piątek, 17 września
facebook
google

Wrzesień 2015

29.09.2015

Wybory 2015 - jakie są oczekiwania przedsiębiorców?

Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw serdecznie zaprasza na konferencję pn. "Wybory parlamentarne 2015 - jakie są oczekiwania przedsiębiorców?"

Podczas debaty wspólnie postaramy się określić, które ugrupowanie polityczne ma największe szanse na zmianę obecnie funkcjonującego systemu, który hamuje rozwój naszego kraju. Odbędzie się także dyskusja, w trakcie której spodziewamy się wymiany opinii i komentarzy zaproszonych gości na podany temat.

Spotkanie odbędzie się 6.10.2015 r. w Centrum Konferencyjno-Biznesowym przy ul. Brackiej 9 w Warszawie. Rozpoczęcie o godz. 18.00.

Zachęcamy do udziału w konferencji. Aby wziąć udział w wydarzeniu prosimy o zarejestrowanie się na portalu MSP-24.pl pod wskazanym linkiem:

http://msp-24.pl/Zgloszenie-na-konferencje,96,96.html

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przede wszystkim przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Niestabilny system podatkowy hamuje wzrost inwestycji

Głównym czynnikiem hamującym inwestycje w Polsce jest niepewność dotycząca stabilności i interpretacji przepisów podatkowych – twierdzą eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jak wskazują w swojej nowej analizie, niestabilność prawa podatkowego ma bardziej negatywny wpływ niż wysokość poszczególnych stawek podatkowych.

Eksperci FOR powołują się m.in. na dane pochodzące z badania pn. „Global Competitiveness Report 2014/2015”, z których wynika, że regulacje podatkowe – jako barierę rozwoju – wskazuje niemal 25 proc. przedsiębiorstw w Polsce, podczas gdy mediana dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej jest wyraźnie niższa i wynosi niecałe 10 proc. "Polscy przedsiębiorcy jako główną barierę dla swojej działalności wskazują regulacje podatkowe, co silnie wyróżnia nas na tle krajów regionu. To nie wysokość stawek podatkowych, niepewność co do interpretacji i stabilności przepisów hamuje inwestycje przedsiębiorstw" – czytamy w nowej analizie FOR.

W nowej publikacji eksperci fundacji przytaczają również dane, które wskazują na to, że płatności podatkowe bezpośrednio wpływają na wzrost kosztów inwestycji. Na tle regionu Polska wypada pozytywnie, jeżeli chodzi o efektywne opodatkowanie firm. Nieco inaczej sytuacja wygląda jednak w odniesieniu do opodatkowania inwestycji w maszyny. Z danych za 2012 r. wynika bowiem, że nad Wisłą efektywna stawka opodatkowania inwestycji w maszyny wynosi 18,4 proc., a w całym regionie jest to 13,6 proc.

"Niepewność nie wynika jedynie z systemu podatkowego, przegląd literatury i doświadczenia innych krajów wskazują, że równie silnym czynnikiem jest niesprawność wymiaru sprawiedliwości, którego procedury są czasochłonne, a praktyka nie daje pewności co do zaistnienia przedawnienia" – wskazują eksperci FOR.

 

Luka podatkowa w VAT wzrośnie do 3 proc. PKB

W 2015 r. luka podatkowa w podatku od towarów i usług (VAT) wyniesie ok. 3 proc. PKB Polski, podczas gdy jeszcze rok temu wyniosła „tylko” 2,4 proc. PKB – wynika z szacunków firmy doradczej PwC. W skali całego bieżącego roku wartość luki wynieść ma 53 mld zł.

W obecnym roku wartość luki w podatku ma wynieść w Polsce ok. 53 mld zł, co stanowi ok. 3 proc. polskiego PKB. W poprzednim roku było to odpowiednio 41 mld zł oraz 2,4 proc. PKB. Poziom ten jest znacznie powyżej średniej dla krajów Unii Europejskiej. Najlepiej pod tym względem Polska wypadła w 2007 r., kiedy to luka wynosiła 0,6 proc. PKB. Jak szacuje PwC, jeśli udałoby się obniżyć lukę do poziomu właśnie z tamtego roku, to budżet państwa mógłby liczyć na ok. 42 mld zł dodatkowych wpływów.

– Nadszedł moment, w którym wdrożenie jednego lub kilku rozwiązań systemowych jest nieuniknione. Doszliśmy do sytuacji, w której musimy spojrzeć na przykłady krajów takich jak Włochy, Turcja czy Grecja i zastanowić się nad zaadoptowaniem zastosowanych tam mechanizmów ograniczających ryzyko nadużyć lub ułatwiających ich ściganie w polskich realiach prawnych i biznesowych – komentuje ekspert PwC, Tomasz Kassel.

 

28.09.2015

Przedsiębiorcy szukają drogi na wschód

Polscy przedsiębiorcy wciąż czekają na umowę o małym ruchu granicznym z Białorusią. Dzięki temu mieszkańcy zza wschodniej granicy mogliby zostawić w Polsce więcej pieniędzy. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku Białorusini kupili polskie towary o wartości ponad pół miliarda dolarów.

Wicepremier Janusz Piechociński powiedział podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego, że piłka znajduje się po stronie Mińska. Jego zdaniem "do tanga trzeba dwojga", a z różnych powodów strona białoruska nie dopełniła wszystkich obowiązków związanych z uruchomieniem małego ruchu granicznego. Minister gospodarki liczy, że uda się przełamać te trudności.

