czwartek, 28 października
facebook
google

Sprawa firmy JTT Computer

W sprawie podobnej do przypadku Romana Kluski, w wyniku działalności organów skarbowych, doszło do upadku firmy JTT Computer. 14 lat temu firma JTT uczestniczyła w państwowym programie na rzecz wyposażenia polskich szkół w sprzęt komputerowy.

JTT podobnie, jak firma Romana Kluski sprzedawała swój sprzęt eksportując go do Czech i następnie importując. Dzięki takim zabiegom (zgodnie w prawem) JTT nie musiała opłacać podatku VAT, a w konsekwencji mogła zdecydować się na dokonywanie dalszych inwestycji. Na drodze jednak w pewnym momencie stanął fiskus, który po przeprowadzonej kontroli zmusił firmę do zapłacenia 10 milionów podatku i kar, to doprowadziło wrocławską firmę do upadku. W 2010 r. Sąd Okręgowy w Wrocławiu, w wyniku postępowania odszkodowawczego, zasądził na rzecz JTT sumę 38 milionów złotych. Dodatkowo zasądzono również odsetki od głównej sumy odszkodowania. Sąd więc podzielił w pełni stanowisko wnioskodawców co do zasady sporu z Skarbem Państwa, jak i kwoty roszczenia. Wydany wyrok ma więc niebagatelne znaczenie, gdyż potwierdza, że Skarb Państwa może ponieść konsekwencje w wyniku błędnych decyzji urzędników.

 

(C.D.)

17 stycznia 2013 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie doprowadzenia przez urząd skarbowy do upadłości spółki JTT Computer. Dawna wrocławska firma JTT Computer, choć nie istnieje, znowu wygrała.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie miał wątpliwości, że MCI Management, która od 2006 roku dochodzi odszkodowania za doprowadzenie JTT do upadłości ma rację. Za niesłuszną decyzję urzędu skarbowego sąd przyznał łącznie z odsetkami około 46 milionów złotych odszkodowania.

Pełnomocnik MCI, Łukasz Dziewoński po ogłoszeniu wyroku mówił, że decyzja sądu jest pozytywnym sygnałem dla przedsiębiorców. Stronie pozwanej przysługuje jeszcze skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Łukasz Błotko z Prokuratorii Generalnej powiedział tylko, że na decyzję w tej sprawie trzeba poczekać.

W latach 90. spółka JTT Computer była największym producentem komputerów w Polsce. Upadła po karach nałożonych przez Urząd Skarbowy. W 2003 roku NSA uchylił decyzje fiskusa i nakazał oddać firmie pieniądze, ale było już za późno - spółka JTT nie przetrwała.

© 2012 msp-24