piątek, 17 września
facebook
google

Państwo w Państwie

W niniejszym piśmie przedstawiam konsekwencje nieprzemyślanej decyzji urzędników Ministerstwa Finansów w zakresie stosowania stawki VAT dla przedsiębiorców (a tym samym dla konsumentów) branży usług modernizacji wnętrz lokali i budynków mieszkalnych.

Działalność tej branży jest skoncentrowana na tworzeniu podmiotów z zakresu sprzedaży produkcji i usług. Działalność ta jest oparta na mikroprzedsiębiorstwach o charakterze rodzinnego biznesu. Przeważnie są to firmy, gdzie żona pracuje na ekspozycji, mąż odwiedza klientów na miejscu realizacji zamówień, wykonuje indywidualne projekty zabudów oraz zajmuje się montażem z dalszą częścią rodziny lub pracownikiem najemnym. W większości przypadków jest to bardzo mały biznes, a ludzie Ci sami dla siebie kreują i utrzymują miejsca pracy.

Z braku możliwości znalezienia pracy na rynku (zwłaszcza w małych ośrodkach prowincjonalnych, gdzie stopa bezrobocia jest najwyższa) stanowi to dla nich jedyną szansę, aby nie zostali zaliczeni do grona bezrobotnych. Proszę zrozumieć sytuację tych ludzi i postawić się w ich pozycji, jako podmiotów gospodarczych w obecnym nieuczciwym i zagmatwanym stanie prawnym.

Prowadząc swoje firmy przez wiele, wiele lat, od kiedy został wprowadzony VAT zawsze stosowali z 7% stawką VAT na wykonane trwałe zabudowy wnękowe. Przed zmianą ustawy VAT, w grudniu 2010 roku zostało wysłane zapytanie do firmy doradczej Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. z Poznania, uznawanej za jedną z najlepszych w naszym kraju, w sprawie sposobu opodatkowania zwieranych transakcji, których przedmiotem jest realizacja trwałej zabudowy przestrzeni wnękowych. Ekspertyza tej firmy potwierdzała fakt, że w zakresie zabudów wnękowych nic się nie zmienia.

Na początku roku 2011 Dyrektorzy Izb Skarbowych w imieniu Ministra Finansów odpowiadając na wnioski podatników o udzielenie Interpretacji Indywidualnej potwierdzały zasadność stosowania 8% stawki VAT. Te interpretacje zostały umieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Finansów oraz na specjalistycznych portalach internetowych z wyraźnymi komentarzami, że zabudowy wnękowe są objęte 8% stawką VAT. Właściciele wspomnianych firm, działając w dobrej wierze, mając zaufanie do państwa polskiego, państwa prawa, stosowali stawkę preferencyjną. Na dodatek pracownicy aparatu skarbowego przeprowadzali w tym czasie kontrole VAT w niektórych z tych firm i nie kwestionowali 8% stawki VAT, potwierdzając jej zasadność, na potwierdzenie czego urząd skarbowy zwracał nadpłacony VAT.

Zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów, w drugim półroczu 2011 roku w zakresie stosowanej wysokości stawki VAT na świadczone przez nich usługi, wyraźnie naruszyła to zaufanie.

Abstrahując od sporu prawnego, jaki się toczy obecnie w tym obszarze, zwracamy uwagę na fakt, że obecnie w firmach tych Urzędy Skarbowe wszczynają kontrole i żądają odprowadzenia wstecznie naliczonego podatku VAT, naliczonego wg. stawki 23%. Zwrot tego podatku jest niemożliwy, ponieważ właściciele tych firm nie sprzedawali zabudów wnękowych z 23 % stawką VAT, tylko naliczali 8% podatek VAT. Rok 2011 był dla nich bardzo trudnym rokiem, walczyli o utrzymanie się na rynku, zanotowali spadek obrotów o 40%. W konsekwencji doprowadzi to do wielu bankructw i nieprzewidzianych wydarzeń.

Polscy usługodawcy (mikroprzedsiębiorcy) są bardzo rozdrobnieni, nie posiadają wsparcia ze strony żadnej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców zarówno lokalnie, jak też w skali ogólnokrajowej. Być może właśnie dlatego Ministerstwo Finansów zawsze lekceważyło tę grupę ludzi i nie zastanawiało się nad konsekwencjami decyzji podejmowanych względem tego sektora, czego wyraźnym dowodem jest zmiana stanowiska Ministra Finansów, co do zasadności stosowania 8% stawki VAT na zabudowy wnękowe.

