piątek, 17 września
facebook
google

Dlaczego zarabiamy mniej

Otwórz całą publikację

Wybierz jeden z powodów:

Powód 1 Mała liczba osób wytwarzających PKB w przeliczeniu na wszystkich obywateli 7
Powód 2 Polskie prawo nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu naszego kraju 7
Powód 3 Polskie przedsiębiorstwa nie posiadają tzw. efektu skali 9
Powód 4 Słabo rozwinięta infrastruktura 9
Powód 5 Brak dobrego klimatu do tworzenia bogactwa 10
Powód 6 W międzynarodowym podziale pracy, w Polsce tworzy się tańsze i mniej stabilnemiejsca zatrudnienia w porównaniu z krajami Europy Zachodniej 11
Powód 7 Polska posiada znikomą ilość firm rodzimych o znaczeniu globalnym, czyli firm z grupy biznesu podstawowego (pierwotnego) 12
Powód 8 Konsumowanie produktów z importu lub produkowanch w Polsce przez zagraniczne koncerny, „pomniejsza” polski PKB, czyli średnie, krajowe wynagrodzenie 13
Powód 9 Nasza polska wspólnota gospodarcza mało eksportuje 14
Powód 10 Nasza polska wspólnota jest mało innowacyjna 15
Powód 11 Nasza polska wspólnota gospodarcza płaci wysokie odsetki od zaciągniętego przez państwo długu 17
Powód 12 Nasz rynek jest otwarty dla zagranicznych produktów, natomiast polskim firmom często różnymi metodami blokuje się dostęp do zachodnich rynków zbytu 19
Powód 13 Polskie produkty mają gorszy wizerunek i dlatego świat płaci za nie mniej niż na przykład za produkty niemieckie 20
Powód 14 W Polsce wiele osób pracuje na „czarno”, czego nie uwzględnia się w oficjalnym PKB i średniej krajowej 21
Powód 15 Zasady, jakie stworzono wUE bardziej służą takim krajom jak Niemcy, Francja czy Dania, aniżeli takim jak Polska, Grecja czy Portugalia 22
Powód 16 Polscy przedsiębiorcy mają kilkakrotnie mniejszy kapitał niż ich zachodni konkurenci 24
Powód 17 Negatywny wpływ korupcji na wielkość PKB, a tym samymwysokość naszych zarobków 25
Powód 18 Niski poziom zaufania społecznego 27
Powód 19 Niska siła nabywcza polskiego społeczeństwa 29

© 2012 msp-24