piątek, 17 września
facebook
google

Październik 2012

31.10.2012

Polskie MSP wydały ponad 50 mln euro na inwestycje finansowane przez EBOR

Inicjatywa EBOR skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników. Jej celem jest rozwój zrównoważonego rozwoju przez wzrost zastosowania energooszczędnych i odnawialnych technologii.

Program opracowany przez EBOR istnieje już od dwóch lat i w czasie trwania projektu sfinansowano wiele przedsięwzięć, np. wybudowano nową linię produkcyjną w zakładzie wytwarzającym opakowania foliowe. Kwota wspomnianej wyżej inwestycji opiewała na 900 tys. euro. Największe zaintersowanie środkami oferowanymi przez EBOR jest wśród przedsiębiorców z sektora rolnego, leśnictwa i producentów żywności. Na kolejnych miejscach uplasowały się firmy działające w ramach przetwórstwa przemysłowego. Finansowanie z EBOR można uzyskac za pomocą kredytu w wysokości 1 miliona złotych.    tłumaczy szef Legatum Institute, Jeffrey Gedmin.

W rankingu wzięto pod uwagę m.in. wskaźniki gospodarcze, warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, system edukacji, służbę zdrowia, stan bezpieczeństwa, wolności osobiste oraz administrację rządową. Polska spadła o cztery pozycje

 

29.10.2012

Zmiany w VAT

Ostatnia zmiana w podatku VAT zaproponowana przez Ministerstwo Gospodarki jest istotna, ale z w żaden sposób nie rozwiązuje problemów przedsiębiorców. Narzekają oni przede wszystkim na to, że przepisy są skomplikowane do tego stopnia, że gubią się w nich nawet sami urzędnicy skarbowi.

Zmiany mają dotyczyć tego, że małe firmy nie będą musiały odprowadzać podatku VAT od faktur, za które nie dostały wcześniej pieniędzy - tak w największym skrócie można opisać propozycję Ministerstwa Gospodarki, którą zajmował się w ubiegłą środę rząd. Raczej nie ma wątpliwości, że wejdzie ona w życie, chociaż początkowo przeciwstawiał się jej minister Jacek Rostowski. Zmiana powinna ułatwić prowadzenie działalności części przedsiębiorców, którzy dzisiaj muszą płacić VAT, nawet jeżeli kontrahent nie wywiąże się z umowy i nie zapłaci za wykonaną usługę czy towar.

Jak pokazuje raport Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, tylko 35 procent firm dostaje pieniądze w terminie. Najgorzej sytuacja wygląda w branży budowlanej oraz turystycznej, gdzie opóźnienia w płatnościach są najdłuższe i często zagrażają stabilności finansowej przedsiębiorstw.

Na pierwszy rzut oka propozycja wydaje się więc korzystna, chociaż nie brakuje krytycznych głosów, że w zasadzie niewiele ona zmieni, bo część firm już rozlicza się w ten sposób, a prawdziwe problemy z podatkiem VAT leżą zupełnie gdzie indziej. - Cóż, ustawę o VAT po prostu należałoby napisać od nowa - mówi wprost Andrzej Sarna z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. - Na dzień dzisiejszy do jej przepisów powstało ponad sto tysięcy interpretacji. Nic dziwnego, że nie są w stanie się w niej połapać ani przedsiębiorcy ani często sami urzędnicy - podkreśla.

 

25.10.2012

Niezależne stacje paliw mają kłopoty z rentownością

Wkrótce na stacjach nie związanych z wielkimi koncernami paliwowymi ma rozpocząć się akcja informacyjna pod hasłem "Dlaczego paliwo jest takie drogie?". Kierowcy tankujący paliwo będą otrzymywać ulotki informujące o przyczynach wysokich cen benzyny i oleju napędowego. Według organizatorów protestu główną winę za wysokie ceny paliw ponosi: Skarb Państwa, rafinerie i sektor finansowy. Podmioty te bezlitośnie ściągają należności od małych firm, trudnią

Małe i średnie firmy zatrudniają najwięcej pracowników, jednakże już teraz muszą ponosić bardzo dotkliwe skutki kryzysu ekonomicznego. Wnioski tego typu są wynikiem raportu opracowanego przez firmę Ecorys na zlecenie Komisji Europejskiej. Bruksela od lat zainteresowana jest kondycją małego i średniego biznesu na terenie całej Wspólnoty, ze względu na "Small Business Act" inicjatywę, której celem jest wspieranie sektora MSP. Według autorów raportu, w 2011 r. doszło do znacznego zmniejszenia liczby MSP we wszystkich zakresach wielkości.

