czwartek, 28 października
facebook
google

Czarna Księga Przepisów Podatkowych

Czarna Księga Przepisów Podatkowych to miejsce, gdzie znaleźć można niekorzystne dla sektora MSP przepisy prawa podatkowego. Przepisy zgłaszane są przez użytkowników portalu – wystarczy się zalogować.

Odprowadzenie podatku VAT niezależnie od tego, czy kontrahent zapłacił - na podstawie tzw. przychodu należnego

Brak możliwości odliczenia podatku VAT za paliwo do samochodu osobowego, wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Podatek od imprezy firmowej

Absurdalne przepisy dotyczące paragonów, zawarte w ordynacji podatkowej

System zamówień publicznych

Podatek od prezentów

Brak spójnych przepisów dotyczących podatków dochodowych

Brak wskazania organów własciwych do wydania wiążącej interpretacji

Brak wymogu publikowania wydanych wiążących interpretacji

Ustalenie momentu, w którym korekta przychodów powinna nastąpić w sytuacji udzielenia rabatów , bonifikat lub zwrotu towaru.

Refakturowanie mediów związanych z usługą najmu

Refakturowanie mediów związanych z usługą najmu stało się ostatnimi czasy kwestią sporną. Organy podatkowe od pewnego czasu przyjęły stanowisko, że media stanowią składnik usługi głównej (najmu) i powinny być zawsze opodatkowane tak jak ta usługa najmu, gdyż są z nią nierozerwalnie związane. Tak stwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej np: nr IPPP1/443-484/11-2/EK, z której wynika, że Najemca odrębnie i niezależnie od czynszu może ponosić koszty mediów zużytej energii, jeżeli zawrze umowę bezpośrednio z dostawcą ww towarów bądź świadczącym usługi. W przypadku braku takich umów najem pozostaje usługą złożoną z różnych świadczeń, prowadzących do realizacji określonego celu – najmu nieruchomości.

Organy podatkowe kwestionują prawa Wynajmujących do refakturowania kosztów za media, stwierdzając, że „Zatem w sytuacji kiedy wynajmujący zawiera umowę na dostawę energii elektrycznej, dostawy wody, dostawy gazu, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków do nieruchomości będącej przedmiotem najmu nie może kosztów , dostawy tych mediów przenieść bezpośrednio na najemcę.” Zdaniem organów podatkowych opłaty za media powinny być wkalkulowane w czynsz (pomimo, że zarówno Najemca jak i Wynajmujący nie jest w stanie przewidzieć wysokości ich zużycia), a następnie opodatkowane całościowo stawką VAT w wysokości 23%. Podatnicy powinni mieć możliwość refakturowania mediów (z zastosowaniem właściwej dla mediów stawki VAT np. dla wody 8% VAT). Tym bardziej, że Podatnik "przerzuca" koszty mediów na najemców na podstawie dokumentów pierwotnych, bez doliczania jakiejkolwiek marży, a ostatecznym odbiorcą jest najemca i to on tylko decyduje o wielkości zużycia np. wody, czy prądu. Organy podatkowe bezzasadnie kwestionują prawo refakturowania mediów, a udostępnienie mediów przez Wynajmującego Najemcom nie może być uznane za element świadczenia jednolitego jakim jest świadczenie najmu i do podstawy opodatkowania z tytułu najmu nie należy wliczać opłaty za media, zwłaszcza, że jej wysokości związanej ze zużyciem, nie można przewidzieć.

7 grzechów głównych, czyli absurdów polskiej administracji:

Reprezentacja w firmie

Zbyt wiele momentów powstawania obowiązku podatkowego VAT

Brak wydawania interpretacji ogólnych

Podatek VAT przy sprzedaży używanego auta firmowego

© 2012 msp-24