czwartek, 28 października
facebook
google

Federacja MSP

 

Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

jest pozarządową organizacją non-profit

o zasięgu ogólnopolskim.

Misją Federacji MSP jest zjednoczenie jak

największej grupy przedsiębiorców

oraz inicjowanie zmian

w prawie podatkowym i gospodarczym.

 


Oto trzy cele,

jakie wyznaczyli sobie do zrealizowania

wszyscy członkowie Federacji MSP:


1. Wprowadzić konstytucyjną zasadę tworzenia prawa podatkowego, z zachowaniem formuły, że zasady naliczania podatku muszą być jasne i czytelne dla każdego przedsiębiorcy, bez względu na stopień wykształcenia i doświadczenia biznesowego.

2. Wprowadzić zasadę, że w przypadku niejasności przepisów prawo zawsze będzie interpretowane na korzyść podatnika. Przedsiębiorca i Obywatel nie może ponosić konsekwencji za luki prawne.

*ZREALIZOWANE DZIĘKI DZIAŁANIOM FEDERACJI MSP*

3. Doprowadzić do zmian prawa w zakresie wykonalności decyzji w stosunku do podatnika – przeniesienie decyzyjności na sądy.


Uwaga! Jeśli popierasz nasze cele i chcesz zostać członkiem Federacji MSP, wyślij do nas wiadomość na adres e-mail: biuro@msp-24.pl. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe.

 

 

 

Członkowie Federacji MSP

 

 

Fundacja Komandor została powołana do zycia w roku 1999. Jej celem określonym w akcie notarialnym i realizowanym do dzisiaj jest wspomaganie i promowanie drobnych i średnich przedsiębiorstw, oraz inicjatyw naukowych w zakresie nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości, finansów i marketingu, również szkolnictwa wyższego w zakresie nauk ekonomicznych, popieranie inicjatyw społecznych zmierzających do zmian w zakresie ustawodawstwa podatkowego.

www.fundacja.komandor.pl

 

 

Celem Stowarzyszenia Wolni Przedsiębiorcy jest WOLNOŚĆ GOSPODARCZA. Cel chcemy osiągnąć m. innymi poprzez: uświadomienie Przedsiębiorcom, głównie właścicielom jednoosobowych i rodzinnych firm, że konieczne jest by wybrali swoich przedstawicieli do Sejmu. Razem będziemy w stanie zmienić schizofreniczny, korupcjogenny i wybitnie niesprawiedliwy system gospodarczy utrzymywany z naszych podatków.

www.wolniprzedsiebiorcy.org

 

 

Fundacja Pomyśl o Przyszłości stawia zasadnicze pytania: Dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej, niż w bogatych krajach Europy Zachodniej przestaliśmy się do nich zbliżać? Czy my Polacy potrafimy korzystać z dobrodziejstw jakie daje nam globalna gospodarka wolnorynkowa? Celem działania fundacji jest dążenie do wzrostu gospodarczego Polski, głównie poprzez edukację ekonomiczną Obywateli.

www.pomysloprzyszlosci.pl

 

 

Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców to organizacja pozarządowa działająca głównie w obszarze mikro i małych przedsiębiorczości. Główną misją Stowarzyszenia jest promowanie postaw i działań sprzyjających rozwojowi polskiego handlu, usług i wytwórczości oraz rozwiązań organizacyjnych, technologicznych w produkcji i usługach. Zależy nam na tworzeniu atmosfery zaufania i szacunku do rodzimej przedsiębiorczości, upowszechnienie lokalnych inicjatyw gospodarczych, a także przyczynianiu się do rozwoju gospodarczego Polski i jej poszczególnych regionów.

www.mskip.org

 

 

 

Stowarzyszenie Kupców i Rzemieślników "Centrum Arkada" powstało w 2002 roku i prowadzi działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, a także działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest zarządzanie targowiskiem "Arkada" oraz reprezentowanie jego kupców.

www.centrumarkada.pl

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców. Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców zostało powołane w 1991. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą lub biorący udział w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Na pierwszym spotkaniu koła dokonano wyboru władz i przyjęto ramowy plan działania zakładający zwłaszcza: propagowanie idei chrześcijańskich w działalności gospodarczej oraz poszerzanie wiedzy na temat chrześcijańskiej etyki społecznej.

