czwartek, 28 października
facebook
google

Czarna Księga Przepisów Podatkowych

Czarna Księga Przepisów Podatkowych to miejsce, gdzie znaleźć można niekorzystne dla sektora MSP przepisy prawa podatkowego. Przepisy zgłaszane są przez użytkowników portalu – wystarczy się zalogować.

Odprowadzenie podatku VAT niezależnie od tego, czy kontrahent zapłacił - na podstawie tzw. przychodu należnego

Brak możliwości odliczenia podatku VAT za paliwo do samochodu osobowego, wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Podatek od imprezy firmowej

Absurdalne przepisy dotyczące paragonów, zawarte w ordynacji podatkowej

Konsekwencje wynikające z regulacji dla przedsiębiorcy: 

- brak pomieszczeń do składowania paragonów,

- konieczność wynajmowania nowych magazynów, co generuje dodatkowe koszty związane z najmem pomieszczeń i zatrudnieniem personelu, w celu zapewnienia rolkom fiskalnym odpowiednich warunków termicznych,

- blaknięcie paragonów,

- degradacja środowiska naturalnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami 

art. 70 ust. 1: Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Art. 86 ust. 1: Podatnicy obowiązani są do prowadzenia ksiąg podatkowych, przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu przedawnienia podatkowego.

System zamówień publicznych

Podatek od prezentów

Brak spójnych przepisów dotyczących podatków dochodowych

Brak wskazania organów własciwych do wydania wiążącej interpretacji

Brak wymogu publikowania wydanych wiążących interpretacji

Ustalenie momentu, w którym korekta przychodów powinna nastąpić w sytuacji udzielenia rabatów , bonifikat lub zwrotu towaru.

Refakturowanie mediów związanych z usługą najmu

7 grzechów głównych, czyli absurdów polskiej administracji:

Reprezentacja w firmie

Zbyt wiele momentów powstawania obowiązku podatkowego VAT

Brak wydawania interpretacji ogólnych

Podatek VAT przy sprzedaży używanego auta firmowego

© 2012 msp-24