Wojewoda podlaski Andrzej Meyer wyjaśnia, że przedsiębiorcy cały czas szukają okazji, żeby sprzedać swoje produkty. Po wcześniejszym zmniejszeniu ruchu granicznego powraca on do poprzednich poziomów. Według wojewody polskim przedsiębiorcom udało się już znaleźć pośredników na Białorusi, którzy sprzedają ich towary dalej na wschód.
Dyrektor Służby celnej w Białymstoku, Mirosław Sienkiewicz przyznaje, że ruch graniczny odbudowuje się. W pierwszym półroczu zarówno ruch osobowy jak i towarowy zmniejszył się. Według niego jedną z przyczyn było osłabienie białoruskiego rubla. Sytuacja poprawiła się z początkiem drugiego półrocza.

W ubiegłym roku obywatele Białorusi zostawili na Podlasiu ponad miliard złotych. W tym roku dokonali zakupów za około 650 milionów złotych. Od stycznia podlaski odcinek przekroczyło około 2 milionów 700 tysięcy Białorusinów. Wymiana handlowa między tymi krajami była warta w ubiegłym roku około 3 miliardów dolarów.

 

Nowa ulga podatkowa na B+R nie usatysfakcjonuje firm

W przyszłym roku wprowadzona ma zostać – na mocy tzw. ustawy o wspieraniu innowacyjności – nowa ulga podatkowa na badania i rozwój (B+R). W aktualnej wersji projektu zaproponowano jednak wysokość preferencji na poziomie, który nie satysfakcjonuje środowisk biznesowych. Jak ocenia Konfederacja Lewiatan, ulga będzie zbyt niska.

W obecnej wersji prezydenckiego projektu ws. wspierania innowacji znajduje się kilka poprawek wprowadzonych przez sejmowe komisje. Zgodnie z projektem, poniesione w ramach działalności B+R koszty podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania wykazanej w zeznaniu podatkowym. Odliczenie ma wynosić dodatkowo 30 proc. kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń dla osób pracujących przy projektach B+R i 20 proc. (sektor MSP) lub 10 proc. (duże przedsiębiorstwa) w odniesieniu do kosztów nabycia surowców oraz materiałów potrzebnych do realizacji prac B+R, usług doradczych czy też zamówionych ekspertyz.

Taka ulga podatkowa to żadna zachęta dla przedsiębiorców. Umiarkowani innowatorzy w Europie od lat mają ulgę podatkową na B+R w wysokości przynajmniej 100 proc. (Czechy, Węgry), 200 proc. (Litwa). Z kolei kraje najmniej innowacyjne jak Rumunia sąsiadująca z nami w rankingach innowacyjności, ma ulgę w wysokości 50 proc. – komentuje ekspert Konfederacji Lewiatan, Małgorzata Boguszewska. Eksperci Lewiatana apelują o wprowadzenie ulgi, która wynosiłaby tyle, ile wynoszą analogiczne preferencje w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

24.09.2015

Nowości podatkowe PwC

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

 • Wyrok: Nadwyżka diety pracownika w podróży służbowej a przychód w PIT
 • Interpretacja indywidualna: Prowizja z tytułu pośrednictwa handlowego a PIT
 • Interpretacja indywidualna: Procedura samofakturowania a rozliczenie korekt VAT
 • Nowości legislacyjne: Opublikowano projekt rozporządzenia ws. utworzenia wyspecjalizowanego urzędu skarbowego

Nowości Podatkowe PwC (nr 109, 25.09.2015)

 

Firmy rodzinne postulują obniżenie i uproszczenie podatków

Obniżenie podatków oraz uproszczenie przepisów to wciąż główne postulaty polskich firm rodzinnych – wynika z nowej edycji raportu pn. „Barometr firm rodzinnych”, publikowanego cyklicznie przez firmę doradczą KPMG. Na konieczność zmniejszenia obciążeń podatkowych wskazało aż 43 proc. badanych firm.

Ankietowane przedsiębiorstwa pytano m.in. o to, jakie są najważniejsze czynniki hamujące możliwości ich rozwoju. Firmy z Polski najczęściej wskazywały na podatki oraz pozapłacowe koszty pracy. Na potrzebę ich obniżenia wskazało po 43 proc. respondentów. Równie istotną barierą (40 proc. wskazań) okazało się skomplikowane prawo podatkowe. W przypadku firm rodzinnych z innych krajów kwestie podatkowe mają mniejsze znaczenie – zdecydowanie częściej natomiast wskazywane są problemy dotyczące szeroko pojętego rynku pracy.

Gdy firmy rodzinne wskazują na nadmierne obciążenia fiskalne, można przypuszczać, że myślą o czynnikach wpływających na stale rosnące koszty pracy. Wobec relatywnie niskiego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), to koszty PIT i ZUS są zwykle najtrudniejsze do zaakceptowania dla tych, którzy chcą legalnie zatrudniać nowe osoby na umowy o pracę – mówi ekspert KPMG, Andrzej Bernatek.

Jak wskazuje ekspert, bardzo duże znaczenie dla biznesu rodzinnego ma także kwestia skomplikowania przepisów podatkowych – to niezmiennie jedna z najczęściej wskazywanych barier dla dalszego rozwoju. – Proste zasady to nie tylko zachęta dla tych, którzy chcą się rozwijać i inwestować. To również poszerzanie kręgu tych firm, które chcą zacząć rozliczać się z danin publicznych w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem podatkowym – dodaje Bernatek.

Nową edycję badania „Barometr firm rodzinnych” oparto na wywiadach przeprowadzonych z grupą 1401 rodzinnych przedsiębiorstw, z czego 131 pochodziło z Polski.

 

23.09.2015

Rejestry dłużników pomocne w odzyskiwaniu firmowych zaległości

Rejestry dłużników, które prowadzone są przez biura informacji gospodarczej (BIG), wyraźnie ułatwiają odzyskiwanie firmowych zaległości – twierdzi BIG InfoMonitor. Jak podaje biuro, prowadzony przez nie rejestr w ostatnich 12 miesiącach pomógł odzyskać przedsiębiorstwom od innych firm przeszło 0,5 mld zł zaległości.

