czwartek, 28 października
facebook
google

Wnioski końcowe

Szacuje się, że od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej około 2 milionów Polaków wyjechało szukać pracy za granicą. Wyjechali, bo polskie firmy przytłoczone ciężarami podatkowymi i wieloma innymi barierami rozwoju, nie mogły zaoferować im konkurencyjnych warunków pracy. Mimo to, bezrobocie nadal utrzymuje się na poziomie 1,8 mln. Dzieje się tak, bo wyjechali nie bezrobotni, ale ludzie opuszczający swoje dotychczasowe miejsca pracy. Niestety na te miejsca brak odpowiednio przygotowanych kandydatów. Zdaniem A. Blikle, państwo nie chroni uczciwego przedsiębiorcy przed nieuczciwą konkurencją w kraju, która nie płacąc podatków nie tylko odbiera nam klientów niższymi cenami, ale też i pracowników wyższymi wynagrodzeniami[1].

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez IPSOS[2] złożoność, niedoskonałość oraz zmienność prawa ciągle wywiera wypływ na procedury administracyjne, zarówno w odniesieniu do urzędników podatkowych, jak i podatników. Na przykład, przez wprowadzenie szeregu uproszczonych procedur w zakresie podatku dochodowego, w Polsce powstał niesamowicie skomplikowany system podatkowy dla przedsiębiorców.

Liczne zwolnienia podatkowe oraz brak jednolitej interpretacji prawa jest dotkliwym problemem dla przedsiębiorców. Obecna sytuacja w kraju powinna prowadzić do prostych wniosków:

•    kluczowe jest uproszczenie prawa podatkowego
•    ważne jest ujednolicenie interpretacyjne obowiązującego prawa


W Unii Europejskiej dąży się do ujednolicenia systemu podatkowego. Jest to jednak dalsza perspektywa. Obecnie przyczyn obniżek stawek podatków dochodowych i VAT w większości krajach Unii Europejskiej, można doszukiwać się w międzynarodowej konkurencji podatkowej pomiędzy krajami i chęcią przyciągnięcia inwestycji zagranicznych. Ponadto, podatki dochodowe nie podlegają tak mocnej harmonizacji przez prawo wspólnotowe, jak podatki pośrednie, a więc państwa członkowskie mogą w większym stopniu wpływać na ich konstrukcję oraz wysokość. Jednak, aby dokonywać gruntownych zmian i móc „konkurować podatkowo”, potrzebna jest gruntowna reforma całego sektora finansów publicznych, a więc także strony wydatkowej budżetu państwa. Przygotowanie takiej reformy nie jest łatwe, wymaga zbudowania właściwego modelu ekonometrycznego i analizy scenariuszowej. Jednolite opodatkowanie działalności gospodarczej oraz podatek od wartości kapitałów zamiast CIT, a także ujednolicenie stawek VAT to niewątpliwe ułatwienia warte rozważenia. Reforma podatkowa powinna mieć jeszcze jeden pozytywny efekt – jakim jest wzrost zaufania do państwa. Byłaby to również szansa dla polskiej przedsiębiorczości.
 
 
________________________________________
 
[1] http://firmyrodzinne.pl/download/tqm/przydatne/Panstwo%20solidarne%20z%20fiskusem.pdf
[2] Raport IPSOS na zlecenie Banku Światowego raport Bariery administracyjne związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce — ocena

© 2012 msp-24