Z zakresu stosowania prawidłowej stawki VAT na zabudowy wnękowe zostało przeprowadzone kompleksowe interdyscyplinarne studium (ekspertyzy) przez ekspertów z dziedzin, które mają bezpośredni wpływ na stosowanie prawa polskiego. Ekspertyzy zostały przeprowadzone przez:
1.    Prof. zw. dr hab. Ryszard Mastalski,
2.    Prof. zw. dr hab. Cezary Kosikowski,
3.    Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk,
4.    Biegły sądowy dr inż. Andrzej Zalewski,
5.    Rzeczoznawca Majątkowy dr inż. Zdzisława Ledzion – Trojanowska.

Zdając sobie sprawę ze złożonego trybu wykonywania usługi trwałej zabudowy, w celu lepszego zrozumienia, została stworzona prezentacja multimedialna na DVD, aby rozwiać jakąkolwiek wątpliwość, że usługi trwałej zabudowy to modernizacja lokalu, w którym trwała zabudowa jest instalowana.

Wobec powyższych faktów nasuwa się pytanie. Jak mały przedsiębiorca może prowadzić interesy w Polsce, jeżeli eksperci nie są wystarczającym autorytetem w swoich dziedzinach, jeżeli urzędnicy Ministerstwa Finansów mogą bezkarnie wydawać różne interpretacje, wprowadzając w błąd podatników?
Kolejną bulwersującą sprawą jest zachowanie bardzo wysokiego urzędnika Ministerstwa Finansów (w randze wiceministra) odpowiedzialnego za stosowanie przepisów prawa podatkowego, który odmówił wydania ogólnej interpretacji w tym zakresie, twierdząc że sprawa ta jest oczywista i nie wymaga zaangażowania jego majestatu. Jak nieprofesjonalne i lekceważące jest to podejście dokumentują dotychczasowe orzeczenia WSA, uchylające decyzje Dyrektorów Izb Skarbowych i w uzasadnieniach nie pozostawiające suchej nitki na sposobie wydawania interpretacji indywidualnych przez te organy.

Konsekwencje tych zaniedbań nadal ponosi zwykły podatnik.

W większości przypadków właściciele małych firm prowadzących działalność usługową to ludzie z zawodowym wykształceniem. Ci usługodawcy wykonują najcięższą prace są bardzo dobrymi fachowcami, lecz w tym, czego się nauczyli. To ustawodawca powinien być ostoją i zapleczem tej grupy społecznej. Nasi fachowcy z łatwością znajdują prace poza granicami naszego kraju – tam są doceniani. Dlaczego Polski Rząd ich nie docenia? Minister Finansów nie patrząc na obecną sytuację, w jakie znajdują się przedsiębiorcy prowadzi politykę fiskalną wykorzystując cały aparat skarbowy. Dlaczego przeciwko małemu przedsiębiorcy wytacza się największe działo, jakim ten rząd dysponuje?

Z punktu ekonomicznego ten ruch jest nieprawidłowy – niszczy branże, podważa zaufanie do państwa polskiego. Z pewnością do budżetu nie wpłyną środki, bo przedsiębiorcy nie są w ich posiadaniu. Większość z nich wyjedzie do krajów zachodnich EU i tam będzie płaciło podatki, a ci, którzy pozostaną, staną się biznesowymi inwalidami obciążając budżet państwowy i pozostaną w szarej strefie.  Firmy, które tworzyły rynek usług zaczną od początku szkolić nowe kadry, zamiast się rozwijać wychodząc na inne, obce nam rynki. Będziemy szkolić i szkolić do czasu następnego podobnego zdarzenia.

Trudno jest zrozumieć podejście Ministra Finansów do Obywateli, dobroczyńców, którzy ciężko pracują na własny chleb, robią to w Polsce i tą pracą i swoimi pieniędzmi utrzymują aparat rządowy, który swoim decyzjami występuje przeciwko nim.

Zapraszamy do obejrzenia filmu i zapoznania się z ekspertyzą rzeczoznawcy majątkowego.

 

Ekspertyza rzeczoznawcy majątkowego

- dr inż. Zdzisławy Ledzion-Trojanowskiej (2014)

© 2012 msp-24