Zdaniem ekspertów BIG InfoMonitor, duża część firm w Polsce nadal waha się co do tego, czy w próbach odzyskiwania zaległych należności warto sięgać po mniej konwencjonalne narzędzia, w tym np. rejestry dłużników i tzw. giełdę wierzytelności. – Gra na czas, dawanie kolejnej szansy, koniec końców obraca się przeciwko własnej firmie i może być dla niej zabójcze. Ze statystyk dotyczących upadłości przedsiębiorstw, za dwa minione miesiące widać, że nie uchodzi to bez konsekwencji, bez względu na profil i skalę działania biznesu – mówi wiceprezes BIG InfoMonitor, Mariusz Hildebrand.

BIG InfoMonitor szacuje, że dzięki korzystaniu z rejestrów dłużników oraz giełd wierzytelności przedsiębiorcom udaje się odzyskać średnio ok. 25-30 proc. zaległych kwot. Z najszybszą reakcją spotykają się duże zaległości. W przeterminowanych zaległościach do 3 miesięcy średnia kwota to 24 tys. zł. W grupie opóźnień od 4 do 24 miesięcy przeciętna suma jest tymczasem wyraźnie niższa i wynosi 12 tys. zł. Jak ocenia Hildebrand, spora część przedsiębiorców nadal długo zwleka z wpisywaniem nierzetelnych kontrahentów do rejestru dłużników, szczególnie jeśli zaległości są na stosunkowo niskim poziomie.

 

Dokumentacja pracownicza – MPiPS zmieni m.in. wzór umowy o pracę

Przepisy dotyczące zakresu prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników zostaną dostosowane do zmian w Kodeksie pracy – wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego przez resort pracy i polityki społecznej. Zmianie ulegnie m.in. wzór umowy o pracę, a nowe regulacje wejdą w życie na początku 2016 r.

"Projektowane zmiany mają charakter porządkowy. Mają one na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do nowych rozwiązań prawnych w zakresie umów o pracę na czas określony oraz w zakresie płatnych urlopów przysługujących w związku z urodzeniem dziecka (dzieci), wprowadzonych do Kodeksu pracy" – czytamy w uzasadnieniu projektu. W rozporządzeniu wskazane zostanie, że akta osobowe pracownika w części B powinny obejmować m.in. dokumenty dotyczące korzystania przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu wychowawczego.

W projekcie przewidziano ponadto modyfikację brzmienia wzoru umowy o pracę (załącznik nr 2 do rozporządzenia). Zgodnie z ustawą z 25 czerwca 2015 r., która nowelizuje m.in. Kodeks pracy, z Kodeksu pracy usunięte zostaną umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Jak wskazują projektodawcy, w efekcie należy "usunąć powołanie tego rodzaju umowy we wzorze umowy o pracę".

Wzór umowy o pracę będzie też uwzględniać nowy obowiązek dotyczący zamieszczenia informacji o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 14 września 2015 r.) Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Rozporządzenie wejdzie w życie 2 stycznia 2016 r. Przepisy modyfikujące wzór umowy o pracę zaczną obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Z nowym wzorem umowy o pracę można zapoznać się TUTAJ.

 

21.09.2015

PARP proponuje darmową autodiagnozę firmy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała specjalną aplikację, dzięki której można dokonywać darmowej autodiagnozy firmy. Program pokazuje np. wskaźniki finansowe i pozwala na porównanie z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami z danej branży lub regionu.

Nowy program jest dostępny dla wszystkich firm oraz wszystkich branż (wg klasyfikacji PKD). Korzystanie z niego jest też anonimowe – w efekcie żadna inna firma nie dowie się, jakie konkretnie przedsiębiorstwa znajdują się w systemie i jakie wpisały informacje. Firmy chcące skorzystać z autodiagnozy muszą się zalogować oraz stworzyć profil. Kolejnymi krokami są np. określenie skali działalności branży i zasięgu działania. Później przedsiębiorstwo podaje kilkanaście danych z bilansu i rachunku zysków i strat z poprzednich 3 lat.

– Autodiagnoza ma kilka etapów. Do dwóch pierwszych potrzebne są tylko dane finansowe samej firmy. To badanie zmian pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz prognozowanie wskaźników na bieżący rok. To analiza wstępna – mówi Michał Bonin z PARP. Po podaniu wymaganych danych użytkownik może zobaczyć, jak w ostatnich latach zmieniły się poszczególne pozycje w bilansie i jaka była dynamika zmian. Program pokaże kilkanaście wskaźników opisujących kondycję przedsiębiorstwa, włącznie z porównaniem do konkurencji.

Nowa aplikacja dostępna jest pod adresem: https://autodiagnoza.parp.gov.pl/

Program stworzono w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania. Na początku września w bazie danych aplikacji znajdowały się informacje dotyczące ok. 400 przedsiębiorstw. – Im więcej firm z branży i regionu znajdzie się w bazie danych, tym bardziej wiarygodne i reprezentatywne będzie badanie i w efekcie komunikat, który otrzyma przedsiębiorstwo. O powodzeniu aplikacji (i jej przydatności) zdecyduje, ile firm umieści dane – dodaje Bonin.

