poniedziałek, 23 kwietnia
facebook
google

Regulamin

Regulamin funkcjonowania Portalu MSP-24

1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Portal MSP-24, znajdujący się pod adresem internetowym www.msp-24.pl (zwanym dalej Portalem MSP-24), na rzecz jego Użytkowników, polegającej na umożliwieniu Użytkownikom bezpłatnego dokonywania wpisów, artykułów, felietonów, reportaży, zwanych dalej „materiałami”, a także komentowania w szczególności artykułów zamieszczonych na stronach Portalu. Regulamin określa również prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal MSP-24.

2. Dostęp do Portalu MSP-24 posiadają wszyscy Użytkownicy publicznej sieci internetowej. Natomiast Użytkownicy, którzy założyli uprzednio konto w Portalu internetowym MSP-24, mogą używać na stronach Portalu MSP-24 zarezerwowanych dla nich loginów. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji wszystkich jego postanowień.

3. Aby mieć możliwość korzystania z Portalu MSP-24 w sposób aktywny (mieć możliwość umieszczania materiałów), Użytkownik musi uzupełnić dane osobowe w profilu konta. Wprowadzając dane osobowe, Użytkownik oświadcza, że są one zgodne z rzeczywistym danymi właściciela konta. W przypadku zaistnienia podejrzenia o wprowadzenie fałszywych danych, Administrator ma prawo usunąć konto Użytkownika bez wcześniejszego ostrzeżenia.

4. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z prowadzeniem Portalu MSP-24 oraz w celach promowania Portalu. Wypełniając formularz rejestracyjny, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie, udostępnianie i usuwanie jego danych osobowych przez Administratora w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Portalu MSP-24 (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu pełnego wykorzystania możliwości Portalu MSP-24. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, w tym również prawo do usunięcia danych poprzez całkowite usunięcie konta.

6. Usunięcie konta Użytkownika może spowodować usunięcie z Portalu MSP-24 wszystkich materiałów zamieszczonych przez Użytkownika.

7. Użytkownik oświadcza, że posiada tytuły prawne do wszelkich materiałów, które opublikuje w Portalu MSP-24 za pośrednictwem jego konta w zakresie niezbędnym do ich wykorzystania zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności do publikacji na stronach Portalu MSP-24 oraz użycia ich do promocji   i reklamy Portalu MSP-24. Użytkownik potwierdza, że materiały i treści publikowane przez niego na Portalu MSP-24 nie będą naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich, oraz będą zgodne z obowiązującym prawem.

8. Użytkownik Portalu MSP-24 publikuje swoje materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność, a Portal MSP-24 nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na stronach Portalu MSP-24. Użytkownicy zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

9. Niedopuszczalne jest zamieszczanie materiałów, wpisów treści itp., które są w szczególności sprzeczne z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego, są wulgarne lub obsceniczne, mogą naruszać prawa osób trzecich (pomówienie, podanie danych osobowych innej osoby), mogą być uznane za nawoływanie do nienawiści rasowej lub religijnej, przemocy lub są w inny sposób niezgodne z prawem.

10. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Portalu MSP-24 materiałów mających na celu promowanie lub reklamowanie, produktów i usług lub innych stron internetowych.

11. Administrator Portalu MSP-24 może usunąć materiały niezgodne z w/w punktami. Administrator ma prawo do przeredagowania tego materiału, która zawiera fragmenty niezgodnie z  w/w punktami.

12. Użytkownik zamieszczając materiał upoważnia Administratora do obróbki tych materiałów, również ich szaty graficznej, korekty, skracania, zmieniania treści tych materiałów, zapisywania materiałów, publikowania i rozpowszechniania materiału w sieci Internet na portalu MSP-24 oraz na portalach społecznościowych: facebook.com, twitter.com oraz google plus. Publikowanie odbywa się po wcześniejszym autoryzowaniu tekstu przez Użytkownika, który jest autorem tekstu.

13. Administrator Portalu MSP-24 zastrzega sobie prawo do zmiany cech użytkowych i możliwości Portalu MSP-24, okresowego lub stałego wyłączenia Portalu bez uprzedniego powiadomienia, prawo do swobodnego zarządzania Portalem MSP-24 , również poprzez możliwość usuwania materiałów, komentarzy, zdjęć bez podawania przyczyn takiego działania.

14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu, korzystania z Portalu MSP-24 przez jego Użytkowników;

b. treść materiałów umieszczanych przez Użytkowników;

c. szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do serwisu przez osoby trzecie;

d. wykorzystanie zamieszczonych w Portalu MSP-24 materiałów przez osoby trzecie.

15. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z umieszczania materiałów na Portalu MSP-24 w każdym czasie.

16. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu MSP-24 i jego dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Portalu MSP-24.

17. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach Portalu MSP-24 i jednocześnie Administrator Portalu MSP-24 zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszystkie wprowadzane zmiany staja się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach Portalu MSP-24.

 

Użytkownikiem Portalu może zostać osoba pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem lub pracownikiem firmy z grupy Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP).

Podstawą zostania Użytkownikiem Portalu MSP-24 oraz Sympatykiem Federacji MSP jest wypełnienie ankiety rejestracyjnej.

Wyróżniamy trzy rodzaje ankiety rejestracyjnej:
- dla właścicieli oraz pracowników firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
- dla osób fizycznych,
- dla organizacji.

Wszelkie dane zawarte w ankietach rejestracyjnych będą wykorzystywane wyłącznie do celów statutowych Portalu MSP-24 i nie będą bez zgody zainteresowanych udostępniane komukolwiek (zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 msp-24