www.pschp.pl

 

 

Fundacja Polska jest Kobietą powstała przede wszystkim dla kobiet i ma wyznaczonych kilka priorytetowych kierunków działania, m.in.: poprawę społeczno-gospodarczą oraz zwiększanie szans kobiet na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, zawodowym, kulturalnym, jak i społecznym, a także promowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz pobudzanie inicjatyw lokalnych.

www.partiakobiet.com.pl

 

 

Fundacja Firmy Rodzinne powstała z potrzeby działania na rzecz firm rodzinnych przez firmy rodzinne. Fundacja realizuje swoje działania przez organizację spotkań tematycznych/eksperckich z wybranych dziedzin dotyczących przedsiębiorczości rodzinnej – zgłoszonych przez firmy rodzinne, oraz spotkań mentoringowych z mentorami biznesu rodzinnego – najważniejszym czynnikiem naszej przewagi jest suma doświadczeń i wiedzy jaką mamy.

www.firmyrodzinne.org

 

 

Zmieleni.pl to akcja społeczna, która postuluje wprowadzenie 460 jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w wyborach do Sejmu RP, z równym dla wszystkich prawem do kandydowania. Taka zmiana w ordynacji wyborczej gwarantuje, że wybierani są ludzie znani wyborcom i są przed wyborcami odpowiedzialni, bo ci łatwo mogą ich odwołać. Dodatkową zaletą tego systemu jest publiczne liczenie głosów i brak komisji wyborczych, który eliminuje możliwości do oszustw i „cudów nad urną”. W skrócie - o tym kto zostanie posłem decydują obywatele, a nie wodzowie partii.

www.zmieleni.pl

 

 

Celem Stowarzyszenia Niezależnych Dealerów Samochodowych jest obrona praw i interesów podmiotów zajmujących się sprzedażą pojazdów, a także udzielanie informacji i pomocy członkom w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością. Członkiem stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, prawna oraz stowarzyszenie zarejestrowane w Polsce.

www.izbagospodarcza.org

 

 

Kancelaria Doradcy Podatkowego Iwona Chłopek

 

www.doradztwopodatkowe24.pl

Aura Consulting Sp. z o.o. to firma działająca na polskim rynku ubezpieczeniowym. Od sierpnia 2013 rozpoczęła działalność jako broker ubezpieczeniowy. Założycielem spółki, a jednocześnie jej prezesem, jest Marek Cieśla - doświadczony broker ubezpieczeniowy, prawnik.

www.auraconsulting.pl

 

 

 

Kancelaria KBZ Żuradzka & Wspólnicy Sp.K. działa na rynku od 20 lat. Załozycielem spółki i jej mentorem jest mec. Barbara Żuradzka. Misją Kancelarii KBZ jest rozwój oparty na budowaniu długofalowych i pozytywnych relacji z klientami.

www.twojakancelaria.com.pl

 

Kompass Poland jest częścią światowego koncernu Kompass International - lidera w branży informacji biznesowych o firmach. Firma oferuje przedsiębiorcom kompleksowe podejście do promocji firmy i pozyskania nowych partnerów handlowych. Misją Kompass jest kojarzenie partnerów handlowych i wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu klientów na całym świecie. Polski oddział Kompass został utworzony 20 lat temu.

www.kompass.com.pl

 

Partnerzy Federacji MSP

 

 

NSZZ Solidarność

Region Śląsko-Dąbrowski

POROZUMIENIE

www.solidarnosckatowice.pl

 

 

NSZZ Solidarność

Region Dolny Śląsk

POROZUMIENIE

www.solidarnosc.wroc.pl

 

 

NSZZ Solidarność

Sekretariat Górnictwa i Energetyki

POROZUMIENIE

www.sgie.pl

 

 

PricewaterhouseCoopers

LIST INTENCYJNY

www.pwc.pl

 

 

 

 

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

LIST INTENCYJNY

www.kibr.org.pl

 

 

Naczelna Organizacja Techniczna

LIST INTENCYJNY

www.not.org.pl

 

 

 

 

Polska Izba Hotelarstwa

LIST INTENCYJNY

www.pih.hotel.pl

 

