piątek, 17 września
facebook
google

Sierpień 2015

31.08.2015

Zmiany od 2016 r. w podatku od nieruchomości dla właścicieli firm

Od nowego roku znikną wątpliwości co do stosowania obniżonej stawki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Podpisana przez prezydenta w lipcu br. ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw doprecyzowuje zapisy m.in. w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

W przypadku podatku od nieruchomości przedsiębiorca płaci więcej niż osoba prywatna. A dokładniej, mamy do czynienia z wyższymi stawkami tego podatku, jeśli daną nieruchomość wykorzystujemy na potrzeby związane z prowadzonym biznesem. Górne graniczne wartości, jakie wyznaczył ustawodawca dla podatku od nieruchomości, to aktualnie odpowiednio:

- 23,13 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej za rok - od budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,

- 0,75 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej za rok - od budynku mieszkalnego,

- 0,90 zł od 1 mkw. powierzchni za rok - od gruntu pod działalność gospodarczą,

- 0,47 zł od 1 mkw. powierzchni za rok - od gruntu pod budynek mieszkalny.

W poszczególnych gminach stawki podatku od nieruchomości mogą być niższe, ponieważ każda właściwa rada gminy uchwala wysokości stawek podatków i opłat lokalnych odrębnie dla swojego terenu. W Krakowie to obecnie 0,74 zł za 1mkw. od budynków mieszkalnych, a 23,03 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przeznaczonego na działalność gospodarczą. Zatem tutaj właściciel domu o powierzchni przykładowo 200 mkw. w 2015 r. z tytułu podatku od nieruchomości za dom zapłaci 148 zł. Jeśli całą tę powierzchnie przeznaczył na prowadzoną przez siebie firmę (czyli przede wszystkim rozlicza z niej koszty), zapłaci 4606 zł. Różnica jest znaczna.

Przedsiębiorca z mniejszym podatkiem

Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy starają się doszukać możliwości zaoszczędzenia. Aktualnie art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mówi, że grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (z wyjątkiem budynków mieszkalnych i gruntów pod jeziorami zajętych m.in. na elektrownie wodne), chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. W takim wypadku można opodatkować go stawką niższą niż właściwa dla przedsiębiorców lub w przypadku budowli całkowicie odejść od tego opodatkowania. Do tej pory nie wiadomo jednak było, co to są te względy techniczne, gdyż ww. ustawa nie zawiera ich definicji.

Znikają "względy techniczne", pojawia się rozbiórka

Od stycznia 2016 r. zapis o "względach technicznych" znika z definicji nieruchomości związanych z prowadzeniem firmy. Natomiast obok budynków mieszkalnych i gruntów pod jeziorami zajętych m.in. na elektrownie wodne, których nie zalicza się do gruntów, budynków i budowli związanych z biznesem, pojawią się "budynki, budowle lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania" (nowo dodany art. 2a pkt 3).

Zdaniem sądów administracyjnych budynek lub budowla może być wyłączona z opodatkowania podatkiem od nieruchomości lub objęta niższą stawką, o ile trwale nie nadają się do użytkowania. A to oznacza, że w grę nie wchodzi przejściowe odstąpienie od opodatkowania ze względu na remont, jaki przedsiębiorca przeprowadza w firmowym obiekcie. Nie można też tłumaczyć nie nadawania się do użytkowania budynku lub budowli problemami finansowymi. Analizując przywołany przepis prawa budowlanego, od nowego roku niezwiązanymi z działalnością będą obiekty z potwierdzoną decyzją o rozbiórce.

Katarzyna Miazek, Tax Care

 

28.08.2015

Firmy zamiast CIT chcą płacić podatek obrotowy

Coraz więcej przedsiębiorców jest za rezygnacją z podatku od firm CIT i zastąpieniem go daniną od obrotu. Pomysł takiego podatku promowany jest od lat przez Centrum Adama Smitha. Pojawia się też w pomysłach polityków PiS, jako forma opodatkowania największych sieci handlowych.

Firmy, zamiast płacić podatek CIT od dochodów, odprowadzałyby podatek obrotowy. Różnica w stawkach jest ogromna. Stawka CIT w Polsce to 19 proc., ale z możliwością rozliczania kosztów. Podatek obrotowy wynosiłby 1-2 proc. od obrotu. Prosty w wyliczaniu, ale nieuwzględniający kosztów.

Niektórzy eksperci ostrzegają jednak, że przy takim podatku nie będzie zachęt do inwestowania. W Europie doświadczenia z podatkiem obrotowym są niewielkie – wprowadzono go tylko na Węgrzech w stosunku do banków i sieci handlowych.

 

Obniżenie VAT dopiero od 2017 roku

Rząd nie zdecyduje się na wyborczy prezent w postaci wcześniejszej obniżki podatku VAT, twierdzi "Puls Biznesu", powołując się na informatora z resortu finansów. Powiedział on gazecie, że najprawdopodobniej nie będzie nas stać na obniżenie stawek tego podatku już od 2016 r. i nastąpi to zgodnie z ustawą dopiero w 2017 r.

Z wyliczeń ministerstwa finansów wynika, że obniżenie tylko głównej stawki VAT (23 proc.) o 1 pkt. proc. od 2017 r. oznacza ubytek w kasie państwa w wysokości 4,6 mld zł. Zgodnie z ustawą o punkt procentowy ma spaść również środkowa stawka 8-procentowa, a to może uszczuplić dochody o 7,3-7,9 mld zł.

Pozostawienie w 2016 r. stawek VAT na dotychczasowym poziomie jest tym bardziej prawdopodobne, że wpływy z tego podatku nie są w tym roku najjaśniejszym punktem finasów państwa. W pierwszym półroczu fiskusowi udało się ściągnąć zaledwie 43 proc. planu rocznego.

 

27.08.2015

Nowości podatkowe PwC

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

 • Wyrok: Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych PIT odszkodowania dla rodziny zmarłego w pracy pracownika
 • Interpretacja indywidualna: Podstawa opodatkowania VAT przy otrzymaniu odsetek od wierzytelności
 • Interpretacja indywidualna: Ustalenie wartości początkowej środków trwałych otrzymanych w darowiźnie na potrzeby PIT
 • Nowości legislacyjne: Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek podatków lokalnych

Nowości Podatkowe PwC (nr 105, 27.08.2015)

 

Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy budzi kontrowersje

W ramach reformy administracji podatkowej Ministerstwo Finansów zamierza utworzyć m.in. Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy (KWUS) z siedzibą w Warszawie. Urząd ma zajmować się obsługą kluczowych podmiotów. Plany resortu krytykują środowiska biznesowe, które wskazują na ryzyko zahamowania regionalnego rozwoju kraju.

Jak wynika z planów MF, na bazie obecnie funkcjonujących wyspecjalizowanych urzędów powstać ma jeden Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy, który będzie zlokalizowany w stolicy Polski. Jego głównym zadaniem ma być obsługa podmiotów o przychodach netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości minimum 50 mln euro, banków (poza bankami spółdzielczymi), zakładów ubezpieczeń, podatkowych grup kapitałowych i jednostek działających na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych.

Resort finansów zamierza wydać rozporządzenie, którym scentralizuje administrację podatkową i utworzy WKUS. Plany Ministerstwa Finansów krytykują środowiska biznesowe. – Najprawdopodobniej dojdzie do ogniskowania się kluczowych ośrodków prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w województwie mazowieckim – oceniają eksperci podatkowi Pracodawców RP.