 

17.09.2015

Nowości podatkowe PwC

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

 • Wyrok: Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy refakturowaniu usług
 • Interpretacja indywidualna: Wycofanie środka trwałego na potrzeby osobiste a podatek PIT
 • Interpretacja indywidualna: Zwolnienie z VAT usług szkoleniowych
 • Nowości legislacyjne: Nowelizacja wspierająca polubowne metody rozwiązywania sporów – przyjęto poprawki Senatu

Nowości Podatkowe PwC (nr 108, 17.09.2015)

 

Wynagrodzenie minimalne 2016

Od 2016 r. płaca minimalna wynosić będzie 1850 zł brutto miesięcznie – rozporządzenie przewidujące podniesienie stawki o 100 zł opublikowano w tym tygodniu w Dzienniku Ustaw. Wysokość wynagrodzenia minimalnego będzie więc wyższa, niż chcieli tego pracodawcy, ale równocześnie niższa od oczekiwań związków zawodowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, płaca minimalna, dotycząca pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wzrośnie z początkiem 2016 r. z obecnych 1750 do 1850 zł brutto (wzrost o 5,7 proc.). W przypadku wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy stawka nie będzie mogła być niższa niż 1480 zł brutto (80 proc. wysokości płacy minimalnej).

Nowa stawka płacy minimalnej jest wyższa od wcześniejszych propozycji organizacji zrzeszających pracodawców, które chciały, aby wynosiła ona 1782-1800 zł. Z kolei związki zawodowe domagały się stawki na poziomie 1880 zł. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

 

Dylemat przedsiębiorcy: doradca podatkowy czy dobra księgowa?

Aby mały lub średni przedsiębiorca zdecydował się na usługi doradcy podatkowego, konieczne jest spełnienie dwóch podstawowych warunków: po pierwsze musi dostrzec różnice i korzyści wynikające z takiej współpracy, a po drugie doradca podatkowy powinien zapewnić mu kompleksową obsługę prawno-podatkowo-finansową - nazwijmy to księgowością plus.

Spełnienie pierwszego warunku wiąże się z koniecznością prowadzenia aktywnej działalności informacyjnej i edukacyjnej. Stąd tak ważne jest aby stronie internetowej, na wszelkich materiałach promocyjnych, a także podczas spotkań i wystąpień podkreślać różnice i korzyści płynące ze współpracy z doradcą podatkowym. Chodzi tu o atrybuty zawodu, takie jak tajemnica zawodowa (i wskazanie praktycznych konsekwencji jakie za sobą pociąga), obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przestrzeganie zasad etyki czy wreszcie nadzór ze strony samorządu.

Poza mocnym podkreślaniem atrybutów zawodu istotne jest wskazanie różnic w porównaniu z podmiotami świadczącymi podobne usługi. Jest to szczególne istotne w kontekście wprowadzonych ponad rok temu zmian deregulacyjnych. Choć dzisiaj trudno mówić o jednoznacznie negatywnych skutkach tych zmian, to ostateczne oceny będzie można formułować za kilka lat, kiedy widoczne będą skutki wyboru przez przedsiębiorców firmy obsługującej je od strony księgowej i podatkowej.

Drugi warunek zwiększający szansę na pozyskanie przez doradcę podatkowego nowych zleceń, to zapewnienie w swojej ofercie wielu usług "pod jednym dachem". Przedsiębiorca, który chce skoncentrować się przede wszystkim na rozwijaniu swojego biznesu ceni sobie spokój i bezpieczeństwo w zakresie wszelkich spraw związanych z obowiązkami nałożonymi na niego przez przepisy prawa - i to nie tylko podatkowego i rachunkowości, ale także prawa gospodarczego, czy prawa pracy. Ponadto oczekuje od doradcy szerokiego spojrzenia na jego firmę, a nie jedynie ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych i rozwiązywania zgłaszanych problemów. Szeroka paleta usług wykraczających poza księgowanie i proaktywne podejście do obsługi to klucz do uzyskania przewagi nad konkurencją ze strony biur rachunkowych. Taką ofertę z pewnością dostrzegą i docenią ambitni przedsiębiorcy, dla których cena nie jest jedynym kryterium wyboru dostawcy usług.

Joanna Polańska-Solarz

 

16.09.2015

Producent lodów wygrał z fiskusem. Firma jednak upadła

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Wałbrzychu zakończył proces przeciwko służbom skarbowym. Fiskus doprowadził do bankructwa małego producenta lodów ze Starych Bogaczowic, gdy po kilkunastu latach urzędnicy stwierdzili, że lody to napój i naliczyli niemal milion złotych zaległego podatku VAT. Sąd przyznał rację przedsiębiorcy.

Właściciel upadłej wytwórni Aleksander Kowalczyk zaskarżył decyzję urzędu skarbowego. Przekonywał, że produkuje lody, a nie napoje owocowe. Jego firma nie dotrwała do wyroku przyznającego mu rację. Zmuszona do zapłaty niemal miliona zł rzekomo zaległego podatku VAT wytwórnia zbankrutowała.

Korzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego otwiera Kowalczykowi drogę do dochodzenia przed sądem powszechnym roszczenia o odszkodowanie za straty. Dla lodów stawka VAT- u jest preferencyjna i wynosi 5 proc. (wcześniej 7 proc.), natomiast dla napojów już nie, to 23 proc. (wcześniej 22 proc.).

 

Zatrudnianie młodych ma się firmom opłacać

Sejm ma się jeszcze w tej kadencji zająć projektem ustawy zakładającej, że przy zatrudnianiu osób do 30. roku życia część kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne będzie refundowana pracodawcy przez państwo.

Projekt promujący zatrudnianie młodych powinien być uchwalony przez Sejm jeszcze w tym miesiącu – zapowiedział wiceminister pracy Jacek Męcina. Chodzi o złożony w czerwcu projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Projekt przewiduje, że przy zatrudnianiu osób do 30. roku życia część kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne będzie refundowana pracodawcy przez państwo. Warunkiem jest zatrudnienie na rok w pełnym wymiarze czasu pracy. W zamian za pomoc w opłacaniu składek pracodawca miałby obowiązek utrzymania zatrudnienia takiego młodego pracownika przez kolejny rok. W sumie – dwa lata. Wiceminister Męcina zaznaczył, że do projektu wniesione zostaną pewne korekty. Chodzi między innymi o wyeliminowanie możliwości wypierania przez młodych ludzi innych pracowników. Dofinansowanie będzie więc otrzymywał tylko taki pracodawca, który nie zwalnia ze swoich przyczyn.

