czwartek, 28 października
facebook
google

Niejednoznaczność polskiego prawa

Największym problemem państwa polskiego jest lekceważenie zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. To właśnie państwo, w którym władza ustawodawcza tworzy niezrozumiałe ustawy, jest odpowiedzialne za swój stan prawny.

Jeżeli prawo nie jest jednoznaczne, to w myśl Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, powinno być zawsze interpretowane na korzyść obywatela, przedsiębiorcy, podmiotu gospodarczego, a nie urzędu. Niestety, w Polsce urzędy tej zasady nie przestrzegają. Rządzący tworzą zawiłe prawo, które często jest interpretowane na niekorzyść przedsiębiorcy i obywatela, niezgodnie z Konstytucją. To nie polski przedsiębiorca tworzy ustawy, więc nie może być odpowiedzialny za błędy w prawie.

Izba Skarbowa, wydając niekorzystne dla przedsiębiorców decyzje, jest instancją, która wykonuje wyrok na przedsiębiorcy odbierając mu często możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Prawo przewiduje, że firma nie zgadzając się z decyzją Izby Skarbowej, może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Obecnie wstrzymanie się organu od egzekucji decyzji zaskarżonej do WSA, zależy od złożenia zabezpieczenia przewidzianego w art. 33 d Ordynacji Podatkowej. Wymagana suma jest w większości przypadków nieosiągalna dla podatnika. Izby Skarbowe, ściągając bezwzględnie niezasadnie naliczone zobowiązania wobec Skarbu Państwa, doprowadzają przedsiębiorców i ich budżety domowe do bankructwa. W ten sposób pozbawiają ich nie tylko środków do prowadzenia działalności, ale również do życia i obrony. Jeżeli przedsiębiorca poradzi sobie finansowo w tej sytuacji i wygra wyrok przed WSA czy NSA, to urzędnicy, którzy niesłusznie obciążyli firmę nie ponoszą żadnej odpowiedzialności materialnej.

Rząd polski w tym zakresie stworzył niesprawiedliwe prawo. Takie postępowanie jest naganne, podważa wiarygodność państwa i polskiego sądownictwa. Jak to jest możliwe, że Izba Skarbowa, jako strona w postępowaniu sądowym, sama osądza i wydaje wyroki na swoją korzyść w procesie, w którym sama jest stroną? W państwie prawa o winie i ewentualnej karze decydują wyłącznie sądy.

                                                                                                                             Jacek Kozłowski

CEO - The KOMANDOR Group

© 2012 msp-24