Jak wskazuje organizacja, utworzenie w stolicy Polski WKUS będzie mieć poważne konsekwencje dla możliwości rozwoju pozostałych regionów kraju. Konieczne jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego Polski z punktu widzenia lokalizacji przedsiębiorstw dających miejsca pracy. Administracja podatkowa nie może w tak silny sposób oddziaływać na polskich przedsiębiorców.

 

MF ostrzega – nie daj się zrobić w słupa

Ministerstwo finansów alarmuje, że wyłudzenia podatku VAT stały się prawdziwą plagą. Ale jej źródłem jest system podatkowy z podatkiem VAT, który jest skomplikowany oraz szkodliwy. Ministerstwo zamiast ostrzegać powinno zmienić system.

Resort finansów zachęca do obejrzenia spotu zrealizowanego w ramach kampanii, która ma na celu m.in. pokazanie konsekwencji związanych z wystawianiem i wprowadzaniem do obiegu prawnego fikcyjnych faktur i uczestnictwem w karuzeli podatkowej.

Kontrola Skarbowa notuje coraz więcej dramatów osób bezwiednie wciągniętych do zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Trwająca od października 2014 roku kampania „Nie daj się zrobić w słupa" ma uchronić kolejne tysiące osób przed wplątaniem się w świat przestępców i gigantyczne zobowiązania wobec fiskusa.

Słup to osoba fizyczna lub osoba prawna zarejestrowana jako przedsiębiorca. Firmuje swoim nazwiskiem oszukańcze działanie w celu ukrycia faktycznego inspiratora lub uczestnika. Celem działania słupa jest wystawienie faktury z podatkiem VAT na jeden z wielu podmiotów funkcjonujących w przestępczej karuzeli – zorganizowanej grupie przestępczej. Rolą uczestników jest uprawdopodobnienie wiarygodności fakturowanych transakcji, by w efekcie końcowym doprowadzić do wyłudzenia z budżetu państwa podatku VAT, który na wcześniejszym etapie nie został wpłacony.

 

25.08.2015

Korzystanie z firmowego samochodu nadal problematyczne

Od wielu lat opodatkowanie korzystania przez pracowników z samochodów służbowych do celów prywatnych budziło wiele wątpliwości i powodowało spory z urzędami skarbowymi. Przedsiębiorcy przyjmowali różne rozwiązania w zakresie doliczania wartości nieodpłatnego świadczenia z tego tytułu do dochodu pracownika, a urzędy skarbowe często uważały je za niewystarczające.

Od 1 stycznia 2015 r. sytuacja podatników zmieniła się o tyle, że zostały wprowadzone regulacje określające dwie zryczałtowane kwoty przychodu uzależnione od pojemności silnika samochodu używanego przez pracownika. Ponownie pojawiło się wiele pytań i wątpliwości, które wynikają z tego, że ustawodawca nie sprecyzował czy ryczałt obejmuje koszty paliwa zużywanego na potrzeby prywatne pracownika. W kontekście korzystania przez pracowników z samochodów służbowych nie można również zapominać o związanych z tym kwestiach VAT.

W publikacji "Aspekt kadrowo-podatkowy wykorzystania samochodów służbowych w celach prywatnych. Pytania i odpowiedzi", która ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, znajdziemy odpowiedzi na wiele istotnych pytań z tego zakresu. Publikacja zawiera gotowe do zastosowania wzory regulaminu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych oraz umowy o korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych. Przeznaczona jest dla pracowników działów kadrowych i biur rachunkowych, księgowych, doradców podatkowych oraz dla osób korzystających z aut służbowych.

 

Wnioski o dofinansowanie innowacyjnej firmy

Od 31 sierpnia do 30 września będzie można składać wnioski na dofinansowanie z działania 3.2.1 Programu Inteligentny Rozwój Badania na rynek. Dofinansowanie ma umożliwić firmom wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług.

Tylko przez miesiąc Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czeka na wnioski firm chcących wprowadzić na rynek innowacyjne rozwiązania – zarówno produkty, jak i usługi. Do rozdysponowania między MSP czeka 500 milionów złotych. Od 31 sierpnia do 30 września PARP przyjmuje wnioski na dofinansowanie z działania 3.2.1 Programu Inteligentny Rozwój Badania na rynek. Dofinansowanie ma pozwolić firmom wprowadzić na rynek nowe bądź znacząco ulepszone produkty lub usługi, które będą się wykazywać wysokim poziomem innowacyjności i staną się przełomowe dla danej branży.

W przygotowaniu wniosku na dofinansowanie z tego podziałania najważniejszą kwestią jest właściwe dowiedzenie innowacyjności produktu bądź usługi, ponieważ właśnie za to będzie można otrzymać dużą liczbę punktów, co zadecyduje o powodzeniu wniosku i przyznaniu wysokiej dotacji – wyjaśnia Aldona Janicka-Śmidowicz, Starszy Konsultant ds. funduszy UE w ECDF Dotacje. – Klienci proszą nas także o pomoc w zebraniu dokumentacji dotyczącej prac badawczych nad planowaną do wdrożenia usługą lub produktem oraz dopytują, jakie wydatki mogą być pokrywane z dotacji.

W poddziałaniu 3.2.1. maksymalnie dwadzieścia procent kosztów projektu można przeznaczyć na prace i materiały budowlane. Nie ma za to żadnych limitów, jeśli chodzi o koszty zakupu środków trwałych, takich jak urządzenia, maszyny i linie technologiczne oraz koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych – oprogramowanie, nabycie prawa patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Zbliżający się nabór wniosków z 3.2.1 POIR z uwagi na kryteria skierowany jest przede wszystkich do firm produkcyjnych. Mimo że wsparcie w 3.2.1 ma charakter przede wszystkich inwestycyjny, to możliwe jest też dofinansowanie w projekcie specjalistycznych usług doradczych lub prac rozwojowych – dodaje Aldona Janicka-Śmidowicz.

 

20.08.2015

Nowości podatkowe PwC

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

 • Wyrok: Moment zaliczenia do kosztów podatkowych w CIT wydatków niezwróconych przez wynajmującego
 • Interpretacja indywidualna: Obniżenie podatku naliczonego VAT od wydatków poniesionych w okresie zawieszenia działalności
 • Interpretacja indywidualna: Zryczałtowany podatek PIT od działalności w zakresie handlu elektroniką
 • Nowości legislacyjne: Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą ulgę podatkową w PIT i CIT na tworzenie żłobków

Nowości Podatkowe PwC (nr 104, 20.08.2015)

 

Szybsze i prostsze postępowania przed WSA i NSA

Nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma przyspieszyć i uprościć postępowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i NaczelnymSądem Administracyjnym. Nowa ustawa weszła w życie 15 sierpnia 2015 r.

