czwartek, 28 października
facebook
google

Polityka a MSP

Polski ustrój, kreowany przez polityków, jest niesprawiedliwy i krzywdzący. Politycy, przekrzykując się nawzajem, prześcigają się w deklaracjach o tworzeniu programów dla sektora MSP, które mają przedsiębiorcom ułatwić prowadzenie aktywności gospodarczej. Niestety, są to tylko chwyty marketingowe, które tak naprawdę nie niosą za sobą absolutnie żadnego działania.

Na rozwój sektora MSP ma wpływ przede wszystkim polityka rządu. W trakcie kolejnych kampanii wyborczych, w programach wszystkich partii politycznych pojawiają się pomysły na rozwiązanie głównych problemów związanych z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości.  Programy gospodarcze konstruowane przez główne siły polityczne nie przekładają się jednak na tworzenie prawa przyjaznego firmom. W Sejmie i Senacie nadal większą wagę przykłada się do interesów związków zawodowych niż polskich przedsiębiorców. Pod uwagę brane są jedynie wielkie firmy, często o globalnym zasięgu. O znikomym zainteresowaniu prawodawców problemami małych i średnich firm świadczy także liczba składanych projektów ustaw i interpelacji w tej sprawie.

To dzięki innowacyjności sektora MSP ogólnoświatowy kryzys nie dotknął Polski w takim stopniu, jak innych krajów naszego regionu. Pomimo ogromnych możliwości przystosowania się do zmieniającej się sytuacji gospodarczej tego sektora, polskie prawodawstwo nie pomaga w jego rozwoju.

Sytuacja w UE

W krajach UE sytuacja małych i średnich firm przedstawia się zasadniczo o wiele lepiej niż w Polsce. We Francji i Hiszpanii stosowane są liczne programy finansowego wsparcia MSP, natomiast w Szwecji preferowana jest polityka nieingerencji administracji publicznej w funkcjonowanie rynku MSP.

Władze większości państw UE aktywnie uczestniczą w rozwoju MSP poprzez transfer środków kapitałowych. Holandia wprowadziła rozbudowany system gwarancji kredytowych dla przedsiębiorstw, w Austrii wsparcie publiczne dla sektora MSP odnosi się przede wszystkim do tych firm, które zajmują się rozwojem technologii. Najbardziej zaangażowanym w pomoc dla sektora MSP państwem jest Hiszpania, tutaj udziela się znacznej pomocy firmom poprzez transfer środków z funduszy europejskich. Hiszpańska polityka gospodarcza nastawiona jest na restrukturyzację i modernizację przemysłów tradycyjnych oraz tworzenie nowych podmiotów gospodarczych. Madryt przygotował ponad trzydzieści różnych narzędzi wsparcia dla MSP. Skala pomocy udzielanej przedsiębiorstwom sięga nawet 50% wartości inwestycji, a dotacje dla firm przyznawane są w formie bezzwrotnej albo w formie o zerowym lub bardzo niewielkim oprocentowaniu.

Niektóre państwa UE wykorzystują także politykę podatkową, jako narzędzie wsparcia dla sektora MSP. Najbardziej przyjaznym państwem dla rozwoju przedsiębiorczości z sektora MSP jest Wielka Brytania. W tym kraju, przedsiębiorstwa o rocznym dochodzie poniżej 52 tys. funtów są zwolnione z rejestracji dla potrzeb podatku VAT. Firmy, które notują dochód powyżej 10 tys. funtów płacą jedynie 10% podatek dochodowy. W Niemczech jednoosobowe przedsiębiorstwa, które notują zysk poniżej 245 tys. euro mogą korzystać z obniżonej stawki podatku dochodowego. Wobec małych firm, których roczny obrót wynosi poniżej 50 tys. euro, państwo niemieckie stosuje też niższe stawki podatku VAT. Dzięki takim działaniom, możliwe jest dokonywanie dalszych inwestycji przez firmy i tworzenie nowych miejsc pracy.

Stare kraje UE dostrzegając rolę, jaką pełni sektor MSP w rozwoju innowacyjności gospodarki i nowoczesnych technologii, wspierają je. We Francji państwowe subwencje przeznaczone na mały i średni biznes, który inwestuje w rozwój technologiczny, otrzymuje 500 francuskich firm. Pomoc rządowa przysługuje również przedsiębiorcom holenderskim, przede wszystkim w formie kredytów, których udziela się na preferencyjnych warunkach. Kredyt na sfinansowanie inwestycji przez rząd jest gwarantowany nawet do 12 lat od rozpoczęcia działalności gospodarczej. W sąsiedniej Belgii, przedsiębiorcy zaangażowani w rozwój nowych technik produkcyjnych, mogą otrzymać subwencję celową w wysokości 80% kosztów związanych z wynagrodzeniem i składkami socjalnymi pracownika zatrudnionego przy rozwoju danej innowacji. W Polsce tego typu programy nie są powszechne. Istnieją inicjatywy, które mają na celu wsparcie przedsiębiorczości, ale nie mają stałego charakteru. Poza tym jedynie niewielka grupa przedsiębiorców wie, że może z takich form pomocy korzystać.

Jacek Kozłowski

CEO - The KOMANDOR Group

 

 

© 2012 msp-24