wtorek, 7 grudnia
facebook
google

Rankingi

Poniżej przedstawiono aktualne dane dotyczące pozycji Polski w rankingach analizujących sytuację gospodarczą oraz ekonomiczno-społeczną państw świata.


Ranking „Paying Taxes 2015”

Jest to roczny raport szczegółowo analizujący systemy podatkowe 189 państw świata. Ranking opracowywany jest wspólnie przez Bank Światowy oraz firmę doradczą PwC. Systemy podatkowe oceniali wedle: liczby płatności w ciągu roku, czasu, jaki firma musi poświęcić na rozliczenia, oraz łącznej wysokości obciążeń podatkowych i składkowych. Autorzy raportu sugerują uproszczenie systemu podatkowego, zmniejszenie kosztów, które ponoszą przedsiębiorstwa i obniżenie stawek podatkowych.

Polska zajmuje w tym rankingu 87. miejsce na 189 badanych państw.

http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/data-tables.jhtml

 

 

Ranking Wolności Gospodarczej

Ranking Wolności Gospodarczej prowadzony jest corocznie od kilku dziesięcioleci. Wchodzi on w skład projektu Economic Freedom Network (Sieć Wolności Gospodarczej), którego celem jest mierzenie poziomu wolności gospodarczej na swiecie. Program jest koodynowany przez Fraser Institute z Kanady. Metodologia została opracowana przez grupę naukowców współpracujących z instytutem, wśród których byli znakomici przedstawiciele myśli ekonomicznej i politycznej, np. noblista Milton Friedman. Ranking ocenia poszczególne państwa według swobody gospodarczej, jaką pozostawiają swoim obywatelom. Mierzy stopień, w jakim otoczenie instytucjonalne i polityka rządowa w danym kraju przyczyniają się do zwiększenia wolności gospodarczej. Eksperci przygotowujący ranking oceniają 42 zmienne, obejmujące pięć obszarów:

•    rozmiar obecności państwa w gospodarce,
•    praworządność i ochronę praw własności,
•    stan pieniądza w danym kraju i dostęp obywateli i firm do pieniądza w ogóle,
•    gospodarczą wymianę z zagranicą,
•    regulacje prawne działalności przedsiębiorstw, rynku pracy i rynku kapitałowego.

Ranking EFN ma to do siebie, że w danym roku publikuje wyniki badań bazujące na danych sprzed dwóch lat, zatem ukazany poniżej wynik Polski został opublikowany w 2012 r. w oparciu o dane z 2010 r.

Polska zajmuje w tym rankingu 48. miejsce na 152 badane państwa.

http://www.freetheworld.com/index.php

 

 

Index of Economic Freedom (Wskaźnik Wolności Gospodarczej)

Jest to roczny raport publikowany przez The Wall Street Journal i Heritage Foundation, zawierający opis i ocenę ograniczeń, restrykcyjnych przepisów, zakresu stosowania przymusu przez aparat władzy w sferze gospodarki w różnych państwach świata.
Każdemu państwu przyznawana jest punktacja według 50 niezależnych zmiennych podzielonych na 10 kategorii wpływających na wolność gospodarczą:
•    polityka handlowa,
•    obciążenia podatkowe,
•    interwencje rządu w gospodarce,
•    polityka monetarna,
•    przepływ kapitału i inwestycje zagraniczne,
•    bankowość i finanse,
•    płace i ceny,
•    prawa własności,
•    regulacje prawne,
•    aktywność czarnego rynku.
Niższy wynik punktowy danego kraju oznacza większy zakres interwencji państwa w gospodarkę i mniejszą wolność gospodarczą. W ten sposób powstaje ranking państw od największej ilości punktów do najmniejszej, czyli od państw o największej wolności gospodarczej do państw o "ucisku w gospodarce".

Polska zajmuje w tym rankingu 42 miejsce, na 178 badanych państw.

http://www.heritage.org/index/

 

 

Ranking „Doing Business 2015”

Jest to roczny raport opracowany przez Bank Światowy. Wyższa pozycja w rankingu wskazuje lepsze, zazwyczaj prostsze, przepisy regulujące sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz silniejszą ochronę własności przez prawo. Wskaźnik Ease of Doing Business bazuje na badaniach praw i regulacji przeprowadzonych i zweryfikowanych przez ponad 5000 przedstawicieli władz państwowych, prawników, konsultantów, księgowych i innych profesjonalistów, którzy na co dzień mają do czynienia z regulacjami prawnymi dotyczącymi biznesu. Ma na celu zmierzenie regulacji bezpośrednio wpływających na przedsiębiorstwa, bez badania innych warunków takich jak bliskość znaczących rynków, jakości infrastruktury, inflacji, czy przestępczości. Pozycja danego kraju w rankingu opiera się na średniej z 10 kategorii:

•    Zakładanie firmy – procedury, czas oraz wymagany minimalny wkład początkowy;
•    Uzyskiwanie pozwoleń na budowę – procedury, czas oraz koszt inspekcji oraz uzyskiwania pozwolenia;
•    Wskaźnik energii elektrycznej- czas i koszt uzyskania przyłączą elektrycznego dla nowo wybudowanego przedsiębiorstwa;
•    Rejestrowanie własności – procedury, czas oraz koszt rejestrowania nieruchomości;
•    Otrzymywanie kredytu – siła regulacji kredytów oraz ilość informacji na temat kredytowania;
•    Ochrona inwestorów – zakres jawności oraz zakres odpowiedzialności zarządu przed współudziałowcami;
•    Płacenie podatków – liczba płaconych podatków, godziny spędzone rocznie nad przygotowaniem zeznań podatkowych oraz cześć dochodu brutto, jaką stanowi płacony podatek;
•    Handel zagraniczny – liczba dokumentów, podpisów i czasu wymaganego, aby przedsiębiorca mógł importować lub eksportować;
•    Zawieranie umów – procedury, czas i koszt zawierania i egzekwowania umów dłużnych;
•    Likwidacja przedsiębiorstwa – czas i koszt związany z zakończeniem działalności oraz stopa odzysku.

Polska zajmuje w tym rankingu 25. miejsce na 189 badanych państw.

http://www.doingbusiness.org/rankings

 

© 2012 msp-24