NSA będzie mógł zmieniać wyroki wydane przez WSA. W takich przypadkach sprawy będą trafiać bezpośrednio do instytucji, które mogą je załatwić, a nie ponownie do wojewódzkich sądów administracyjnych. Jednocześnie nowelizacja daje WSA prawo do merytorycznego orzekania w przypadku skarg na decyzje i postanowienia administracyjne. Jeśli zostaną one uwzględnione, sąd będzie mógł zobowiązać urząd, który wydał zakwestionowane rozstrzygnięcie, do jego zmiany oraz wskazać sposób jej załatwienia, a także określić czas, w jakim to ma nastąpić. O wydaniu takiej decyzji lub postanowienia urząd będzie musiał zawiadomić sąd w terminie siedmiu dni. Dotychczas sąd mógł tylko polecić urzędowi ponowne zbadanie sprawy.

Ustawa daje też referendarzom sądowym większe kompetencje do orzekania - określa tryb i sposób wydawania przez nich zarządzeń oraz rozszerza zakres spraw, które mogą być rozpoznawane w trybie uproszczonym. Zmiana odciąży sędziów i skróci czas oczekiwania na rozstrzygnięcia sądowe.

W ustawie znalazły się również przepisy umożliwiające skuteczniejszą walkę z przewlekłym załatwianiem spraw przez urzędy. Dotychczas urząd mógł uwzględnić skargę na bezczynność lub przewlekłość postępowania do dnia rozpoczęcia rozprawy. Zgodnie z nowelizacją będzie miał na to trzydzieści dni od jej wniesienia.

 

Wsparcie informacyjne dla MSP

Od wielu lat Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje plany i projekty szkoleniowe, badawcze ukierunkowane na rozwój i wzrost konkurencyjności w sektorze MSP, mikro przedsiębiorstw i start up. Od 2005 roku PARP wspiera i rozwija sieć Punktów Konsultacyjnych w całym kraju.

Punkty Konsultacyjne są efektem projektu UE – Europejskiego Funduszu Społecznego. W Polsce działalność punktów jest prowadzona poprzez sieć i Krajowy System Usług (KSU). Są to organizacje non-profit, finansowane ze środków  samorządowych, źródeł zewnętrznych oraz działalności dodatkowej. Punkty konsultacyjne to wcześniejsze agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania biznesu oraz izby branżowe, badawcze. Często działalność tego typu prowadzą fundacje, fundusze, stowarzyszenia i szkoły biznesu.

Plan wspierania MSP

Plan wspierania MSP przez ostatnie lata znacznie się rozwinął, szczególnie w zakresie edukacji, doradztwa oraz wprowadzenia usług dla biznesu. Znaczne zmiany wynikały z rozbudowy sieci online oraz działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej poprzez Internet, działalność online. Zmiany te wymagały wielu dostosowań w zakresie innowacji oraz oprogramowania IT, sprzętu IT. Przez ostatnie lata Punkty znacznie rozwinęły swą działalność poprzez rozbudowę współpracy z samorządami, instytucjami i organizacjami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi.

Wsparcie w zakresie otwierania i prowadzenia działalności

Obecnie działalność podstawowa Punktów Konsultacyjnych opiera się na działaniach informacyjnych i usługowych. Punkty są  wsparciem dla MSP w zakresie otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej. Badania PARP wskazują wysokie zaangażowanie i zainteresowanie działalnością doradczą w zakresie możliwości finansowania, obowiązków firmy, dokumentacji handlowych, certyfikatów. Wysokie zainteresowanie ocenia się przy doradztwie indywidualnym, osobistym. Większość respondentów planuje dalszą współpracę.

Cena usług doradczych

Jednym z podstawowych kryteriów oceny Punktów Konsultacyjnych był koszt usługi i doradztwa. Ponad 1/3 osób za podstawowe kryterium wybiera brak kosztów oraz szeroki zakres usług. Ponad 40% osób zgadza się na zmiany ceny. Średnia cena usług doradczych zdaniem klientów powinna wynosić ok. 300 zł, cena usług informacyjnych 120 zł. Przedsiębiorcy współpracujący w ramach KSU szukają następnych rozwiązań m.in. doradztwo i kontakt poprzez portale i online. Ważnym kryterium oceny KSU jest dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz wprowadzanie specjalizacji i zróżnicowania oferty wobec różnych firm.

Zainteresowanie usługami informacyjnymi

Badania pokazują wysokie zainteresowanie usługami informacyjnymi, średnia w roku to 103 010. Około 80-90% klientów to klienci nowi. W przypadku usług opieki nad klientem osoby nowe to 10-20%. Najczęściej przedsiębiorcy szukają informacji dotyczącej finansowania, zakładania działalności oraz likwidacji działalności. Ważnym elementem są usługi specjalistyczne: prawne, rachunkowe, księgowe, urzędowe. Około połowa usług dotyczy wypełniania dokumentów. Ponad 80% opiera się na asystowaniu i pomocy przy wypełnianiu dokumentów.

Dorota Smoleńska, Infor.pl

 

19.08.2015

Opublikowano przepisy wprowadzające zasadę in dubio pro tributario

Opublikowana została nowelizacja wprowadzająca do przepisów Ordynacji podatkowej, wyrażoną expressis verbis zasadę, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Przyjęte rozwiązanie ma wzmocnić ochronę praw podatników i pewność obrotu gospodarczego.

Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Ustawa uchyla także przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym osób prawnych dotyczące kasowego rozliczenia "przeterminowanych" faktur w podatkach dochodowych. Zgodnie z tymi przepisami w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wynikających z faktury lub innego dokumentu i nieuregulowania tych kwot w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, o kwotę wynikająca z tych dokumentów.

Zmienione zostały także zasady dokonywania kontroli przedsiębiorcy na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadza możliwość przeprowadzenia kontroli, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba i miejsce wykonywania działalności kontrolowanego.

W przypadku gdy dokumentacja jest prowadzona lub przechowywana poza siedzibą kontrolowanego, kontrolowany na żądanie kontrolującego będzie obowiązany zapewnić dostęp do dokumentacji w swojej siedzibie albo w miejscu jej prowadzenia lub przechowywania, jeżeli udostępnienie jej w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić wykonywanie przez kontrolowanego działalności gospodarczej.

 

System podatkowy trzeba uprościć

Polski system podatkowy powinien być prostszy, a większą wagę powinno przykładać się do opodatkowania konsumpcji oraz nieruchomości – twierdzi fundacja FOR, która w przyszłym miesiącu zaprezentuje raport pn. "Następne 25 lat. Jakie reformy musimy przeprowadzić, by dogonić Zachód?".

"System podatkowy w Polsce jest źródłem niepewności dla przedsiębiorców, co ogranicza ich inwestycje. Wśród podatków najbardziej szkodliwych dla wzrostu gospodarczego są podatki od dochodu (PIT, CIT, a także składki na ubezpieczenie społeczne), ponieważ zmniejszają one bodźce do pracy i inwestowania" – można przeczytać w zapowiedzi raportu.

Za mniej szkodliwe dla gospodarki eksperci FOR uznają podatki od konsumpcji (VAT oraz akcyza) i podatki od nieruchomości. Jak oceniają, ich wpływ na decyzje dotyczące pracy oraz inwestycji jest wyraźnie mniejszy. Zdaniem fundacji, optymalnym rozwiązaniem dla Polski byłoby nie tylko uproszczenie samych przepisów, ale również zmiana struktury opodatkowania. "Zmiany w systemie podatkowym powinny zmierzać w kierunku jego uproszczenia oraz dalszego przesuwania opodatkowania z pracy i kapitału na konsumpcję i nieruchomości" – twierdzi FOR.