Z badania agencji doradztwa personalnego i pracy tymczasowej Randstad wynika, że dla połowy pracodawców kluczowe w przyjmowaniu nowych ludzi są staż pracy i doświadczenie zawodowe. Projektowana zmiana może więc być szansą dla młodych na łatwiejsze wejście na rynek zatrudnienia. Wprowadzenie takiej zmiany poparło 85 procent badanych pracodawców.

 

11.09.2015

Nowości podatkowe PwC

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

 • Wyrok: Wydatki na czynsz za lokal niewykorzystywany w działalności gospodarczej a koszt podatkowy w CIT
 • Interpretacja indywidualna: Zbycie przedsiębiorstwa na rzecz wspólnika a VAT
 • Interpretacja indywidualna: Rozliczenie na gruncie PIT motocykla używanego w działalności gospodarczej
 • Nowości legislacyjne: Sejm przyjął nowelizację Ordynacji podatkowej z poprawkami Senatu

Nowości Podatkowe PwC (nr 107, 11.09.2015)

 

Zmiany w PIT i CIT utrudnią firmom transfer zysków

Sejm zaakceptował w piątek nowelizację ustaw o podatku dochodowym, która ma utrudnić firmom powiązanym ze sobą wyprowadzanie zysków zagranicę.

Zgodnie z ustawą firmy o kosztach lub przychodach powyżej 10 mln euro będą musiały przygotowywać analizy porównawcze, w których będą musiały uzasadnić rynkowy poziom cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Nowela przewiduje też, że największe grupy - o przychodach powyżej 750 mln euro - powinny przygotowywać także raporty o wysokości dochodów i zapłaconym podatku oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej jednostek zależnych, a także zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej.

Ustawa przewiduje też wyłączenia osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz mikroprzedsiębiorców (przychody poniżej 2 mln euro) z obowiązku sporządzania dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz zróżnicowania istniejącego obecnie obowiązku dla pozostałych przedsiębiorców.

 

Radcy prawni i adwokaci uzyskają dodatkowe uprawnienia

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją Ordynacji podatkowej. W aktualnej wersji projektu, uwzględniającej kilka poprawek Senatu, przewiduje się m.in. wprowadzenie przepisów pozwalających ustanowić tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym także adwokata albo radcę prawnego, a nie tylko doradcę podatkowego.

"Nowelizacja upraszcza procedury podatkowe oraz uszczelnia system poboru podatków. Ustawa umożliwia wprowadzenie, obok pełnomocnictwa szczegółowego do jednej sprawy, pełnomocnictwa ogólnego uprawniającego do reprezentowania podatnika we wszystkich sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo będzie można składać elektronicznie do centralnego rejestru i nie będzie to podlegać opłacie skarbowej" – czytamy w sejmowym komunikacie.

Ważną zmianą będzie też informatyzacja dokumentacji księgowej. Elektroniczne raporty z ksiąg podatkowych mają zostać ujednolicone. Resort finansów liczy, że pozwoli to skrócić czas kontroli i jednocześnie przyspieszyć analizę danych. Zmiany obejmą również stawki odsetek za zwłokę – wprowadzone zostaną dwie całkiem nowe stawki, w tym obniżona (50 proc. stawki za zwłokę) oraz podwyższona (150 proc. stawki za zwłokę). Niższe stawki mają promować samodzielne korygowanie błędów, a wyższe z kolei działać prewencyjnie.

Kolejne poprawki zakładają m.in. zmianę zasad ustalania właściwości organów podatkowych dla podatników VAT – zaproponowano uchylenie przepisu wskazującego, że organem podatkowym jest urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Funkcjonować ma za to generalna zasada mówiąca, że właściwość miejscowa organów podatkowych ustalana jest wg miejsca zamieszkania lub adresu siedziby.

 

10.09.2015

Ustawa o rachunkowości

W drugiej połowie września wejdzie w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości. W noweli przewidziano wprowadzenie m.in. rozwiązań upraszczających sprawozdawczość finansową dla małych podmiotów oraz organizacji pozarządowych.

Nowe przepisy wprowadzą m.in. możliwość sporządzania przez małe jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Dotyczy to m.in. spółek akcyjnych, spółek z o.o. oraz spółek komandytowo-akcyjnych, które spełniają co najmniej 2 z 3 kryteriów: – suma bilansowa nie przekracza 17 mln zł; – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie przekraczają 34 mln zł; – średnie zatrudnienie nie wynosi więcej niż 50 osób (pełne etaty).

Tego typu podmioty otrzymają możliwość sporządzania skróconych sprawozdań finansowych, w których będą musiały znajdować się tylko uproszczony bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe z ograniczoną liczbą danych. Z przewidzianych dla małych podmiotów uproszczeń skorzystają również osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, mogące – na podstawie ustawy o rachunkowości – stosować jej przepisy. Warunkiem będzie to, że przychody za poprzedni rok obrotowy są mniejsze od równowartości 1,2 mln euro.

Możliwość korzystania z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (zamiast prowadzenia ksiąg rachunkowych) będzie przysługiwać organizacjom pozarządowym, które w skali roku notują przychody na poziomie poniżej 100 tys. zł. Z możliwości tej wyłączone będą stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i spółki kapitałowe. Nowelizacja wchodzi w życie 23 września 2015 r. Wyjątek stanowią regulacje dotyczące umożliwienia organizacjom pozarządowym prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, które zaczną obowiązywać od początku 2016 r.