Krajowa Rada Notarialna

LIST INTENCYJNY

www.krn.org.pl

 

 

 

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

w Augustowie

LIST INTENCYJNY

 

 

Polska Izba Paliw Płynnych

LIST INTENCYJNY

www.paliwa.pl

 

 

 

Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP powstało z inicjatywy osób walczących przeciwko krzywdzącym, nadużywającym prawa praktykom ZUS wobec polskich przedsiębiorców. SPP RP wyraża stanowczy sprzeciw manipulacjom ustawami i dowolności w ich interpretacji w celu wyłudzania pieniędzy od przedsiębiorców, będących w Polsce jedyną grupą społeczną pozbawioną ochrony prawnej i związkowej, która ponosi pełne finansowe ryzyko swoich działań gospodarczych, włącznie z dziedziczeniem długów zusowskich i podatkowych przez spadkobierców.

LIST INTENCYJNY

www.spprp.pl

 

 

Instytut Ludwiga von Misesa ufundowany we Wrocławiu w sierpniu 2003 r. jest niezależnym i nienastawionym na zysk ośrodkiem badawczo-edukacyjnym, odwołującym się do tradycji austriackiej szkoły ekonomii, dorobku klasycznego liberalizmu oraz libertariańskiej myśli politycznej. Instytut zamierza tworzyć warunki do swobodnej i otwartej debaty ekonomicznej. Działalność Instytutu jest skierowana do środowisk akademickich, działaczy politycznych, dziennikarzy, przedsiębiorców, a także wszystkich osób zainteresowanych zarówno teorią ekonomiczną, jak i praktycznym aplikowaniem jej zasad w rzeczywistości społeczno-politycznej.

www.mises.pl

 

 

Stowarzyszenie Academia Economica jest wyspecjalizowaną pozarządową organizacją doradczo-ekspercką z siedzibą w Płocku. Naszą misją jest budowanie przyjaznego klimatu do rozwoju przedsiębiorczości w północno-zachodnim Mazowszu. Chcemy stworzyć model współpracy, który będzie pozwalał na stabilny rozwój zarówno przedsiębiorstw, jak i organizacji pozarządowych. Pragniemy także wspierać rozwój postaw przedsiębiorczych i społecznych wśród mieszkańców naszego regionu.

www.saeplock.pl

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości jest niezależną organizacją pozarządową z siedzibą w Radomiu, funkcjonującą w obszarze działań społecznych i wsparcia małego i średniego biznesu, z wieloletnim doświadczeniem na rynku. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, mających na celu zwalczanie bezrobocia i jego skutków oraz promowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i osób przedsiębiorczych, przyczyniających się do rozwoju gospodarczego Miasta i Województwa oraz lokalnego rynku pracy.

www.srcp.radom.pl

 

 

 

StowarzyszenieWspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego

LIST INTENCYJNY

 

www.przedsiebiorcywabrzezno.pl

 

 

FAKRO to prywatna firma rodzinna, która powstała w 1991 roku. Jest najbardziej dynamiczną i najszybciej rozwijającą się firmą w branży okien dachowych na świecie. Przez kilkanaście lat z małej rodzinnej firmy rozwinęła się w międzynarodową korporację.

LIST INTENCYJNY

www.fakro.pl

 

 

 

AVAILO

LIST INTENCYJNY

www.availo.pl

 

 

 

Wydawnictwo EUROPA

LIST INTENCYJNY

www.wydawnictwo-europa.pl

 

 

 

PortalPolski.pl

LIST INTENCYJNY

www.portalpolski.pl

 

 

Bona Fide

LIST INTENCYJNY

www.bonafide.biz.pl

 

 

e-Harmonogram

LIST INTENCYJNY

www.e-harmonogram.pl

 

 

 

Kapitał Dolnego Śląska to czasopismo kolportowane w województwie dolnośląskim z największymi ogólnopolskimi dziennikami, "Rzeczpospolitą" i "Dziennikiem Gazetą Prawną". Powstaje przy współpracy z organizacjami i instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców, inicjującymi ważne ekonomiczne wydarzenia, a także wspierającymi przedsiębiorczość oraz przedsiębiorców w regionie.

www.kapitaldolnoslaski.pl

 

 

 

© 2012 msp-24