Organizacja postuluje także m.in. wprowadzenie jednolitej stawki podatku VAT i tym samym likwidację wielu niejasnych albo sprzecznych zapisów (np. przypisanie wafli do konkretnych stawek zależy obecnie od zawartości wody, a kopytka chłodzone i mrożone objęte są innymi stawkami). Jednym z elementów reform miałaby być również likwidacja preferencji i ulg w podatkach dochodowych PIT i CIT.

 

18.08.2015

Asystent mikroprzedsiębiorcy od września

Od września w ramach programu pilotażowego ok. 100 asystentów podatnika będzie gotowych pomagać mikroprzedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Asystenci będą pracować w 50 centrach obsługi podatników w kraju.

"Instytucja asystenta podatnika ma pomagać zaczynającym działalność gospodarczą przedsiębiorcom w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych przez pierwsze półtora roku. Jeśli będą chcieli, mogą być na bieżąco informowani m.in., jakie mają obowiązki, prawa, jakie są możliwe ulgi czy zwolnienia" – powiedział w poniedziałek minister finansów Mateusz Szczurek. Minister zwrócił uwagę, że pilotaż będzie trwał do końca roku. Potem asystenci podatkowi pojawią się we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce.

Z ich usług mogą korzystać przedsiębiorcy, których firmy nie zatrudniają więcej niż 10 pracowników, a roczny obrót nie przekroczy 2 mln euro. Asystenci podatkowi są rekrutowani przez naczelników spośród pracowników urzędów skarbowych.

Od 1 września w Polsce utworzonych zostanie 50 centr obsługi podatników. W centrach pracownicy administracji podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą.

Instytucja asystenta oraz centra obsługi podatnika są fragmentem ustawy o administracji podatkowej – w całości będzie ona obowiązywała od 1 stycznia 2016 r. Nowa ustawa wprowadza zmiany w kilkunastu aktach prawnych, w tym w: ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacji podatkowej oraz w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa zastąpi obowiązującą obecnie o urzędach i izbach skarbowych.

 

Firma ponosi koszty za odwołanie pracownika z urlopu

Pracodawca ma prawo skorzystać z możliwości odwołania pracownika z urlopu tylko w wyjątkowych sytuacjach. Są to sytuacje, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia urlopu, np. awaria, niespodziewana kontrola. Firmy, które skorzystają z prawa odwołania pracownika z urlopu, powinny pamiętać, że ponoszą koszty, które pracownik poniósł w związku z odwołaniem.

– Pracodawca powinien korzystać z możliwości odwołania pracownika z urlopu tylko w wyjątkowych sytuacjach, jedynie w razie wyższej konieczności – podkreśla Alicja Biernat, adwokat z Kancelarii Adwokackiej EIR Legal. – Są to sytuacje, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia urlopu.

Firma ma instrumenty do tego, aby odpowiednio organizować pracę i urlopy. Jeszcze przed okresem urlopowym przełożeni mogą rozesłać specjalny dokument (ewentualnie plik w Excelu), w którym zatrudnieni przedstawią propozycje terminów wakacji. Mając takie informacje, kierownictwo wie, kiedy pracownicy chcą wybrać się na urlop oraz kiedy i w odniesieniu do jakich stanowisk występuje ewentualna kolizja terminów. Wtedy opracowując grafik, mogą nie zgodzić się na zaproponowane przez niektóre osoby urlopy.

– Gdy jednak pracownik złoży wniosek urlopowy, a pracodawca go zaakceptuje, czyli wyrazi zgodę na korzystnie przez pracownika z urlopu, to taka akceptacja jest już wiążąca – zauważa Alicja Biernat. – Oznacza to, że jeśli przełożeni chcieliby po tym fakcie przesunąć termin urlopu danego pracownika bądź odwołać osobę, który już korzysta z wakacji, mogą to uczynić tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Kodeks pracy nie precyzuje, czym konkretnie są wyjątkowe, nieprzewidziane okoliczności. Może to być na przykład awaria w firmie. Pracownik, który jest odpowiedzialny za usuwanie skutków takiego zdarzenia czy konserwację bardzo wyszukanego technologicznie sprzętu, powinien nadzorować usuwanie usterki. Innym powodem może być choroba pracownika zastępującego osobę korzystającą z urlopu, gdy praca dotyczy kluczowego dla firmy projektu. Często jednak zdarzają się też odwoływania w przypadku różnego rodzaju nieprzewidzianych kontroli, np. Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy urzędu skarbowego.

Wiadomo, że wtedy wszyscy stoją na baczność i pracownik, który jest potrzebny do kontaktów z inspektorami i posiada bardzo ważne informacje, mogące pomóc firmie, może być odwołany z urlopu. To jednak wiąże się z różnymi obowiązkami po stronie pracodawcy. Gdy firma odwoła zatrudnionego z urlopu, powinna mu zwrócić środki, które wydał w związku z odwołaniem go z urlopu. Mogą to być wydatki na zakwaterowanie, przejazdy, bilety lotnicze lub zakupione wycieczki w biurze podróży, jeśli podwładny nie mógł z nich skorzystać itp. Jeżeli pracownik przebywał na urlopie z rodziną i muszą wrócić wszyscy, pracodawca powinien pokryć koszty powrotu do domu także najbliższych.

 

17.08.2015

Sąd administracyjny uchroni podatnika przed przewlekłością urzędu?

Łatwiej będzie można uzyskać odszkodowanie od urzędu, który dopuści się rażącego naruszenia prawa. W sobotę weszły w życie zmiany m.in. chroniące obywateli przed negatywnymi konsekwencjami przewlekłego prowadzenia postępowań.

Ponadto, w przypadku bezczynności lub przewlekłego postępowania urzędu, nowa regulacja umożliwia sądowi administracyjnemu wydanie merytorycznego orzeczenia w sprawie, w której toczy się postępowanie.

Zgodnie z nowelizacją sądy administracyjne będą mogły nakazywać urzędom zmianę zaskarżonej przez obywatela decyzji. Dziś mogą tylko polecać im ponowne zbadanie sprawy. W razie niewydania przez organ decyzji w określonym przez sąd terminie, sąd na wniosek strony będzie mógł we własnym zakresie wydać orzeczenie, a ponadto wymierzyć organowi grzywnę lub przyznać od tego organu na rzecz skarżącego odszkodowanie pieniężne.

Jedna z ważniejszych zmian dotyczy możliwości stwierdzenia przez sąd administracyjny bezczynności organu lub przewlekłości postępowania, np. podatkowego, nawet w sytuacji, gdy w momencie orzekania urząd wydał oczekiwaną decyzję. W obecnym stanie prawnym, jeżeli po wniesieniu skargi organ wydał akt albo dokonał czynności, sąd umarza postępowanie. Dzieje się tak nawet w sytuacji, gdy wcześniej urząd przez kilka lat przewlekle prowadził postępowanie.

