Polsce.

Wszystkich zainteresowanych rolników pragnących lepszego przyszłości dla polskich rodzin, zachęcamy do czynnego włączenia się w struktury Federacji MSP.

© 2012 msp-24