piątek, 17 września
facebook
google

List poparcia

Poniżej zamieszczono przykładowy "List poparcia dla Federacji MSP". Uprzejmie prosimy organizacje pragnące wyrazić swoje poparcie dla Federacji MSP o napisanie listu na papierze firmowym.


Szanowni Państwo,

Z zainteresowaniem przyjęliśmy powołanie do życia Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a cele jakie Federacja MSP postanowiła zrealizować są istotne także dla nas i godne szerokiego rozpropagowania. Ich realizacja powinna stać się dla wszystkich ludzi związanych z przedsiębiorczością i szeroko rozumianą gospodarką celem nadrzędnym.

Reprezentując <tu prosimy o wpisanie nazwy organizacji>, pragniemy poinformować, że w pełni popieramy wszelkie inicjatywy mające na celu poszukiwanie rozwiązań upraszczających prowadzenie działalności gospodarczej zarówno tej wielkiej, średniej, jak i tej małej. W pełni popieramy wszelkie inicjatywy formułujące i wdrażające właściwe rozwiązania w systemie podatkowym, a w szczególności dążące do uproszczenia tego systemu.

Tym samym, w pełni popieramy działania prowadzone przez Federację MSP, jako organizację, która dba o interes polskiego sektora MSP oraz chroni jego prawa.

Regulacje zawarte w naszym statucie uniemożliwiają nam bezpośrednie angażowanie się w tego rodzaju projekty, jakie prowadzi Federacja MSP, dlatego wyrażamy nasze poparcie i solidarność z działaniami Federacji za pośrednictwem listu intencyjnego. Życzymy dynamicznego rozwoju oraz wszelkiej pomyślności w podejmowanych przedsięwzięciach.

Z poważaniem

...

 

 

 

 

© 2012 msp-24