Wydawanie przez urzędy decyzji po wniesieniu skargi na bezczynność jest często spotykaną praktyką. W konsekwencji – jak wskazywano w uzasadnieniu do projektu ustawy – strona nie może uzyskać orzeczenia sądu potwierdzającego, że doszło do rażącej bezczynności czy przewlekłości postępowania. Tymczasem taki wyrok jest konieczny, by móc dochodzić odszkodowana w trybie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Nowelizacja umożliwia sądom orzeczenie, że wystąpiła bezczynność lub przewlekłość, nawet jeżeli z uwagi na zakończenie postępowania nie ma już potrzeby zobowiązywania urzędu do wydania określonej decyzji. Według autorów zmian taka regulacja stworzy realny system ochrony obywateli przed przewlekłym postępowaniem. Sąd będzie mógł oddalić skargę na bezczynność lub przewlekłość postępowania jedynie w przypadku stwierdzenia, że na dzień jej wniesienia organ nie pozostaje w bezczynności lub przewlekłości.

 

Branża budowlana tonie w długach

Długi firm budowlanych wpisanych do Krajowego Rejestru Długów sięgają 1,23 miliarda złotych i w ciągu roku zwiększyły się o 136 milionów złotych. Średnio każda z 31 tysięcy firm budowlanych widniejących w rejestrze dłużników ma do oddania 33 tysięcy złotych – wynika z danych KRD.

Eksperci KRD zaznaczają jednak, że powyżej tej przeciętnej znajdują się firmy budowlane z Mazowsza, których średnie zadłużenie wynosi 44 tys. zł, Lubelszczyzny (37 tys. zł) oraz Małopolski (34 tys. zł). Ze statystyk wynika, że budowlańcy najczęściej zalegają wobec firm windykacyjnych, które odkupiły dług od pierwotnych wierzycieli. Po części opieszałość firm budowlanych, jeśli chodzi o opłacanie rachunków, można tłumaczyć faktem, że one same mają problemy z wyegzekwowaniem płatności od swoich kontrahentów, które – jak wynika z danych KRD – przekraczają 363 mln zł.

Eksperci wskazują, że dłużnikami firm budowlanych najczęściej są inne firmy budowlane, a wartość tego typu długów to niemal 200 mln zł. Zaległości sięgające 53 mln zł mają też wobec budowlanki firmy z sektora przemysłowego, a na 38 mln zł podliczono długi sektora handlowego. W najgorszej sytuacji są nieduże firmy budowlane, borykające się z długami sprzed kilku lat. To właśnie te przedsiębiorstwa, mimo sukcesywnie poprawiającej się sytuacji na rynku, wciąż zawyżają statystki związane z upadłością ogłaszaną przez sądy.

Jak wynika z badania "Portfel należności polskich przedsiębiorstw", przeprowadzanego wśród 1418 przedsiębiorstw w lipcu br. na zlecenie KRD oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, w branży budowlanej ponad 30 proc. wszystkich faktur jest przeterminowana. Co więcej na ich spłatę średnio firmy czekają 4 miesiące i 24 dni. To aż o 18 dni dłużej niż jeszcze w pierwszym kwartale br.

Kiedyś wstrzymywanie płatności bardzo źle świadczyło o kondycji firmy i negatywnie wpływało na jej wizerunek. Obecnie bardzo wiele dużych firm kredytuje swoją działalność celowo spóźniając się z zapłatą. To element strategii finansowej firmy – ocenił prezes KRD Adam Łącki. – Najbardziej przeszkadza to mniejszym podmiotom, dla których brak zapłaty oznacza brak pieniędzy np. na pensje dla pracowników czy na pokrycie bieżących kosztów – dodał.

 

13.08.2015

Nowości podatkowe PwC

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

 • Wyrok: Możliwość zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych w PIT wobec ulepszonego środka trwałego
 • Interpretacja indywidualna: Sprzedaż szablonów stron internetowych a podatek PIT
 • Interpretacja indywidualna: Przekazanie majątku likwidowanej spółki osobowej jej wspólnikowi a podatek VAT
 • Nowości legislacyjne: "Rządowa" nowelizacja Ordynacji podatkowej przyjęta przez Senat

Nowości Podatkowe PwC (nr 103, 13.08.2015)

 

Prostsza rachunkowość dla małych firm

Andrzej Duda podpisał nowelizację Ustawy o rachunkowości, na której skorzystają małe przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe. Nowela zakłada też uproszczone zasady rachunkowości dla szerszego niż dotychczas katalogu podmiotów w zakresie ewidencji umów leasingu, ujmowania odroczonego podatku dochodowego oraz wyceny instrumentów finansowych.

Zgodnie z nowelizacją małe firmy będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe, składające się jedynie z uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz z tzw. informacji dodatkowej z ograniczoną ilością danych. Ponadto zwolnione zostaną ze sporządzania sprawozdania z działalności – pod warunkiem, że niektóre informacje, objęte dotychczas jego zakresem, zostaną przez jednostki małe ujawnione w informacji dodatkowej. Małe firmy mają też zostać zwolnione z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

Wprowadzono też możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych przez niektóre małe organizacje pozarządowe. Zniesiony będzie obowiązek publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym; pozostawiony zostanie jednak wymóg składania tych sprawozdań wraz z innymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przyjęto, że małe firmy to m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak też spółki osobowe przez nie tworzone), które spełniają dwa z trzech kryteriów. Ich suma bilansowa w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz roku poprzedzającym ten rok nie może przekroczyć 4 mln euro (17 mln zł); przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie mogą być wyższe od 8 mln euro (34 mln zł), przeciętne zatrudnienie nie może przekroczyć 50 osób.

Dodatkowo z uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych skorzystają także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości mogą stosować przepisy tej ustawy, jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 mln 200 tys. euro.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Wyjątkiem będą przepisy umożliwiające organizacjom pozarządowym prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Wejdą one w życie 1 stycznia 2016 r.

 

Młodzi Polacy rwą się do biznesu

Polacy wierzą w swoje umiejętności biznesowe. Jeden na sześciu przedstawicieli polskiej młodzieży i dorosłych (18-64 lat) zakłada, że w ciągu najbliższych 3 lat założy własną firmę. To piąty wynik w Unii Europejskiej. Rezultaty międzynarodowego badania Global Entrepreneurship Monitor (GEM) cytuje "Puls Biznesu".

Z sondażu przeprowadzonego na 2 tysiącach Polaków wynika, że połowa rodaków wierzy, że ma wystarczającą wiedzę i umiejętności do założenia przedsiębiorstwa. Jeszcze odważniejsze deklaracje w tej kwestii wśród Europejczyków składają tylko Słowacy. Z kolei 63 procent Polaków, niezaangażowanych obecnie w działalność gospodarczą, uważa, że własna firma to dobra ścieżka kariery.

Według GEM, biznes w Polsce tworzy obecnie 5,8 procent dorosłych obywateli. Jednak warunki do startu działalności w kraju pozytywnie ocenia 31 procent Polaków. Ponad połowa (51,1 proc.) boi się bankructwa. To jeden z najgorszych wyników w UE. Raport GEM ocenił polską gospodarkę jako "aspirującą do takiej, która jest napędzana przez innowacje". Podobnie zaklasyfikowano takie kraje jak Chorwacja, Rosja, Litwa, Węgry, Barbados, Meksyk czy Kazachstan.