 

Biznes apeluje o obniżkę klina podatkowego dla najmniej zarabiających

Polska powinna obniżyć klin podatkowy dla najmniej zarabiających osób – uważa Konfederacja Lewiatan. Organizacja apeluje też o utrzymanie możliwości zawierania umów cywilnoprawnych (tzw. umowy śmieciowe) i ewentualne zmiany dotyczące zasad ich stosowania.

Od 2016 r. obowiązywać zaczną nowe regulacje, zgodnie z którymi umowy zlecenia będą oskładkowane do wysokości płacy minimalnej. Wprowadzona zostanie też możliwość stawiania w publicznych zamówieniach wymogu zatrudniania na podstawie umów o pracę, gdy wymaga tego charakter pracy.

Jesteśmy za utrzymaniem umów cywilno-prawnych, ale likwidacją różnych patologii, które nie służą zdrowej konkurencji i poprawie kondycji gospodarki. Nie może być tak, że przedsiębiorcy zamieniają pracownikom etat na umowę zlecenia lub umowę o dzieło tylko dlatego, że chcą ograniczać koszty – komentuje dr Grzegorz Baczewski.

Według eksperta, stosowanie umów cywilnoprawnych powinno jednak być nadal możliwe, szczególnie jeśli charakter pracy uzasadnia zastosowanie takiej umowy. Organizacja postuluje stworzenie tzw. jednolitej umowy o pracę, w ramach której poziom zabezpieczenia pracownika miałby rosnąć razem ze stażem pracy. W efekcie pracownicy mogliby liczyć na większą stabilizację, a równocześnie zmniejszone zostałyby różne problemy biurokratyczne, z którymi zmagać muszą się obecnie pracodawcy.

W końcu należy obniżyć klin podatkowy dla osób najmniej zarabiających, bo to właśnie w segmencie prac niskopłatnych w największym stopniu nadużywa się umów cywilnych. Nie należy zapominać, że stosowanie umów cywilnych w sposób niezgodny z prawem jest zagrożone sankcjami. Niestety dotychczasowa efektywność organów kontroli spowodowała, że większość takich praktyk pozostawała bezkarna – dodaje dr Baczewski.

 

7.09.2015

Wykańczanie polskich rodzinnych firm przed wyborami

Przepis blokujący możliwość budowania super- i hipermarketów w dowolnym miejscu i za zgodą samorządów zniknął w toku prac komisji sejmowej. Wykryli to przedstawiciele właścicieli małych polskich sklepów. Żaden z posłów nie przyznaje się do autorstwa poprawek – czytamy w "Gazecie Polskiej Codziennie".

Z niewyjaśnionych przyczyn w projekcie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zniknęły bariery dla sklepów wielkopowierzchniowych. Jeżeli ustawa w tej formie wejdzie w życie, markety o powierzchni większej niż 400 mkw. będą mogły powstawać bez ograniczeń. Na razie nie wiadomo, który z posłów zdecydował się zgłosić poprawkę. Pozostali mówią, że tego nie zauważyli. Przedstawiciele organizacji skupiających właścicieli małych polskich sklepów nie kryją zdenerwowania.

– Ta poprawka oznacza dalsze pognębianie i tak zniewolonego polskiego handlu – komentuje Wiesław Michałowski, wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej. Już tylko 11 proc. rynku należy do polskich sklepikarzy, którzy przecież i tak są uzależnieni od hurtowni, należących do obcego kapitału. Polscy posłowie powinni pamiętać, że na jedno miejsce pracy powstałe w sieci wielkopowierzchniowej znikają 3–4 w drobnym handlu i 3–5 w usługach okołohandlowych. Ta poprawka jest niczym innym jak dorżnięciem polskich sklepikarzy – mówi Wiesław Michałowski.

 

Podatki coraz bardziej dotkliwe dla budżetów polskich rodzin

W pierwszym kwartale 2015 r. łączne obciążenie dochodów składkami na ubezpieczenie społeczne oraz płatnościami podatkowymi zwiększyło się realnie o 6,4 proc. rok do roku – wynika z raportu pt. "Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kw. 2015 r.", opublikowanego przez Narodowy Bank Polski.

"W I kw. 2015 r. tempo wzrostu realnych dochodów do dyspozycji brutto sektora gospodarstw domowych (GD) obniżyło się do 2,9 proc. r/r. Stabilizująco na wzrost realnych dochodów do dyspozycji brutto GD wpływały wszystkie składowe dochodów pierwotnych, przede wszystkim wysokie tempo wzrostu dochodów z pracy najemnej oraz nadwyżki operacyjnej brutto, natomiast do obniżenia się dynamiki względem poprzednich kwartałów przyczynił się przede wszystkim wzrost obciążenia podatkowego i quasi-podatkowego" – czytamy w raporcie NBP.

Z opublikowanych przez NBP danych wynika, że wyraźnie rośnie przede wszystkim obciążenie podatkami od dochodów i majątku. W I kw. zanotowano w tym przypadku wzrost o 10,8 proc. r/r, podczas gdy w całym 2014 r. było to np. 7,7 proc., a w 2013 r. zaledwie 0,1 proc. W zdecydowanie mniejszym stopniu – o 4,6 proc. w I kw. br. w skali roku – wzrosły natomiast dochody z pracy najemnej Polaków.

Jednocześnie rośnie też obciążenie dochodów gospodarstw domowych składkami na ubezpieczenie społeczne – w I kw. br. było to dokładnie 4,6 proc. r/r. W całym 2014 r. wskaźnik ten wyniósł tymczasem tylko 0,4 proc. Odwrotny trend widoczny jest we wpływach z tytułu świadczeń społecznych. W I kw. br. wzrosły one o 2,6 proc. r/r, a jeszcze w 2013 r. dynamika była znacznie wyższa i wynosiła 4,3 proc.

 

3.09.2015

Nowości podatkowe PwC

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie "Nowości podatkowych", w którym znajdą Państwo najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia sektora MSP.