Dane raportu różnią się od tych prezentowanych przez GUS, gdzie szacunki oparte są na liczbie zarejestrowanych firm w systemie REGON. Z opracowanego dokumentu wynika, że w 2011 r. funkcjonowało na terenie Polski 1,4 mln małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiły one 99,8% ogólnej liczby firm i zatrudniały 5,6 mln osób. Wynik ten jest niższy o 7 punktów procentowych od średniej w UE i świadczy o niższej średniej wydajności tego sektora w Polsce. Spore zapóźnienie Polski nie powninno dziwić, zwłaszcza, że nasz kraj nie stosuje się w pełni do zaleceń zawartych w "Small Business Act". Dotyczą one udogodnień prawno-podatkowych korzystnych dla rozwoju sektora MSP.

 

22.10.2012

Organy podatkowe przegrywają w sporze z podatnikami

Sądy administracyjne uchyliły w 2011 r. ponad 1,5 tys. decyzji organów podatkowych (skarbowych i celnych). Przedsiębiorcy otrzymali z powrotem ponad 485 mln zł. – informuje „Gazeta Prawna”. Dodatkowo fiskus musiał wypłacić odsetki w wysokości 117 mln zł oraz pokryć koszty postępowań sądowych (2,68 mln zł). To łącznie daje 605 mln zł. Zdaniem ekspertów dane wskazują, że system mógłby działać lepiej, a nieprawidłowości mogłoby być mniej. Z drugiej strony widoczna jest poprawa. Dla porównania, w 2009 r. sądy uchyliły 2039 wadliwych decyzji, a do podatników wróciło ponad 1,5 mld zł. Liczba uchylonych przez sądy decyzji nie pokazuje jednak, ile naprawdę wadliwych rozstrzygnięć zapadło w urzędach, gdyż wielu podatników nie odwołało się do sądu.

 

18.10.2012

"Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wydała nowy bezpłatny e-book, pt. "Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą". Informator ma pomóc przede wszystkim nowo powstającym firmom. "Przewodnik, który oddajemy do Państwa rąk, powstał w odpowiedzi na potrzebę zgromadzenia w jednej publikacji podstawowych informacji, niezbędnych początkującym przedsiębiorcom oraz takim, którzy szukają sposobów na rozwój swej firmy" pisze we wstępie prezes PARP, Bożena Lublińska-Kasprzak.

Z pełną treścią informatora można zapoznać się klikając tutaj.

 

17.10.2012

Zmiany w podatku VAT

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Do projektu nowelizacji wprowadzono przepisy o charakterze dostosowawczym do prawa Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają uprościć rozliczanie podatku VAT, wprowadzić stabilność prawną oraz zmniejszyć obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorców.
Jednym z najważniejszych rozwiązań dla przepisów o podatku VAT jest przyjęcie generalnej zasady, że obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Podatek będzie wymagalny w miesiącu dokonania dostawy lub wykonania usługi.

 

16.10.2012

Komisja Europejska chce wspomóc sektor MSP

Komisja Europejska wspólnie z państawmi członkowskimi pracuje nad nowym prawem mającym wspomóc małe i średnie firmy. Inicjatywa ta związana jest z Europejskim Tygodniem Małych i Średnich Przedsiębiorstw, podczas którego zorganizowane zostaną imprezy polityczno- gospodarcze związane z sytuacją sektora MSP. W dniach 15-16 listopada ma odbyć się pierwsze spotkanie rzeczników MSP na Cyprze. W planach KE, instytucja rzecznika MSP ma przyczynić się do pobudzenia i wspomagania przedsiębiorczości w całej UE. Sieć krajowych rzeczników ma być rozwinięciem istniejącego już programu "Small Business Act".

 

15.10.2012

Podatek od służbowego samochodu

Ministerstwo Finasów pracuje obecnie nad wprowadzeniem zupełnie nowego podatku. Danina ta ma obejmować osoby korzystające ze służbowego samochodu po godzinach pracy. Miesięcznie kwota podatku wynosiłaby 50 zł i uiszczana byłaby bez wględu na to, jakim samochodem jeździ pracownik i ile kilometrów przejechał.