 

12.08.2015

Firmy coraz częściej wynajmują samochody zamiast je kupować

Przedsiębiorcy coraz częściej wolą wynajmować samochody służbowe, niż je kupować. Co piąte auto, które w II kwartale trafiło do firm, było użytkowane w ramach wynajmu długoterminowego. Po polskich drogach jeździ ponad 135 tys. takich aut, a rynek wzrósł o 12,4 proc. w ujęciu rocznym. Do najbardziej popularnych usług należy wynajem samochodów wraz z pełną obsługą i serwisowaniem. To dla firm oszczędność czasu i pieniędzy.

– Rynek wynajmu długoterminowego aut rozwija się od dłuższego czasu bardzo dynamicznie, o ok. 10 proc. rocznie. Zwłaszcza w ostatnim roku – po latach kryzysowych – nastąpiło duże przyspieszenie. Dla niektórych sektorów było to nawet 15 proc. – mówi Artur Sulewski, dyrektor handlowy LeasePlan Fleet Management Polska, lider rynku wynajmu długoterminowego.

Jak wskazuje Instytut SAMAR, w II kwartale 2015 roku w Polsce firmy zakupiły łącznie ponad 57 tys. nowych samochodów osobowych. 21 proc. wszystkich sprzedanych do firm aut w Polsce pozyskano w formule wynajmu długoterminowego. Usługa ta zastępuje nie tylko zwykły leasing finansowy, lecz także kredyt czy zakup aut ze środków własnych przedsiębiorców.

Trzy czwarte samochodów służbowych kupionych w I półroczu tego roku to były auta zakupione przez firmy zajmujące się wynajmem flot lub leasingiem. Można więc powiedzieć, że trzy czwarte aut służbowych to samochody zarządzane przez firmy zewnętrzne – mówi Sulewski. Długoterminowy wynajem może być dla przedsiębiorców dużo atrakcyjniejszą i bardziej opłacalną opcją. Najczęściej w ramach usługi firmy otrzymują nie tylko flotę, lecz także obsługę serwisową i administracyjną obejmującą m.in. pełne serwisowanie, wymianę opon, ubezpieczenie z assistance, helpdesk dla użytkownika. Do trzech czwartych wynajmowanych aut dołączony jest taki pakiet.

Firmy dostrzegły – w dobie spadających marż i rosnącej konkurencji – że trzeba się skupić na podstawowej działalności. To jest jedyna droga do sukcesu. Chcą oddać zarządzanie flotą na zewnątrz i mieć tylko jednego partnera, który będzie sprawował nadzór. Firmy obsługujące floty i zarządzające nimi przejmują pełną odpowiedzialność.

Od 1 lipca przedsiębiorcy użytkujący floty zyskali możliwość odliczenia 50 proc. VAT od paliwa, co przekłada się na znaczące obniżenie kosztów eksploatacji. Z raportu PZWLP wynika, że ta zmiana raczej nie będzie miała większego wpływu na powiększanie przez firmy flot, ale stwarza ogólnie bardzo korzystne warunki do prowadzenia działalności biznesowej i wpływa pozytywnie na nastroje polskich przedsiębiorców.

– Dotyczy to zwłaszcza sektora MSP, gdzie oszczędności na VAT będą miały duże znaczenie i pozwolą się rozwinąć tym firmom. To będzie dodatkowy miesięczny zastrzyk gotówki, który będą mogły przeznaczyć na rozwój działalności – mówi Artur Sulewski.

 

Małe firmy częściej zatrudniają pracowników tymczasowych

Korzystanie z pracowników tymczasowych daje małym firmom możliwość zwiększania lub zmniejszania kadry w zależności od popytu na dane produkty czy usługi. Na rynku przybywa więc agencji zatrudnienia – z 5,5 tys. takich podmiotów ponad tysiąc specjalizuje się w pracy tymczasowej.

– Wszystkie agencje pracy tymczasowej są zarejestrowane, w związku z czym na bieżąco można śledzić ich liczbę. Dużo podmiotów powstaje, część upada. Ale jednak cały czas obserwujemy przyrost, więc rynek się rozwija – mówi Michał Szrajber, dyrektor operacyjny Grupy Wadwicz, oraz przewodniczący Komisji Etyki Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Wraz z rozwojem rynku pracy agencje pracy tymczasowej będą się rozwijały, bo tylko one pozwolą optymalizować firmom koszty – ocenia Michał Szrajber. – Mając pracownika tymczasowego, firma nie musi prowadzić działu kadr. Najczęściej w ramach pracy tymczasowej, w ramach agencji, usług agencyjnych przeprowadzona zostanie rekrutacja, a więc nie trzeba samemu poświęcać czasu na wybór pracownika. To oznacza oszczędność czasu i pieniędzy. Firmy mogą na bieżąco reagować na zmiany popytu, liczby zamówień i klientów.

Jeżeli mamy pracowników zatrudnionych na stałe, prawo nie pozwala nam dynamicznie regulować poziomu zatrudnienia. W pracy tymczasowej jest to możliwe i jest to niewątpliwy plus – wyjaśnia ekspert. W ciągu 36 miesięcy agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika do wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy.

Jak wynika z danych Polskiego Forum HR (PFHR), w ubiegłym roku wynagrodzenie pracowników tymczasowych rosło w różnym tempie w zależności od branży. W przypadku specjalistów w dziedzinie ekonomii i zarządzania wzrost wyniósł 0,75 proc., a w przypadku operatorów i monterów maszyn i urządzeń – 10 proc. W żadnym z analizowanych przypadków wynagrodzenie pracownika tymczasowego nie było niższe od minimalnego wynagrodzenia w Polsce. W firmach członkowskich PFHR zdecydowana większość pracowników tymczasowych zatrudniona jest w oparciu o umowy o pracę na czas określony.

 

10.08.2015

Nowe zasady zakładania, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej

Nowe przepisy Prawa działalności gospodarczej wprowadzają zasady wykonywania działalności gospodarczej, szczególne znaczenie nadając wolności, równemu traktowaniu i niedyskryminacji. Ponadto projekt ustawy przewiduje regulacje dotyczące wydłużenia możliwości zawieszenia działalności gospodarczej do 36 miesięcy czy rozsądne terminy dla przedsiębiorcy.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, nowe przepisy mają służyć wzmocnieniu praw i gwarancji dla przedsiębiorców, poprzez ustanowienie norm prawnych o charakterze ogólnym, znajdujących zastosowanie dla każdego rodzaju działalności gospodarczej podejmowanej na terytorium Polski. Ministerstwo podkreśla, iż przepisy ustawy PDG dotyczą przede wszystkim relacji przedsiębiorców z organami władzy publicznej.

W projekcie określono szczegółowe zasady działania organów administracji w dziedzinie gospodarki oraz zaproponowano wprowadzenie nowych instytucji, których celem jest wzmocnienie "dialogu" między administracją a przedsiębiorcą.

Projekt ustawy przewiduje następujące regulacje:

1. Wprowadzenie wspólnego pojęcia "przedsiębiorcy" obowiązującego na tle przepisów projektowanej ustawy oraz Kodeksu cywilnego oraz zmiana pojęcia "działalności gospodarczej".

2. Wprowadzenie katalogu ogólnych zasad, na których ma być oparty system polskiego prawa gospodarczego: a) zasady wolności działalności gospodarczej; b) zasady równości i niedyskryminacji; c) zasady "co nie jest prawem zabronione jest dozwolone"; d) zasady przyjaznej interpretacji przepisów; e)  zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy; f) zasada proporcjonalności; g) zasada uprawnionych oczekiwań; h) zasada uczciwej konkurencji oraz poszanowania dobrych obyczajów i słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów; i) zasada profesjonalizmu i odpowiednich kwalifikacji; j) zasada udzielania informacji.

