czwartek, 28 października
facebook
google

Prolegomena

Współcześnie dobry system podatkowy musi uwzględniać następujące kwestie:

1. Zasadę korzyści – ludzie powinni płacić podatki proporcjonalnie do korzyści, które osiągają z konsumpcji dóbr publicznych.
2. Zasadę możliwości zapłaty – wysokość podatku powinna być uzależniona od możliwości jego zapłaty przez podatnika.
3. Sprawiedliwość poziomą – równe traktowanie osób, które znajdują się w takiej samej sytuacji.
4. Niskie koszty poboru – koszty te powinny być sprowadzone do minimum.
5. Nieuchronność opodatkowania – po to, by podatnik nie starał się uniknąć podatku.
6. Neutralność – system podatkowy nie powinien zniekształcać alokacji dokonującej się na rynku, w tym szczególnie nie powinien negatywnie wpływać na decyzje dotyczące podaży pracy i kapitału.
7. Dogodność dla podatników – system powinien być prosty, przejrzysty i zrozumiały dla podatników.

Podatki są instrumentem technicznym zapewniającym określone dochody budżetowi państwa. Podatki powinny być proste i jednoznaczne, bez ulg i odliczeń. Zasady dobrego systemu podatkowego sformułował ojciec ekonomii – Adam Smith.
 
W Polsce, podobnie jak i na świecie, podatki dzielą się na:

a)    bezpośrednie, czyli: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów.

b)    pośrednie, czyli: podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od gier.

Dążenie do ujednolicenia podatków VAT, PIT i CIT było już podstawą analiz wielu osób i organizacji np. CASE czy PricewaterhouseCoopers. Ostatecznie ich działania nie wywołały zmian w rządowych decyzjach związanych z systemem podatkowym.

Niniejsze opracowanie jest wstępną wersją rozważań związanych ze zmianą podatku VAT, CIT i PIT. Przedstawione propozycje wymagają jednak dokładnych analiz ekonometrycznych, opartych o stosowne modele analityczne.

© 2012 msp-24