czwartek, 28 października
facebook
google

Zatory płatnicze w sektorze MSP

Małe i średnie firmy mają największe problemy z wyegzekwowaniem należności, z którymi zalegają kontrahenci. Dla 61% przedsiębiorstw nieuregulowane zobowiązania ze strony innych podmiotów gospodarczych stanowią jedną z głównych barier rozwoju. Z raportu przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów i Konfederację Przedsiębiorstw Finansowych wynika, że w Polsce coraz więcej firm ma problemy z odzyskaniem pieniędzy, zaś dla małych firm już pierwsza niezapłacona faktura może stać się przyczyną poważnych problemów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Z czasem problem może narastać i w efekcie doprowadzić do upadku firmy. Z ankiety, którą przeprowadzono wśród przedsiębiorców, wynika, że aż 20% pytanych uważa, że problem z odzyskaniem pieniędzy jest zjawiskiem nasilającym się. Obecnie firmy z sektora MSP muszą czekać średnio około 4 miesięcy, na uregulowanie płatności przez swoich kontrahentów. Większe podmioty również zmagają się z tym problemem, ale nie jest to dla nich tak dokuczliwe, jak dla firm z sektora MSP. Średni czas oczekiwania za uregulowanie zobowiązań finansowych dla korporacji i większych firm wynosi około 3 miesiące. W firmach z sektora MSP 30% faktur nie jest regulowanych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, a 15% nie zostaje uregulowanych przez ponad rok. Wielkie firmy znalazły rozwiązanie na ten problem w postaci specjalizacji i efektywniejszego zarządzania wierzytelnościami. Korporacje posiadają fundusze na budowę działów windykacji i zatrudnianie sztabu prawników zajmujących się egzekwowaniem zaległych należności. Firmy z sektora MSP nie dysponują takimi możliwościami, muszą więc sobie radzić w inny sposób. Popularną obecnie formą rewindykacji finansowych zobowiązań wierzycieli jest wpis na listę dłużników, prowadzoną przez Krajowy Rejestr Długów (KRD). Rokrocznie KRD organizuje akcję „Wielkiego Wiosennego Sprzątania Długów”, dzięki tej inicjatywie możliwe jest bezpłatne wpisanie osób, od których nie możemy wyegzekwować należności, na listę dłużników. W każdym roku podatkowym liczba małych i średnich firm biorących udział w tej akcji wzrasta, co pokazuje, że problem ten jest coraz częstszym zjawiskiem.

Zatory płatnicze uniemożliwiają efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy i hamują inwestycje, ale winą za taki stan rzeczy należy obarczyć prawodawstwo. Prawo wymusza na firmach konieczność uiszczania podatku VAT przed otrzymaniem pieniędzy od kontrahentów. Zasadniczo rzecz ujmując, jest to podstawowa przyczyna powstawania zatorów płacowych. Pogarszająca się sytuacja płatnicza przedsiębiorstw skutkuje cięciami etatów i ograniczonym zainteresowaniem firm w przyjmowaniu nowych pracowników.

 

© 2012 msp-24