3. Zezwolenie osobom fizycznym nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej.

4. Wydłużenie możliwości zawieszenia działalności gospodarczej do 36 miesięcy.

5. Zasada udzielenia tzw. "milczącej zgody".

6. Rozsądne terminy dla przedsiębiorcy.

7. Informowanie o niespełnionych przez wnioskodawcę przesłankach wraz z powiadomieniem o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

8. Kontrole na podstawie identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa ("analizy ryzyka").

9. Wprowadzenie instytucji sprzeciwu na przedłużenie czasu kontroli i art. 116 ust. 17.

10. Wprowadzenie możliwości złożenia skargi do sądu na postanowienie organu kontroli.

11. Wprowadzenie zakazu ponownej kontroli.

12. Mediacje.

13. Możliwość reprezentowania zbiorowych i indywidualnych interesów przedsiębiorców przez organizacje przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych i sądowych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych (KPA, Ordynacja podatkowa, PPSA i KPC).

14. Powierzenie wykonywania zadań publicznych organizacjom przedsiębiorców.

15. Stworzenie zamkniętego katalogu obszarów reglamentowanych i nadanie PDG charakteru ustawy zupełnej.

 

6.08.2015

Nowości podatkowe PwC

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

 • Wyrok: Rozbiórka nieruchomości położonej na dzierżawionym gruncie a koszt podatkowy w CIT
 • Interpretacja indywidualna: Przekazanie kontrahentom gadżetów firmowych a koszt podatkowy w podatku PIT
 • Interpretacja indywidualna: Opodatkowanie VAT sprzedaży rolet zewnętrznych wraz z ich montażem
 • Nowości legislacyjne: Prezydencki projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej bez poprawek Senatu

Nowości Podatkowe PwC (nr 102, 6.08.2015)

 

Zasada "in dubio pro tributario" ostatecznie uchwalona w pierwotnej wersji

Zasada nakazująca rozstrzygać wątpliwości na korzyść podatników, będzie zdefiniowana ogólnie, tak jak chciał prezydent – zdecydował Sejm, odrzucając w środę wieczorem poprawkę Senatu. Zmiany brzmienia zasady "in dubio pro tributario" chciało MF. Sejm zdecydował, że "niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika".

Uważamy, że jest to olbrzymi sukces wszystkich polskich przedsiębiorców. Wprowadzenie tej zasady to pierwszy krok, ale fundamentalny do zagwarantowania przestrzegania praw przedsiębiorców w stosunkach z fiskusem. Federacja MSP, jako strona inspirująca prezydencki projekt nowelizacji, opowiadała się za pierwotnym jego brzmieniem.

Tym samym zrealizowany został jeden z trzech głównych postulatów Federacji MSP, który zgłaszaliśmy wielokrotnie podczas spotkań w Kancelarii Prezydenta. Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta minister Olgierd Dziekoński złożył podziękowanie na ręce Marka Isańskiego z Federacji MSP, za wsparcie Kancelarii w trakcie procesu legislacyjnego. licznymi pismami zawierającymi merytoryczne uwagi, sugestie i analizy. Pan minister docenił również to, że Federacja MSP brała udział we wszystkich pracach Komisji sejmowych związanych z wprowadzeniem zasady "in dubio pro tributario".

Jednocześnie informujemy, że zawarte w prezydenckim projekcie zmiany dotyczące przepisów o przedawnieniu zobowiązań podatkowych nie zostały uchwalone. Zmiany te były i są konieczne nie dlatego, aby przedsiębiorcy unikali płacenia podatków "uciekając" w przedawnienie, ale dlatego aby zabrać urzędnikom skarbowym możliwość prowadzenia postępowań podatkowych w nieskończoność. Ponadto Trybunał Konstytucyjny w 2013 roku nakazał ustawodawcy pilną zmianę przepisów o przedawnieniu. Sejm do dnia dzisiejszego nic w tym zakresie nie zrobił. Utrzymywanie przepisów co do których jest pełna świadomość, że są niezgodne z Konstytucją będzie kosztowała budżet setki milionów złotych odszkodowań. Odpowiedzialność za to ponosi minister Cichoń, który wprowadził posłów w błąd oświadczając, że zmiany przepisów będą niekorzystne dla obywateli. Podczas gdy jest to oczywista nieprawda.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej poza zasadą dotyczącą rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników proponuje się też uchylenie uciążliwych, według firm, obowiązków administracyjnych związanych z "korektą kosztów" w podatkach dochodowych. Nowela zmienia też regulacje umożliwiające kontrolę ksiąg w miejscu, gdzie są prowadzone. W przypadku kontroli przedsiębiorcy nie będą musieli swoich dokumentów transportować z firmy, która prowadzi im dokumentację, do siedziby swojej lub organu kontrolującego.

 

Biznes chce rozszerzenia odpowiedzialności fiskusa

W nowej Ordynacji podatkowej powinien zostać wzmocniony status podatnika – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje m.in. o regulacje, które gwarantowałyby naprawę szkód wywołanych decyzjami lub działaniami utrudniającymi/uniemożliwiającymi prowadzenie przez podatnika działalności.

Swoje postulaty zrzeszający przedsiębiorców Lewiatan zgłosił podczas konsultacji społecznych, dotyczących założeń do projektu nowej Ordynacji podatkowej, która może wejść w życie za dwa lata. "Odpowiedzialność fiskusa powinna być rozszerzona poza błędnie pobrany podatek oraz ewentualne odsetki, aż do naprawy wszystkich szkód wywołanych przez takie działanie. W zakresie tej odpowiedzialności, powinna być opisana jasna procedura sposobu postępowania organów i podatnika" – uważa Konfederacja Lewiatan.

Jak oceniają eksperci, w praktyce częściej powinny być też wykorzystywane przepisy odnoszące się do odpowiedzialności materialnej urzędników za wyrządzone podatnikom szkody. Najprawdopodobniej uwagi Lewiatana nie zostaną jednak uwzględnione w dalszych pracach nad nową Ordynacją podatkową. Resort finansów zaznacza bowiem, że takie propozycje "wykraczają poza materię prawa podatkowego".

 

5.08.2015

178 mln zł na rozwój firm z programu Inteligentny Rozwój

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach programu Inteligenty Rozwój na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest dofinansowanie innowacyjnych projektów firm począwszy od pomysłu do wprowadzenia nowych i ulepszonych rozwiązań. Ponadto program ma promować współpracę biznesu i nauki.

178 mln zł wsparcia otrzymają łącznie 34 inwestycje z zakresu badań i prac rozwojowych w firmach. Zatwierdzono pierwszą listę rankingową projektów zakwalifikowanych do wsparcia w programie Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Jak zaznaczyło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na swojej stronie internetowej, nabór w ramach majowego etapu konkursu zwanego szybką ścieżką przeprowadziło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: oceniło pod względem merytorycznym 175 projektów, z czego do dofinansowania rekomendowano 34 projekty na kwotę prawie 178 mln zł.