W numerze:

 • Wyrok: Opodatkowanie VAT za usługę wynajmu jachtu
 • Interpretacja indywidualna: Stawka VAT dla dostawy kanapek, świeżych sałatek oraz ciastek
 • Interpretacja indywidualna: Zapłata podatku PCC jako koszt uzyskania przychodów w PIT
 • Nowości legislacyjne: Ustawa o administracji podatkowej opublikowana w Dzienniku Ustaw

Nowości Podatkowe PwC (nr 106, 3.09.2015)

 

Największe absurdy w biznesie

Znakomita większość, bo aż 97 proc. polskich przedsiębiorców uważa, że z absurdami prawnymi, podatkowymi i finansowymi spotykają się częściej, niż ich koledzy z innych krajów europejskich – tak wynika z sondażu przeprowadzonego w sierpniu przez firmę Tax Care. Wzięło w nim udział blisko 200 osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy narzekają na biurokrację, papierologię i niewiedzę urzędników, ale najwięcej absurdów spotykają podczas rozliczania podatków, ubiegania się o środki unijne i kredyt.

Znalezienie dobrego pomysłu na biznes. Założenie firmy. Pozyskanie finansowania na start. Przekonanie do swojego produktu klientów. "Rozkręcenie sprzedaży" – to pięć etapów, przez które przejść musi każdy przedsiębiorca marzący o dobrze funkcjonującym, dochodowym interesie. Ale może się okazać, że nie są to jego jedyne wyzwania, a sporą część czasu i energii poświęcić musi na "walkę" z absurdalnymi utrudnieniami.

Obszary krytyczne

Z sondażu wynika, że prawie 42 proc. przedsiębiorców narzeka na absurdy związane z rozliczaniem podatków. Prawie jedna trzecia spotyka absurdy podczas ubiegania się o dotacje unijne, a 16 proc. podczas ubiegania się o kredyt. A przecież od pozyskania dodatkowych środków zależy czasami utrzymanie płynności finansowej firmy. Niecałe 9 proc. twierdzi, że na absurdy natrafia się w Polsce już na samym początku przygody z przedsiębiorczością, czyli w momencie zakładania działalności gospodarczej. Może to jeden z powodów utrzymującej się od października 2013 roku tendencji spadkowej pod względem średniej liczby rejestracji nowych firm w naszym kraju? Co dwudziesta osoba biorąca udział w sierpniowym sondażu twierdzi, że najwięcej nielogicznych przepisów ujawnia proces opatentowania produktów lub znaków towarowych.

Absurdy w polskich urzędach

Nie da się prowadzić własnego biznesu bez korzystania z pomocy polskich urzędów (np. potwierdzając profil zaufany ePUPAP czy dokonując korekty zapisów w którymś z podatkowych formularzy). Aż 43 proc. ankietowanych uważa, że najczęściej spotykanym w urzędzie absurdem jest wciąż biurokracja i "papierologia", a 28 proc. – niewiedza urzędników i frustrujące odsyłanie "od okienka do okienka". Mimo, iż 74 proc. Polaków ma dostęp do Internetu, z urzędem bardzo trudno skomunikować się mailowo czy telefonicznie, na co wskazuje 13 proc. respondentów. Kolejne 7 proc. skarży się na długi czas oczekiwania na decyzję w zgłoszonej przez siebie sprawie, a 6 proc. na niekorzystne godziny otwarcia urzędów. Nie ma bowiem ani jednego dnia, w którym można by skorzystać z pomocy polskiego urzędnika po godzinie 17.00. Na szczęście niewiele, bo zaledwie 3 proc. przedsiębiorców wspomina o uprzejmości i kolejkach, co oznacza, że w większości polskich urzędów petenci traktowani są z szacunkiem i zrozumieniem.

Absurdy podatkowe

Według raportu "Paying Taxes 2013" Banku Światowego i firmy doradczej PwC, Polacy tracą na rozliczanie podatków aż 286 godzin rocznie. Pod tym względem jesteśmy gorsi m.in. od Rosji, Francji, Holandii czy USA. Z czego to wynika? Prawie połowa zapytanych przez Tax Care uważa, że powodem jest fakt, iż każdy przepis można różnie interpretować. Przedsiębiorcy mogą wprawdzie poprosić izby skarbowe o interpretację, ale to z kolei rodzi dodatkową biurokrację, o której już wcześniej była mowa. Niemal 40 proc. ankietowanych uważa, że to rezultat tego, iż polski system podatkowy jest jednym z najbardziej skomplikowanych na świecie, natomiast 18 proc., że nadal jest on oparty o "papierologię", a e-faktura i inne dokumenty księgowe w formie elektronicznej dopiero raczkują.

Smutne, ale prawdziwe

Co drugi ankietowany za zupełnie niedorzeczny uznał fakt, iż większość przedsiębiorców w pierwszych latach działalności zarabia mniej więcej tyle, ile musi wydać na ZUS. Nic więc dziwnego, że tylko w II kwartale tego roku z REGON-u wykreślono niemal 59 000 mikrofirm. Niewiele mniej, bo 40 proc. ubolewa, że zatrudnienie pracowników na umowę o pracę przerasta finansowo możliwości większości przedsiębiorców, przez co są oni zmuszeni do zatrudniania ludzi np. na umowy o dzieło. A 14 proc. wypomina, iż większość banków nie daje pożyczek "na start".

 

2.09.2015

Ułatwienia podatkowe pozytywnie wpłynęły na rozwój portów

W pierwszym półroczu br. przez polskie porty do Polski trafiły towary o wartości niemal 57 mld zł. W poprzednich dwóch latach było to odpowiednio 51 i 53,5 mld zł. Jak ocenia resort finansów, widoczna poprawa to efekt m.in. wprowadzenia z początkiem 2015 r. nowych ułatwień podatkowych i granicznych.