 

12.10.2012

Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) proponuje wprowadzenie ujednoliconej stawki podatku VAT na poziomie 23%

Fundacja założona przez prof. Leszka Balcerowicza opracowała pakiet proponowanych zmian w systemie podatkowym. Rekomendacje FOR odnoszą się przede wszystkim do takich zagadnień, jak konieczność wzrostu zatrudnienia, oszczędności budżetowych. Ciekawą propozycją jest wprowadzenie jednolitej stawki podatku VAT na poziomie 23%. Efektem proponowanych zmian byłoby radykalne uproszczenie podatku VAT i ograniczenie szarej strefy. Wprowadzenie takiej stawki podatku VAT pozwoliłoby na zmniejszenie stawki rentowej. Propozycja jednolitej sawki podatku VAT nie jest jednak niczym nowym, eksperci i ekonomiści już od dawna proponują wprowadzenie takiego podatku na poziomie 16-18%, która byłaby neutralna dla budżetu.

 

9.10.2012

Podatek od deszczu

Nowy podatek od wód opadowych kierowanych do kanalizacji z dachów budynków ma być ratunkiem dla gminnych budżetów. Nowa danina ma być liczona od powieszchni dachu.

 

5.10.2012

Polacy stale zatrudnieni poza granicami Polski nie podlegają polskiemu systemowi ubezpieczeń

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w czwartek wydał wyrok, zgodnie z którym Polak zatrudniony przez polską firmę na terenie jednego z państw członkowskich UE nie może być ubezpieczony przez ZUS. Wyrok ten nie jest korzystny dla polskich firm np. dla agencji pracy tymczasowej czy firm budowlanych prowadzących działalność na terenie UE.

 

4.10.2012

Polska zajęła ostatnie miejsce w rankingu odpowiedzialnego inwestowania

Aktywa polskich funduszy, które zdecydowały się stosować strategie oparte na odpowiedzialnym inwestowaniu (SRI), wynoszą obecnie 5 mld zł. Suma tych aktywów jest znacznie mniejsza niż w Eurpie, gdzie inwestowane są aktywa wartości 7 bln euro. Aktywa SRI to odpowiedzialne inwestowanie, definiowane przede wszystkim jako lokowanie środków w przedsięwziecia biznesowe przynoszące zyski w synergii z troską o ochronę środowiska, zrównoważony rozwój społeczeństw.

 

3.10.2012

Dostępność kredytów ma być większa

Nadzór bankowy przygotowuje się do złagodzenia reżimu kredytowego – informuje Gazeta Wyborcza. Obecnie na rynku istnieją firmy, które de facto prowadzą działalność pożyczkową podobnie jak banki, ale nie są zobowiązane do spełniania wszystkich kryteriów, jakie nadzór bankowy stawia przed tymi ostatnimi. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że firmy pożyczkowe podbierają bankom około 80 tys. klientów. W takiej sytuacji Komisja Nadzoru Finansowego ma zamiar zlikwidować sztywny limit wysokości rat w stosunku do zarobków. Projekt zmian ma być gotowy już w połowie października.

 

2.10.2012

Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Ruch Palikota

Kongres dla małych i średnich przedsiębiorstw, organizowany przez Ruch Palikota, think tank „Plan Zmian” oraz Stowarzyszenie Ruch Kapitału Społecznego, odbędzie się 13 października w Krakowie. Celem wydarzenia jest przedstawienie kompleksowego pakietu legislacyjnego oraz nawiązanie dyskusji o szansach rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Liczba uczestników przewidziana jest na ok. 1000 osób.

 

1.10.2012

Większe pieniądze dla MSP w nowej perspektywie budżetowej UE

W obecnej perspektywie budżetowej 2007-2013, na rozwój przedsiębiorczości i wmacnianie konkurencyjności zarezerwowanych było około 30% środków budżetowych. W nowej perspektywie budżetowej ma być znacznie więcej pieniędzy skierowanych do sektora MSP. Zdaniem Elżbiety Bieńkowskiej - minister rozwoju regionalnego, szacowana ilość środków przeznaczona na rozwój sektora MSP w Europie to około 50-55% całego budżetu UE, opracowanego na lata 2014-2020. Czytaj więcej...


© 2012 msp-24