Konkurs potrwa do końca grudnia 2015 r., przeznaczono na niego aż 1,6 mld zł. Przedsiębiorcy (mikro, mali i średni) wciąż mogą aplikować o wsparcie. Natomiast konkurs dla dużych firm zostanie ogłoszony 14 września br.

Na liście znaleźli się wnioskodawcy, którzy aplikowali o dofinansowanie w ramach majowego etapu konkursu dotyczącego badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa. "Projekty wspierane w tej części programu stanowią podstawę do wdrażania przez firmy przełomowych rozwiązań do praktyki gospodarczej. Zgodnie z założeniami konkursu, ocena wniosków przeprowadzona została w ciągu 60 dni od końca miesiąca kalendarzowego, w którym wpłynął wniosek" – wskazało ministerstwo.

Jak zaznaczył MIR, na liście zakwalifikowanych do wsparcia przedsięwzięć znalazły się m.in.: prace badawcze nad opracowaniem systemu kontroli ruchu lotniczego nowej generacji, prace badawcze nad uzyskaniem pierwszego na świecie ultra cienkiego ogniwa fotowoltaicznego na bazie perowskitów, badania nad kompleksowym narzędziem do diagnostyki laryngologicznej i foniatrycznej, a także inne projekty z zakresu zastosowania innowacji w gospodarce.

 

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

Praca w trakcie upałów może być szczególnie wykańczająca. Podstawą są zimne napoje. Pracodawca w czasie upałów powinien zagwarantować swoim pracownikom bezpłatną dostawę zimnych napojów, jeżeli temperatura powietrza przekracza 28 stopni Celsjusza. Natomiast osobom pracującym na otwartej przestrzeni napoje przysługują przy temperaturze 25 stopni C.

Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawców. Dotyczy to również dni, gdy temperatura idzie mocno w górę. Obowiązki pracodawców w tym zakresie w dużym stopniu zależą od procesów technologicznych, które zachodzą przy wykonywaniu określonej pracy. W innej sytuacji jest hutnik, narażony na wysokie temperatury czy pracownik budowy, a w innej pracownik zatrudniony w biurze.

Zgodnie z kodeksem pracy oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, jeżeli temperatura powietrza przekracza 28 stopni Celsjusza, pracodawca powinien nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w pomieszczeniach zimne napoje. Osobom pracującym na otwartej przestrzeni napoje przysługują przy temperaturze 25 stopni C. Również w warunkach gorącego mikroklimatu (czyli w pomieszczeniach, miejscach wykonywania pracy, w których panuje wysoka temperatura), charakteryzującego się wysokim obciążeniem termicznym, powyżej 25 stopni C pracownicy muszą mieć zapewnione napoje.

Przy pracach fizycznych, gdy nie ma stałego dostępu do bieżącej wody, niezależnie od wody zdatnej do picia lub innych napojów, pracodawca zobowiązany jest do zapewniania pracownikowi co najmniej 90 litrów wody dziennie, aby mógł się umyć. Ma również obowiązek dbania o utrzymanie sprawności urządzeń wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych na terenie zakładu. Musi też zainstalować rolety lub żaluzje, które pozwolą zasłonić okna.

O odpowiednich warunkach pracy powinni pamiętać pracodawcy zatrudniający pracowników przy pracach szczególnie niebezpiecznych wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej, a także kobiety w ciąży i karmiące piersią. Trzeba również pamiętać o zakazie pracy pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 stopni, a wilgotność względna powietrza 65 proc.

 

4.08.2015

Prezydent podpisał ustawę o administracji podatkowej

Podpisana przez Prezydenta ustawa o administracji podatkowej zawiera regulacje dotyczące obsługi i wsparcia podatnika, m. in. powołana zostanie instytucja asystenta podatnika, który pomoże zaczynającym działalność gospodarczą przedsiębiorcom w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych przez pierwsze 18 miesięcy działalności.

Kancelaria Prezydenta poinformowała w poniedziałek w komunikacie, że podstawowym celem ustawy o administracji podatkowej jest stworzenie najlepszych warunków pozwalających na prawidłowe wykonywane przez podatników obowiązków podatkowych. Nowa ustawa zastąpi obowiązującą obecnie ustawę o urzędach i izbach skarbowych.

"Ustawa określa zadania i organizację administracji podatkowej, której celem jest realizacja dochodów z tytułu podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, a także zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych. W myśl wprowadzonych przepisów organami administracji podatkowej są: minister właściwy do spraw finansów publicznych, dyrektor izby skarbowej, dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz naczelnik urzędu skarbowego" – napisano.

Nowością jest nadanie statusu organu podatkowego dyrektorowi Biura Krajowej Informacji Podatkowej, który będzie właściwy w sprawach dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Minister finansów swoje zadania będzie wykonywać przy pomocy Szefa Administracji Podatkowej – sekretarza albo podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra finansów.

Nowe regulacje zawierają przepisy dotyczące obsługi i wsparcia podatnika – w związku z tym utworzone mają zostać centra obsługi podatnika oraz powołana zostanie instytucja asystenta podatnika. W centrach obsługi podatnika pracownicy administracji podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą.

Asystenci mają pomagać zaczynającym działalność gospodarczą przedsiębiorcom w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych przez pierwsze 18 miesięcy działalności. Doradztwo to ma objąć m.in. pomoc w wypełnianiu dokumentów, przypominanie o terminach ich składania, zasadach korzystania z ulg itp. Ma też pomagać zorientować się w rodzajach spraw załatwianych w innych instytucjach.

 

Ciężar dowodu w postępowaniu – nowa Ordynacja nie ustali jasnych zasad

W nowej Ordynacji podatkowej nie będzie precyzyjnej zasady, zgodnie z którą ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym spoczywałby na organie podatkowym – wynika ze stanowiska przedstawionego przez Ministerstwo Finansów w trakcie konsultacji społecznych, dotyczących założeń do projektu nowej Ordynacji.

O wprowadzenie do nowej Ordynacji, która może wejść w życie najwcześniej za dwa lata, zasady precyzyjnie określającej, że ciężar dowodu w postępowaniu spoczywa na organie podatkowym apelują m.in. Pracodawcy RP oraz Związek Banków Polskich. "Praktyka pokazuje, że brak takiego zapisu w Ordynacji podatkowej prowadzi do często nieuzasadnionych sporów, w związku z faktem, iż organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej nie zawsze przyjmują tę zasadę jako rządzącą każdym prowadzonym postępowaniem" – twierdzi strona społeczna.

Jak wskazuje resort finansów, w nowej ustawie nie potrzeba takiej zasady, ponieważ wystarczy przewidziana w art. 122 Ordynacji zasada prawdy obiektywnej, zgodnie z którą to na organie spoczywa obowiązek dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego danej sprawy. Obecnie funkcjonująca zasada nie oznacza jednak automatycznego przerzucenia ciężaru dowodu i wszelkich okoliczności faktycznych na organ.

"W szczególności trudno byłoby taką regułę stosować w zakresie w jakim przepisy prawa nakładają na podatnika (stronę postępowania) obowiązek wystawiania, ewidencjonowania i przechowywania określonych dokumentów" – ocenia Ministerstwo Finansów. Według autorów założeń do projektu nowej Ordynacji, wprowadzenie postulowanej przez stronę społeczną zasady byłoby więc niezasadne.

 

© 2012 msp-24