"Ministerstwo Finansów, w szczególności Służba Celna, od kilku lat realizuje działania, których celem jest wsparcie dla polskich portów. Efekty podejmowanych przez różne instytucje działań, w tym ułatwienia graniczne i podatkowe, to wzrost ilości i wartości towarów przechodzących przez porty morskie w Polsce" – czytamy w komunikacie resortu finansów.

Z oficjalnych danych wynika, że w I półroczu 2015 r. praktycznie wszystkie odprawy graniczne (99,7 proc.) dokonywane były w czasie krótszym niż 24 godziny. Przeciętna odprawa zajmuje 10-12 godzin. To efekt m.in. zmian dotyczących zasad działania Służby Celnej, która pełni obecnie rolę koordynacyjną. Funkcjonowanie i rozwój polskich portów ułatwiają m.in. elektroniczny system obsługi regularnych linii żeglugowych RSS (wdrożony już w 2012 r.) oraz uproszczone procedury dla posiadaczy tzw. statusu AEO.

Osobną część stanowią ułatwienia podatkowe, które dotyczą głównie rozliczeń w podatku VAT. Kluczową rolę odgrywa możliwość opóźnionego rozliczenia podatku (na podobnych zasadach, jak jest to w niemieckich portach). "Taką możliwość wprowadzono również w Polsce dla podmiotów korzystających z procedur uproszczonych, a ostatnio także dla posiadaczy świadectw AEO (na mocy tzw. ustawy deregulacyjnej IV, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r." – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

 

Nowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy wbrew Ordynacji?

Planowane przez Ministerstwo Finansów utworzenie w Warszawie tzw. Scentralizowanego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego i nadanie mu określonych kompetencji stoi w sprzeczności z przepisami Ordynacji podatkowej – oceniają Pracodawcy RP.

Resort finansów zapowiedział utworzenie nowego wyspecjalizowanego urzędu, którego zadaniem ma być obsługa niektórych podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w tym m.in. podmiotów o przychodach netto na poziomie co najmniej 50 mln euro. Pozwala na to ustawa z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej. Stworzenie nowej jednostki może jednak nie przynieść spodziewanych efektów, ponieważ dany podatnik musi wyrazić zgodę na osobiste stawienie się w urzędzie skarbowym niewłaściwym dla niego miejscowo.

Resort finansów najprawdopodobniej zapomniał o przepisach znajdujących się w dziale IV (rozdział 6) Ordynacji podatkowej. Zgodnie bowiem z art. 156 § 1 ustawy, podatnik wezwany przez organ podatkowy do złożenia wyjaśnień, zeznań albo dokonania określonej czynności zobowiązany jest do osobistego stawienia się jedynie na obszarze województwa, w którym mieszka lub przebywa.

– Z tego przepisu jasno wynika, że pomimo zmiany właściwości organu podatkowego w stosunku do pewnych kategorii podatników, a także odpowiedniego poinformowania tych podatników o zmianie właściwości, żadne wezwanie, które będzie dotyczyło przedsiębiorcy mającego swoją siedzibę oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza województwem mazowieckim, nie będzie mogło wywoływać skutków dla tego podatnika, chyba że zgodnie z art. 156, § 2 podatnik wyrazi chęć osobistego stawienia się we właściwym urzędzie – mówi ekspert Pracodawców RP, Klaudia Kaniecka.

 

1.09.2015

Dzisiaj ruszają centra obsługi podatników

Od 1 września podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Administracja Podatkowa uruchamia centra obsługi, w których oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy.

Dotychczas podatnik mógł załatwiać sprawy tylko w swoim urzędzie skarbowym, w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby. Od września możłiwa będzie wizyta w jednym z 50 centrów obsługi. Pracownicy Administracji Podatkowej będą przyjmować tam podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, informować podatników o ich prawach i obowiązkach.

Centra mają ułątwić przedsiębiorcom, szczególnie tym najmniejszym, dostęp do usług Administracji Podatkowej, Służby Celnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz spraw realizowanych dotychczas przez urzędy skarbowe przedsiębiorcy będą mogli m.in. złożyć deklaracje uproszczone z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U od samochodów osobowych lub uzyskać potwierdzenie zapłaty akcyzy, a także złożyć dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe).

Pilotażowo, od 1 września mikroprzędsiębiorca w centrach obsługi będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika, który udzieli mu informacji w zakresie wypełniania deklaracji podatkowych (także składanych elektronicznie), pomocy i wsparcia w konkretnych sprawach. Asystent przekazywać będzie osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą informacje na temat przepisów prawa podatkowego, w tym dotyczące uprawnień przysługujących podatnikom i udzielać informacji o ubezpieczeniach społecznych czy też podatku akcyzowym.

 

Ustawa o wspieraniu działalności innowacyjnej podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, dzięki której mikro, małe i średnie firmy będą mogły otrzymać specjalny kredyt na inwestycje w nowe technologie. Kredyt będzie częściowo spłacany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Firmy z sektora MSP będą mogły otrzymać z banków specjalny kredyt na inwestycje w nowe technologie; będzie on częściowo spłacany przez BGK – zakłada nowelizacja ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. O podpisaniu uchwalonej przez Sejm 5 sierpnia br. noweli ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz o Krajowym Funduszu Kapitałowym poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta.

Przewidziana możliwość częściowej spłaty kredytu przez BGK będzie tzw. premią technologiczną. Środki na to będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalna wysokość premii wyniesie 6 mln zł.

Celem działania ujętego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 jest kontynuacja dotychczasowego wsparcia sektora MSP przez udzielanie kredytów wraz z premią technologiczną na inwestycje mające na celu wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

 

© 2012 msp-24